Test Çöz,7.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı degerlendirme, 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı türkçe, 7 sınıf türkçe 1 dönem 1 yazılı, 7. sınıf türkçe 1. dönem 1. yazılı, 7.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı konu anlatımı, 7.sınıf türkçe deneme sınavı çöz, 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı fen, 7.sınıf türkçe test, 7. sınıf türkçe deneme sınavı pdf,

7. Sınıf Sınavlar Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Ekim 2018 Carsamba 19:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7333
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

                                                                               Doğan CUCELO⁄LU

1. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.

B. Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.

C. Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.

D. Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.

2. Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Beden dili 
B. İlk izlenimler 
C. Sözsüz mesaj 
D. Kişilik tahmini

3. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

A. Nasıl konuştuğumuz

B. Yüz ifademiz

C. Nasıl göründüğümüz

D. Ne söylediğimiz

4. İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

A. Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları

B. Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi

C. Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi

D. Bir konferansa dinleyici olarak katılmak

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?

A. Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.

B. Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.

C. Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.

D. Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

6 ve 7. soruları paragrafa göre cevaplayınız.

6. Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

7. Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

A. Görülen geçmiş zaman

B. Gelecek zaman

C. Şimdiki zaman

D. Geniş zaman

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A. Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.

B. Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.

C. Sergi, saat 17.00'de açılacakmış.

D. Karma karışık bir odada ders çalışamam.

9. “İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

A. Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.

B. Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

C. Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.

D. İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.

B. Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.

C. Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.

D. Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.

11. “Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?

A) Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.

B) Yeni gelen öğretmen bize ısındı.

C) Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.

D) Tenceredeki su ısındı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?

A) Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.

B) Dost dost diye nicesine sarıldım.

C) Benim canım arkadaşım nasıl?

D) Ay tutulmasını izledik.

13. Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) siyah- kara

B) özgürlük - barış

C) tercüme - çeviri

D) fayda - yarar

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A) Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.

B) Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.

C) Bu davranışı ne ilk ne de sondu.

D) Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?

A) çehre

B) bulut

C) hava

D) dut

16. “Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesteşlik

B) Anlamdaşlık

C) Zıt anlamlılık

D) Deyim

17. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.

B) Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.

C) Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.

D) Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.

18. Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır.

A) Cebimde yüz yetmiş liram vardı.

B) Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.

C) Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.

D) Kitabı yirmi dört liraya aldım.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

A) O, her zaman bana saygılı davranır.

B) Benim çantam kardeşiminkinden büyük.

C) Bu konuda kendin karar vermelisin.

D) Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.

20. Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A) Çamaşır balkondan aşağı düştü.

B) En son o bindi otobüse.

C) Yeni örtüyü masaya serdik.

D) Keşke şimdi o şehirde olsam.