Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2014 Salı 17:49
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
73984
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet) 
Bu ayetle verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Varlıklar arasında insanın özel bir yerinin olduğu 
B) En güzel rızıkların insanoğluna verildiği 
C) Bazı varlıkların insandan üstün olduğu 
D) İnsana taşıt yapabilme yeteneğinin verildiği 
Kur’an’da ismi en çok geçen ve vahiy meleği olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cebrail  
B) Mikail 
C) İsrafil  
D) Azrail 
Münker-Nekir melekleri görevlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 
A) Yazıcı melekler 
B) Koruyucu melekler 
C) Sorgulayıcı melekler 
D) Azap edici melekler 
Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar. 
Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar. 
Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. 
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. 
M. Akif Ersoy 
Verilen dörtlükte aşağıdaki batıl inanışlardan hangisine değinilmemiştir? 
A) Ruhlarla iletişim kurma 
B) Türbelerden medet umma 
C) Büyücülük 
D) Üfürükçülük 
Sözlükte kalkmak, dikilmek ve ayaklanmak anlamlarına gelen, dini terim olarak ise dünyadaki yaşamın son bulması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahiret  
B) Kıyamet 
C) Cennet  
D) Cehennem 
Dini bir terim olan “Ba’s” aşağıdakilerin hangisinden sonra gerçekleşir? 
A) Sur’a birinci kez üfürülmesinden sonra 
B) Sur’a ikinci kez üfürülmesinden sonra 
C) Sevap ve günahların tartılmasından sonra 
D) İnsanların hesaba çekilmesinden sonra 
Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının “on bir ayın sultanı” olarak isimlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? 
A) Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanması 
B) Farz olan orucun tutulduğu ay olması 
C) Kadir gecesinin bu ayda olması 
D) Bu ayın sonunda bayram yapılması 
Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayına mahsus ibadet ve davranışlardan biri değildir? 
A) Teravih namazı kılmak 
B) Fitre vermek 
C) İtikafa girmek 
D) Zekât vermek 
Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur? 
A) Unutarak yemek içmek 
B) Göze ilaç damlatmak 
C) Abdest alırken boğaza su kaçırmak 
D) Ağıza ve buruna su alıp çalkalamak 


Oruç ile ilgili kavramlardan olan “fidye”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mazeret nedeniyle tutulamayan oruçların kazası 
B) Bilerek orucu bozanların tutmak zorunda oldukları oruç 
C) Yaşlıların ve hastaların tutmadıkları oruçlar için ödedikleri para 
D) Bu aya mahsus olan ve her bir birey için verilmesi vacip olan sadaka 
Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Merhametli olması 
B) Bağışlayıcı olması 
C) Güvenilir olması 
D) Vahiy alması 
“Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, bilendir.” 
(Ahzab suresi, 40. ayet) 
Bu ayetle verilmek istenen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde de yer alır? 
A) “Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık.” (Kamer suresi, 17. ayet) 
B) “... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklamaniçin ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet) 
C) “... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim...” (Maide suresi, 3. ayet) 
D) “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum...” (Ahkaf suresi, 9. ayet) 
Aşağıdakilerden hangisi Alevî-Bektaşî geleneğinde Muharrem ayında yapılan etkinlikler arasında yer almaz? 
A) Aşure pişirilip komşu ve akrabalara dağıtılması 
B) Kerbela’da şehit düşenler için dua ve mersiyeler okunması 
C) Kerbela’da kurtulan Zeynel Abidin için kurbanlar kesilmesi 
D) Sahur ve iftara su içerek başlanılması 
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufî yorumlardan değildir? 
A) Yesevîlik  
B) Mevlevîlik 
C) Caferîlik  
D) Bektaşîlik 
Din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Allah’ın gönderdiği ilahi emirlerdir. 
B) Vahyin yorumuna dayanır. 
C) Birden çok olabilir. 
D) Değişebilir. 
‒ Alevî-Bektaşî geleneğinde çok önemli bir yeri vardır. 
‒ Sahabe arasında yaşanan kardeşliğin günümüze taşınmasıdır. 
‒ Evli olan iki erkeğin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu “yol kardeşi” olmaya söz vermesidir. 
Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanıtmaktadır? 
A) Yarenlik 
B) Musahiplik 
C) Abdallık  
D) Mûridlik 
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize “el-Emin” denilmesinin sebeplerinden biri değildir? 
A) Doğru sözlü olması 
B) Cesur olması 
C) Güven vermesi 
D) Emanetleri koruması 
Gel yine gel, her ne olursan ol yine gel 
Eğer kâfir, mecusî, putperest isen yine gel 
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. 
Yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel. 
Mevlana Celaleddin-i Rûmî 
Kaynağını Kur’an’dan ve Hz. Peygamberin uygulamalarından alan Mevlana aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? 
A) Alçakgönüllülük 
B) Adaletli olmak 
C) Hoşgörülü olmak 
D) Doğru sözlü olmak 
“Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.” 
(İsra suresi, 26,27 ve 29.ayetler) 
Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? 
A) Cömertlik 
B) Tutumluluk 
C) Alçak gönüllülük 
D) Yardımseverlik 
Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez? 
A) Hasta ziyareti yapmak 
B) Türbelere adakta bulunmak 
C) Doğan çocuğun kulağına ezan okumak 
D) Erkek çocuklarını sünnet ettirmek