Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2014 Salı 17:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
43291
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu olarak etkileyen unsurlardan değildir? 

A) Yüzümüzün iletişim kurduğumuz kişiye dönük olması 
B) Konuşmamızla el-kol hareketlerimizin uyumlu olması. 
C) İletişim kurduğumuz kişiye gülümsememiz. 
D) İletişim kurduğumuz kişiyi dinliyormuş gibi davranmamız. 
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar arasında değildir? 

A) Anadolu Ajansının kurulması 
B) İrade-i Milliye Gazetesinin kurulması 
C) TRT’nin kurulması 
D) İstanbul Radyosunun kurulması 
İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 

A) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek 
B) Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek 
C) Başkalarının fikirlerini önemsememek 
D) İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak 
Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür? 

A) Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama 
B) Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme 
C) Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama 
D) Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama 
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir? 

A) Gazete 
B) Televizyon 
C) Uçak 
D) Radyo 
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden biri değildir? 

A) Empati kurabilmek 
B) Eleştirilere karşı açık olmak 
C) Önyargılı olmak 
D) Etkili dinlemek 
Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı. 

Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir? 

A) Anadolu Ajansı 
B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
C) Radyo Televizyon Üst Kurulu 
D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
I. Radyo 

II. Televizyon 

III. Telgraf 

Yukarıdaki iletişim araçlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? 

A) I-II-III 
B) I-III-II 
C) III-II-I 
D) III-I-II 
Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır? 

A) Televizyon 
B) Telefon 
C) Radyo 
D) Gazete 

 
Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır? 

A) İnternet 
B) Radyo 
C) Televizyon 
D) Gazete 
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden değildir? 

A) Sanayinin gelişmiş olması 
B) Ilıman iklime sahip olması 
C) Turizm merkezi olması 
D) Yer şekillerinin dağlık olması 
Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir? 

A) İklimin elverişli olması 
B) Sanayinin gelişmiş olması 
C) Yükseltilerin fazla olması 
D) Ulaşımın elverişli olması 
Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından biri değildir? 

A) Tüketim artar 
B) İş gücü ucuzlar 
C) Konut sıkıntısı yaşanmaz 
D) Trafik sorunları yaşanır. 
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir? 

A) Bodrum 
B) Kocaeli 
C) Divriği 
D) Kayseri 
Türkiye’de nüfus; 

I-Düz alanlar, dağlık alanlara 

II-Kıyılar, iç kısımlara 

III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara 

IV-İklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır. 

Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir? 

A) I,II 
B) II,III 
C) III,IV 
D) I,IV 
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir? 

A) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması. 
B) Nüfus artış hızının yavaş olması. 
C) Şehir nüfusunun az olması. 
D) Genç nüfusun fazla olması 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir? 

A) Marmara 
B) Ege 
C) Karadeniz 
D) Doğu Anadolu 
Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz? 

A) İş gücü ucuzdur. 
B) Ulaşım sorunu olmaz 
C) Konut sıkıntısı yaşanabilir 
D) Tüketim artar 
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir. 

A) Uludağ’a kayak yapmaya gitmek 
B) Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek 
C) Rize’ye çay toplamaya gitmek 
D) Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez? 

A) İklim özellikleri 
B) Sıcak su akıntıları 
C) Tarım yapmaya elverişli alanlar 
D) Turizm faaliyetleri