Test Çöz,ilkokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler etkinlikleri, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler öğretimi, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler çalışma sayfası, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler eşleştirme, 6.Sınıf Sosyal Bilgiler online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tablet uygulaması, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yer Yüzünde Yaşam Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Ekim 2012 Cuma 23:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
59485
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Şili 18o – 55o Güney paralelleri ile 68o – 72o Batı meridyenleri arasındadır.” Bir ülkenin ya da bir bölgenin Dünya üzerindeki yerinin yukarıda olduğu gibi paralel ve meridyen daireleri yardımıyla yerinin belirtilmesine matematik konumu denir. 
Aşağıda matematik konumları verilen noktalardan hangisi Şili Devleti’nin sınırları içinde değildir?
A) 19o güney paraleli – 67o batı meridyeni 
B) 30o güney paraleli – 70o batı meridyeni 
C) 49o güney paraleli – 69o batı meridyeni 
D) 54o güney paraleli – 71o batı meridyeni

Aşağıda verilen paralellerle meridyenlerden hangisinin kesiştiği nokta 30o – 40o kuzey paralelleri ile 18o – 26o doğu meridyenleri arasında kalan bölgenin içindedir?
A) 29o kuzey paraleli – 19o doğu meridyeni 
B) 32o kuzey paraleli – 28o doğu meridyeni 
C) 42o kuzey paraleli – 27o doğu meridyeni 
D) 35o kuzey paraleli – 20o doğu meridyeni

Haritalar yapılırken kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarla ilgili olarak yukarıda anlatılan durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçültme oranının ya çok küçük ya da çok büyük seçilmesi 
B) Harita çizimi için gerekli olan teknolojik gelişmenin yetersiz olması 
C) Küresel olan Dünya yüzeyinin düzleme çizilmiş olması 
D) Harita için kullanılan kağıtların boyutlarının küçük olması

Yeryüzünün bir bölümünün ya da tamamının kuşbakışı (tam tepeden görünümü) görünümünün düzleme çizilmesiyle elde edilen şekillerin harita özelliği taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisigereklidir?
A) Yer şekillerinin yükselti değerlerinin verilmiş olması 
B) Belli bir ölçeğe göre çizilmiş olması 
C) Kullanılan işaretlerin ne anlama geldiklerinin açıklanmış olması 
D) Ülkelerin sınırlarının belirtilmiş olması

Herhangi bir bölgenin ya da Dünya’nın bütününün kuşbakışı (tam tepeden) görünümünün belli bir oran (ölçek) dahilinde küçültülerek düzlem üzerine çizilmesiyle elde edilen şekle ne denir?
A) Harita 
B) Kroki 
C) Resim 
D) Grafik

Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar çok azdır ve yalnızca belirli yerlerde görülür. Bozkırlar ise geniş alan kaplar. Bu durum aşağıdaki doğal koşullardan hangisine bağlıdır?
A) İklim özelliklerine 
B) Toprak yapısına 
C) Dağların yüksekliğine 
D) Tuz Gölü’nün varlığına

Çöller kurak alanlar olarak dikkat çeker.Aşağıdakilerden hangisi çöl alanlarında görülen özelliklerden değildir?
A) Su kaynakları kısıtlıdır. 
B) Çöllerde vahalar bulunur. 
C) Sıcaklıklar çok yüksektir. 
D) Sık ormanlar görülür.

Yurdumuzun kuzey ve güney kıyılarının düz bir kıyı özelliği olmasında etkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların yüksek olması 
B) Dağların kıyıya dik uzanması 
C) Dağların kıyıya paralel uzanması 
D) Dağların sıradağlar şeklinde uzanması

Aşağıda adları verilen uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamı%tır. 
A) Hitit 
B) Babil 
C) Frig 
D) Urartu

Çöller de yer altı sularının yüzeye çıkmasıyla bitkili alanlar oluşur. Bu alanlara ne ad verilir?
A) Vaha 
B) Plato 
C) Çöl 
D) Bozkır

Aşağıdakilerden hangisi insan yerleşimi için daha uygundur?
A) Çöller 
B) Kutup 
C) Sık ormanlık alanlar 
D) Ilıman iklim kuşağı

Aşağıdakilerden hangisi kıta de$ildir?
A) Asya 
B) Kıbrıs 
C) Avrupa 
D) Afrika

1. Yazlar sıcak ve kurak geçer. 2. Her mevsim yağışlıdır. 3. Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. 4. En fazla yağış sonbaharda düşer. Yukarıda verilenlerden hangileri, Karadeniz ikliminin özelliklerini en iyi açıklar?
A) 1,2 
B) 1,3 
C) 2,4 
D) 3,4

Türkiye’de farklı iklim özellikleri ve iklim çeşitleri görülür. Buna göre Türkiye’de farklı iklim çeşitlerinin görüldüğüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerinin çeşitliliği 
B) Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi 
C) Farklı turizm etkinliklerinin olması 
D) Yağışların daha çok kışta görülmesi

Dünya’nın tamamını veya bir bölümünü gösterebilmek için o yerin ölçüleri belli oranda küçültülür. Bu küçültme oranına ne ad verilir?
A) Ölçek 
B) Ekvator 
C) Kutup 
D) Okyanus

Aşağıdakilerden hangisi haritaların faydalarından biri değildir?
A) Bir ülkenin, dünyanın neresinde olduğunu bulabiliriz. 
B) Bir yerin hangi paralel ve meridyenler üzerinde olduğunu öğreniriz. 
C) Bir yerdeki tarım faaliyetlerinin çeşitliliğini öğreniriz. 
D) Bir yerin ekvatora uzaklığı hakkında bilgi ediniriz.

Dünya’mızı ortadan ikiye ayıran paralelin adı nedir?
A) Geoit 
B) Ekvator 
C) Paralel 
D) Meridyen

Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biridir?
A) Ekvatora paralel uzanan çemberlerdir. 
B) Baş meridyen İstanbul’dan geçer. 
C) Aralarındaki uzaklık her yerde birbirine eşittir. 
D) 360 meridyen yayı vardır.

Dünya’mız yuvarlak bir şekle sahiptir. Ekvatorda şişkince, kutuplarda basık bir şekle sahiptir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline ne ad verilir?
A) Geoit 
B) Ekvator 
C) Paralel 
D) Meridyen

Yerin şeklinden dolayı sıcaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Buna göre yıl boyunca en sıcak deniz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz 
B) Ege Denizi 
C) Akdeniz 
D) Marmara Denizi