Test Çöz,1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etkinlik Sayfası

7. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Ekim 2016 Persembe 14:37
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
17597
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi orucun faydalarından biri değildir? 
A) Sabrı öğretir 
B) Günahtan korur 
C) İnsanı aç bırakır 
D) Yardımlaşmayı sağlar 
Soru 2 
-“Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazdır” . Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunu ifade eden en uygun seçenektir? 
A) Teravih 
B) Mukabele 
C) Fidye 
D) Vitir 
Soru 3 
Oruç bittikten sonra kutladığımız bayrama ne denir? 
A) Aşure bayramı 
B) Ramazan bayramı 
C) Yemek bayramı 
D) Kurban bayramı 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Sürekli Allah’a ibadet ederler 
B) Yemez, içmez ve uyumazlar 
C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır 
D) İyi insanların başarısı için dua ederler 
Soru 5 
İnsan öldüğü zaman ona sorular sorarak hesaba çekmekle görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kiramen Katibin 
B) Mikail 
C) Münker Nekir 
D) Hafaza Melekleri 
Soru 6 
Ahiret hayatının bir aşaması olan “Berzah” ne demektir? 
A) Cennet 
B) Cehennem 
C) Kabir hayatı 
D) Yeniden dirilme 
Soru 7 
Dinî bir dayanağı olmadığı halde dinî bir inanç olarak algılanan; Kur’an ve sünnetle bağdaşmayan, cahil insanların özellikle de dinî bilgileri zayıf insanların inandığı asılsız, mantıklı bir açıklaması olmayan inançlara ne ad verilir? 
A) Efsane 
B) Masal 
C) Batıl inanç 
D) Menkıbe 
Soru 8 
Peygamber Efendimiz (sas.)in “Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik...” olarak tarif ettiği yer neresidir? 
A) Mekke 
B) İstanbul 
C) Cennet 
D) Medine 
Soru 9 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek 
B) Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek 
C) İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek 
D) Azrail: İnsanların ruhlarını alan melek 
Soru 10 
Allahu Teala Hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana ona secde etmelerini emretmişti. Şeytanın bu emir karşısındaki tutumu ne oldu? 
A) Daha sonra secde edeceğini söyledi. 
B) Kibirlendi ve ben ondan üstünüm diyerek secde etti 
C) Meleklerin secdesi yeterli dedi. 
D) Kibirlendi, ben ondan üstünüm diyerek secde etmedi 
Soru 11 
Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kiramen Katibin 
B) Hafaza melekleri 
C) Mikail 
D) Münker Nekir melekleri 
Soru 12 
Cennete gidebilmek için üzerinden geçilecek olan Cehennemin üzerine kurulmuş köprü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sırat 
B) Haşr 
C) Amel defteri 
D) Mizan 
Soru 13 
Nurdan yaratılmış yemesi içmesi olmayan daima Allah’a ibadet eden görülemeyen varlıklara ne denir? 
A) Şeytan 
B) İnsan 
C) Cin 
D) Melek 
Soru 14 
I. İnsanın apaçık düşmanıdır. 
II. Kötülükleri güzel gösterir. 

III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır. 

Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir? 

A) İsrafil 
B) Şeytan 
C) Melek 
D) Azrail 
Soru 15 
Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez 
B) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir. 
C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir. 
D) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir. 
Soru 16 
“ Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut-57) 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? 

A) Bütün insanların öleceği 
B) Ölümden sonra dirilişin olacağı 
C) Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı 
D) Ölümün bir hiçlik olduğu 
Soru 17 
“Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgâr vb. doğa olaylar, Allah’ın izni ile bu melek tarafından düzenlenmektedir.” 
Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mikâil 
B) İsrâfil 
C) Azrâil 
D) Cebrâil 
Soru 18 
“ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar 1-2) 
Ayetinde söz konusu edilen yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Azrail 
B) Münker Nekir 
C) Mikail 
D) Kiramen Katibin 
Soru 19 
Ölümden sonra başlayacak ebedi bir hayat vardır. Bu ahiret hayatıdır. İnsanlar dünya hayatında yaptıklarının hesabını ahiret hayatında vereceklerdir. Dünyada iken iyi işler yapanlar ödüllendirilecek, kötü işler yapanlar ise cezalandırılacaklardır. Buna göre ahiret hayatına inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? 
A) Dünyada iken yi işler yapması 
B) Başkalarının haklarına saygılı olması 
C) Kötülüklerden kaçınması 
D) İyi ya da kötü her türlü davranışı hoş görmesi 
Soru 20 
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” 
Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır? 

A) Kader’e iman 
B) Kitaplarına iman 
C) Meleklerine iman 
D) Allah’a iman