Test Çöz, 6 sınıf sosyal 2 dönem 2 yazılı online test, 6 sınıf sosyal bilgiler 4 ünite ülkemizin kaynakları testleri, 6 sınıf sosyal bilgiler 7 ünite testi çöz, 6 sınıf sosyal bilgiler demokrasinin serüveni testleri indir, 6.sınıf sosyal bilgiler test çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler ülkemizin kaynakları soru cevap, 6.sınıf sosyal bilgiler ülkemizin kaynakları test, 6.sınıf ülkemin zenginlikleri haritada testi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemin Zenginlikleri Haritada Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 19:08
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 23:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2041
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır. 
B) Hayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır. 
C) Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir. 
D) Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır. 
Soru 2 
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir? 
A) Ekvatoral iklim 
B) Kutup iklimi 
C) Muson iklimi 
D) Akdeniz iklimi 
Soru 3 
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bat Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır. 
B) Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur. 
C) Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz. 
D) Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur. 
Soru 4 
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır? 
A) bitki örtüsü 
B) yeryüzü şekilleri 
C) tarım ürünleri 
D) iklim özellikleri 
Soru 5 
Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu etkilemiştir? 
A) Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin gelişmesini 
B) Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini 
C) Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini 
D) Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini 
Soru 6 
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir? 
A) Tarım ürünleri 
B) Ekonomik faaliyetleri 
C) Bitki örtüsü 
D) İklim özellikleri 
Soru 7 
“Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir? 
A) bakır 
B) linyit 
C) taş kömürü 
D) bor minerali 
Soru 8 
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür? 
A) Kutup iklimi 
B) Muson iklimi 
C) Ekvator iklimi 
D) Bozkır iklimi 
Soru 9 
“Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir? 
A) bor minerali 
B) linyit 
C) bakır 
D) taş kömürü 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi değildir? 
A) Un Fabrikası 
B) Demir-Çelik Fabrikası 
C) Süt Entegre Tesisi 
D) Meyve Suyu Tesisi 
Soru 11 
“Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir? 
A) linyit 
B) bor minerali 
C) bakır 
D) taş kömürü 
Soru 12 
“İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 
A) beşerî coğrafya 
B) yerel coğrafya 
C) siyasi coğrafya 
D) fiziki coğrafya 
Soru 13 
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür? 
A) Kutup iklimi 
B) Bozkır iklimi 
C) Muson iklimi 
D) Çöl iklimi 
Soru 14 
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine. 
B) Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına. 
C) Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine. 
D) Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına. 
Soru 15 
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir? 
A) ekonomik faaliyetler 
B) bitki örtüsü 
C) denizlere göre konumu 
D) yeryüzü şekilleri 
Soru 16 
“Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir? 
A) bakır 
B) bor minerali 
C) linyit 
D) taş kömürü 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir? 
A) toprak yapısı 
B) tarım 
C) iklim 
D) yeryüzü şekilleri 
Soru 18 
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir? 
A) Ekonomik faaliyetler 
B) Bitki örtüsü 
C) İklim 
D) Yeryüzü şekilleri 
Soru 19 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir? 
A) yerleşme şekilleri 
B) bitki örtüsü 
C) tarım ürünleri 
D) yeryüzü şekilleri 
Soru 20 
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır. 
B) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır. 
C) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır. 
D) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.