Test Çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı değerlendirme, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları sosyal bilgiler biz, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı, 7 sınıf 1 dönem 1 yazılı sosyal,

7. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Ekim 2018 Carsamba 22:06
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7726
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

A) Haber

B) İletişim

C) Etkileşim

D) Basın

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.

B) İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.

C) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.

D) İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.

 

3. Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

4. “Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Sözlü iletişim.

B) Görsel iletişim.

C) Sözsüz iletişim.

D) Yazılı iletişim.

 

5. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
etkileyebilir.

B) Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.

C) Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

D) Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.

 

 

 

6.  Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe'nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

·       Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.

·       Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe'nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

1                 B. 2                   C. 3                      D. 4

7. “Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.

B) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.

C) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.

D) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

 

8. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A) Sempati

B) Telepati

C) Terapi

D) Empati

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak
kabul ettirmeye çalışır.

10. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A) Basın özgürlüğü

B) Yayın özgürlüğü

C) Bilgi özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla
serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.

B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi
anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

C) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

D) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.

 

12. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

C) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

D) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

13. Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.

B) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.

C) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

D) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?

A) Süleyman Şah

B) Ertuğrul Bey

C) Osman Bey

D) Orhan Bey

 

15. Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?

A) Malazgirt Savaşı

B) Kösedağ Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Koyunhisar Savaşı

 

16. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?

A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.

B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.

C) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.

D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.

 

17. “Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda
güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini
kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla
uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur”
denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?

A) Ekonomik avantaj

B) Siyasi avantaj

C) Coğrafi avantaj

D) Psikolojik avantaj

18. Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?

A) Hoşgörüyle

B) Baskıyla

C) Askeri ve siyasi güçle

D) Baskıcı yönetimle

 

19. Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu
insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?

A) Anadolu’nun geleneğine uygun olması

B) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması

C) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması

D) Anadolu beyliklerinin isteği

 

20. “Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?

A) İzmit

B) Edirne

C) Bursa

D) İstanbul