Test Çöz,6.sınıf ülkemin güzellikleri haritada testi, türkiyedeki tarihi eserler listesi, türkiyenin doğal güzellikleri haritası, türkiyenin doğal güzellikleri proje ödevi, türkiyenin tarihi güzellikleri, türkiyenin tarihi ve turistik yerleri ödevi, ülkemizin doğal güzellikleri haritası, ülkemizin doğal güzellikleri nelerdir, ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemin Güzellikleri Haritada Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 22:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2479
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 
A) fiziki coğrafya 
B) beşerî coğrafya 
C) yerel coğrafya 
D) siyasi coğrafya 
Soru 2 
Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir? 
A) körfez 
B) kıta 
C) koy 
D) burun 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür? 
A) körfez 
B) koy 
C) ada 
D) burun 
Soru 4 
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır? 
A) iklim özellikleri 
B) yeryüzü şekilleri 
C) tarım ürünleri 
D) bitki örtüsü 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır? 
A) plato 
B) vadi 
C) çöl 
D) ova 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir? 
A) plato 
B) ova 
C) vadi 
D) tepe 
Soru 7 
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır. 
B) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır. 
C) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır. 
D) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır. 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir? 
A) göl 
B) boğaz 
C) deniz 
D) nehir 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir? 
A) tarım ürünleri 
B) yeryüzü şekilleri 
C) bitki örtüsü 
D) yerleşme şekilleri 
Soru 10 
Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
A) Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine. 
B) Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine, 
C) Tarım alanlarının daha geniş olmasını, 
D) Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine, 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan kara parçasıdır? 
A) göl 
B) burun 
C) ada 
D) koy 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir? 
A) tarım 
B) yeryüzü şekilleri 
C) iklim 
D) toprak yapısı 
Soru 13 
Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? 
A) Karasal iklim 
B) Muson iklimi 
C) Karadeniz iklimi 
D) Akdeniz iklimi 
Soru 14 
Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) adi 
B) dağ 
C) ova 
D) plato 
Soru 15 
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir? 
A) ekonomik faaliyetler 
B) denizlere göre konumu 
C) bitki örtüsü 
D) yeryüzü şekilleri 
Soru 16 
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına. 
B) Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına. 
C) Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine. 
D) Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir? 
A) dağ 
B) plato 
C) ova 
D) vadi 
Soru 18 
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir? 
A) koy 
B) burun 
C) vadi 
D) ova 
Soru 19 
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur. 
B) Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz. 
C) Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur. 
D) Batı Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır. 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir? 
A) göl 
B) okyanus 
C) nehir 
D) deniz