Test Çöz,6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Testi, 6. sınıf sosyal bilgiler yeryüzünde yaşam test, 6.sınıf sosyal bilgiler yeryüzünde yaşam konu anlatımı, yeryüzünde yaşam konu özeti, 6.sınıf sosyal bilgiler yeryüzünde yaşam etkinlikleri, yeryüzünde yaşam 6.sınıf slayt, 6. sınıf sosyal bilgiler yeryüzünde yaşam boşluk doldurma, 6.sınıf sosyal ipek yolunda türkler testleri, 6.sınıf sosyal bilgiler yeryüzünde yaşam konu özeti,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:31
Güncellenme tarihi
15 Kasım 2019 Cuma 11:03
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5603
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
• Sinop 
• Düzce 
• Aydın 
• Ankara 
Yukarıda verilen şehirlerimizden hangisi başlangıç meridyenine daha yakındır? 
A) Ankara 
B) Sinop 
C) Düzce 
D) Aydın 
Soru 2 
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde günlük sıcaklık farkı daha fazladır? 
A) Muson iklimi 
B) Çöl iklimi 
C) Akdeniz iklimi 
D) Kutup iklimi 
Soru 3 
Türkiye’ye araştırma için gelen bir gurup öğrenci Türkiye ile Yunanistan’ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür. 
Bu duruma bakarak iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir? 
A) Ülkelerin kapladığı alan 
B) Ekonomi 
C) İklim özellikleri 
D) Yüzey şekilleri 
Soru 4 
Anadolu’da bulunan devletler ilk çağlarda dışarıdan gelip Anadolu’ya yerleşmek isteyen toplulukların saldı- rıları ile karşılaşmışlardır. 
Bu durum Anadolu’da kurulan devlet ve toplulukları aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yöneltmiştir? 
A) Topraklarını genişletip daha fazla ekip biçmeye 
B) Yollar üzerine konaklama yerleri yapmaya 
C) Düzenli ordular kurarak savunmaya 
D) Teknolojik çalışmalar yapmaya 
Soru 5 
Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyetine aittir? 
A) Asurlular 
B) Sümerler 
C) Urartular 
D) Babiller 
Soru 6 
Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir. 
Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Toprağın verimli olması 
B) Su kaynaklarının bulunması 
C) Doğal kaynaklarca zengin olması 
D) Teknololojik çalışmalara uygun olması 
Soru 7 
İlk çağlarda yaşayan insanların; 
1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları 
2- Ateşi kullanmış olmaları 
3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri 
4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları 
yukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız 2 
C) 2 ve 3 
D) 3 ve 4 
Soru 8 
Mezopotamya’nın tarihi geçmişinin MÖ. 6000’li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. 
Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır? 
A) Toplumların birbirleri ile olan savaşlarından sonra 
B) Tarih bilimi alanında çalışan bilim adamlarının ço- ğalmasından sonra 
C) Şehir devletlerinin kurulmasından sonra 
D) Yazının icad edilmesinden sonra 
Soru 9 
Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Eşyaların ölen kişileri koruyacağı inancı 
B) Öldükten sonra hayatın devam edeceğine inanılması 
C) Din adamlarının emirleri 
D) Özel mülkiyete değer verilmesi 
Soru 10 
Firigyalılarda öküz öldürene, saban kırana ölüm cezasının verildiği tespit edilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Hayvanların kutsallığına inanıldığı 
B) Tarıma önem verdikleri. 
C) Toprağı işleyecek sabanı yapacak ustanın bulunmadığı 
D) Firiglerde ahiret inancının olduğu 
Soru 11 
1- ilk parayı kullanmıştır  
2- ilk su kanallarını yapmışlardır  
3- ilk yazılı anlaşma Kadeş’i Mısırlılar ile imzalamıştır.  
Verilen olguları gerçekleştiren uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? 
A) Lidya -Urartular- Hititler 
B) Urartu -Hitit -Lidyalılar 
C) Lidya -Hitit -Urartular 
D) Hititler -Urartular -Lidyalılar 
Soru 12 
Anadolu’da kurulmuş devletlerin ilk çağlarda şehirlerin çevresini surlar ve duvarlarla çevrelemiş oldukları görülmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda dünyanın en eski yerleşmesi olarak bilinen Çatalhöyük çevresi de bu şekildedir. 
Bu durumun aşağıda verilen ihtiyaçtan hangisine yönelik olduğu söylenebilir? 
A) Yerleşik toplulukların birbiri ile sınır anlaşmazlıkları- nı bitirme 
B) Hayvancılık alanında ilerleme 
C) Şehirleri dışarıdan gelecek toplulukların saldırılarına karşı koruma 
D) Toprağı daha çok işleyerek tarımı canlandırma