Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sınavlar Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2014 Salı 17:44
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 01:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
64677
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Okulun açılacağı günü heyecanla bekliyordu. 
B) Eser, kuru bir anlatımla kaleme alınmış. 
C) Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu. 
D) Sokağın başındaki fırından sıcak ekmek kokusu geliyor. 
Okuma türleri arasında en öğretici nitelik taşıyan okumadır. İlk koşulu, sözcükleri kusursuz söylemek ve konuşur gibi okumaktır. İnsanın konuşma yeteneğini artırır, fikirlerimizi kolayca karşıdakine anlatabilme gücü verir. 
Bu okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Soru sorarak okuma 
B) Göz atarak okuma 
C) Sesli okuma 
D) Eleştirel okuma 
Amacı “Konuşmada, karşısındakinin değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili bir iletişim kurmak” olan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İkna etme  
B) Tartışma 
C) Empati kurma  
D) Serbest konuşma 
Aşağıdaki dinleme yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranması”dır? 
A) Seçici dinleme  
B) Katılımlı dinleme 
C) Yaratıcı dinleme  
D) Not alarak dinleme 
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarından biridir? 
A) Öykü 
B) Deneme 
C) Anı  
D) Tiyatro 
Aşağıdaki sorulardan hangisi, bir metni dil ve anlatım yönünden değerlendirirken sorulmaz? 
A) Konuya uygun bir başlık seçilmiş mi? 
B) Sözcükler, görevleri ve anlamları bakımından yerinde kullanılmış mı? 
C) Anlatıma katkısı olmayan gereksiz sözcük kullanmaktan kaçınılmış mı? 
D) Uzun ve karmaşık yapılı cümle kurmaktan kaçınılmış mı? 
Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları, söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara ne ad verilir? 
A) Mektup 
B) Makale 
C) Rapor  
D) Tutanak 
Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarak göz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? 
A) İnceleme  
B) Röportaj 
C) Hikâye  
D) Eleştiri 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? 
A) Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi. 
B) Bu olayda parmağı olmadığı açık. 
C) Karanlıkta zümrüt gibi parlayan bir yıldız gördüm. 
D) Kendi yaşıtlarından daha genç bir görünüşü vardı. 


Kelimeleri oluşturan harfler, seslerin işaretleridir. 
Bu işaretlerle göz önünde bulunmayan her şeyi göz önüne getirebilir, ölüleri diriltebilir, ağaçları konuşturabilirsiniz. 
Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? 
A) Tanımlama  
B) Tanık gösterme 
C) Benzetme  
D) Karşılaştırma 
Bahar sabahında bir, iki, üç, beş, on  
Altın rengi başları altın bir madalyon. 
Göğüslerini yelken gibi gere gere 
Ve kollarını doğan güneşe açarak 
Büyük Su’yu özleyen çocuklar, yalnayak 
Koşarlar dalgaların koşuştuğu yere 
Ahmet Muhip Dıranas 
Bu dörtlükte çocukların özlemini çektiği varlık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dalga  
B) Deniz 
C) Yelkenli  
D) Güneş 
Günümüz dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bu yüzden küresel çevre sorunlarının çözümü konusunda her ülke, halkını bilgilendirmelidir. 
Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dünyanın birçok ülkesi radyasyondan habersizdir. 
B) Yakın arkadaşlarımızı çevre kirliliği konusunda bilinçlendirmeliyiz. 
C) Küresel çevre kirliliğine duyarsız kalmamalı, çözümü için önlemler almalıyız. 
D) Her ülke, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının çözümü konusunda insanlarını bilinçlendirmelidir. 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı 
Orhan Veli Kanık 
Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt(zıt) anlamlısı yoktur? 
A) Az 
B) İleri 
C) Açık  
D) Yakın 
“Anlattım” fiilinin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şimdiki zaman, 2. tekil kişi 
B) Geniş zaman, 2. tekil kişi 
C) Geçmiş zaman, 1. tekil kişi 
D) Gelecek zaman, 1. tekil kişi 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır? 
A) Yaşlı kadın kocaman evde yalnız yaşıyor. 
B) Merdiveni balkonun demirlerine dayadı. 
C) Ailesiyle tatile gelecek yıl gidecekmiş. 
D) Betül sınavlara hazırlanmaya başladı. 
Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? 
A) Bahçenin ortasına küçük bir çukur kazdı. 
B) Yeni çırak, söylediklerimi eksiksiz yapıyordu. 
C) Başımdan geçen olayları bir kâğıda yazdım. 
D) Ondan, her geçen gün uzaklaşıyordu. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumsuz çekimlenmiştir? 
A) Buraya her sabah gelir temizlik yaparım. 
B) Saat kaçta buluşacağımızı şimdi hatırlamıyorum. 
C) Balıkçıların hepsi, eve ekmek götürme derdindeydi. 
D) Telaşla merdivenlerden aşağı indi ve sokağa baktı. 
Her fırsatta zeki( ) olduğunu söylüyor. 
Bu cümleye alay veya küçümseme anlamı kazandırmak için yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
A) ? 
B) . 
C) !  
D) : 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereklilik kipi” kullanılmıştır? 
A) Türkçe kitabının otuz üçüncü sayfasını açın. 
B) Arkasına dönse bütün olup biteni görecekti. 
C) Bildiklerimin hepsini size anlatayım. 
D) Elektrik faturasını bankaya yatırmalısın. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Levhanın üzerindeki “dolmuş durağı” yazısı dikkatimi çekti. 
B) Makalenin ana başlığı “DİLİN TARİHİ” idi. 
C) Dergideki resmin altında “İnsanoğlu bu kuş türüne çağlar önce büyük saygı göstermişti.” yazıyordu. 
D) Kulübenin üstüne asılmış olan levhada hâlâ “Şehirler Arası Telefon” yazılıydı.