Test Çöz,7 sınıf 1 dönem 1 yazılı sosyal, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları sosyal bilgiler biz, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz

7. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 22:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1290
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir? 
A) Yayın özgürlüğü 
B) Bilgi özgürlüğü 
C) Basın özgürlüğü 
D) Düşünce özgürlüğü 
Soru 2 
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. 
B) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi. 
C) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir. 
D) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur. 
Soru 3 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir. 
B) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır. 
C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır. 
D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır. 
Soru 4 
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır? 
A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması. 
B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması. 
C) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. 
D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı. 
Soru 5 
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe'nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir. 
Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir. 
Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir. 
Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir. 
Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir. 
Buna göre Efe'nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir? 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1 
Soru 6 
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
A) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
B) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. 
C) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 
D) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
Soru 7 
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz. 
B) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz. 
C) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz. 
D) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. 
Soru 8 
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez. 
B) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde 
C) Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. 
D) Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir. 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur? 
A) Osman Bey 
B) Ertuğrul Bey 
C) Süleyman Şah 
D) Orhan Bey 
Soru 10 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir. 
B) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur. 
C) İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz. 
D) Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız. 
Soru 11 
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir? 
A) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması 
B) Anadolu beyliklerinin isteği 
C) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması 
D) Anadolu’nun geleneğine uygun olması 
Soru 12 
“Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? 
A) Görsel iletişim. 
B) Yazılı iletişim. 
C) Sözsüz iletişim. 
D) Sözlü iletişim. 
Soru 13 
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir? 
A) İstanbul 
B) İzmit 
C) Bursa 
D) Edirne 
Soru 14 
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır? 
A) Psikolojik avantaj 
B) Ekonomik avantaj 
C) Coğrafi avantaj 
D) Siyasi avantaj 
Soru 15 
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? 
A) Baskıyla 
B) Baskıcı yönetimle 
C) Hoşgörüyle 
D) Askeri ve siyasi güçle 
Soru 16 
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir? 
A) Terapi 
B) Empati 
C) Telepati 
D) Sempati 
Soru 17 
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız? 
A) Sözlü iletişim 
B) Sözsüz iletişim 
C) Görsel iletişim 
D) Yazılı iletişim 
Soru 18 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar. 
B) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz. 
C) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir. 
D) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur. 
Soru 19 
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi? 
A) Malazgirt Savaşı 
B) Kösedağ Savaşı 
C) Koyunhisar Savaşı 
D) Ankara Savaşı 
Soru 20 
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?   
A) Haber 
B) Basın 
C) Etkileşim 
D) İletişim