Test Çöz,1.Dönem 3. Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3. Testi, 1.Dönem 3. Testi, 1.Dönem 3. Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 3. Kazanımları, 1.Dönem 3. Kazanım Testi, 1.Dönem 3. Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5667
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Gün geçmiyor ki bir  “tele- kulak skandalı” patlamasın. Gazeteciler, yazarlar, hatta milletvekilleri telefonlarının dinlendiğini bildirip şikâyet etmesin.

  Telefonların dinlenmesi aşağıdaki anayasal haklardan hangisinin çiğnendiğini kanıtlar?

 • ADüşünce ve ifade özgürlüğü
 • BÖzel yaşamın gizliliği
 • CKonut dokunulmazlığı
 • DSosyal güvenlik hakkı

1.Soru

“Ahmet Bey: Kırk yıldır İzmir’de yaşıyorum. Kırk yıl önce buralarda hiç ev yokken şimdi her taraf apartmanlarla ve gecekondularla dolmuş durumda. Bir zamanlar evimizin önündeki boş arazilerden sebze ve meyve amaçlı yararlanırken şimdilerde arabamızı bile park edemez hale geldik. Yazın evimize yürüyüş mesafesindeki Bayraklı, Karşıyaka sahillerinden denize girebilirken artık sadece belirli kıyılardan denize girebiliyoruz.”
Ahmet Bey’in anlattıkları içerisinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • AÇarpık kentleşme nedir?
 • Bİzmir’de göç etkili midir?
 • CGöçün çevre kirlenmesine etkisi var mıdır?
 • DGöçün sebepleri nelerdir?

2.Soru

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da …………………… gibi beylikler kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?

 • AMengücekliler
 • BDanişmentliler
 • COsmanlılar
 • DSaltuklular

3.Soru

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti eski gücünü kaybetmiştir. Anadolu’yu denetim altına Moğollara Anadolu Selçuklu Devleti ağır vergiler ödemeye başlamıştır. Yine bu dönemde Anadolu’da siyasi bir belirsizlik oluşmuş, Anadolu’nun değişik yerlerinde birçok beylik kurulmuştur.

        Buna göre Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da oluşan durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ATürkleşme sürecinin hız kazandığı
 • BSiyasi hâkimiyetin Moğolların eline geçtiği
 • CSelçuklu sultanlarının otoritelerini kaybettiği
 • DTürk siyasi birliğinin parçalandığı

4.Soru

Osmanlı Beyliği bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Bizans İmparatorluğu topraklarını alarak genişlemeye başlamışlardır. Bu durum doğudan gelen Türkmenlerin Osmanlı Beyliğini tercih etmelerine neden olmuştur. 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının tamamı ele geçirilmiş ve Osmanlı topraklarına yönelik Türkmen göçü daha da hız kazanmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’ni aşağıdakilerden hangisine yöneltmiş olabilir?  

 • ATürkmenlerin Osmanlı topraklarına gelmesini engellemeye
 • BTopraklarını genişletmekten vazgeçmeye
 • CBalkanlardaki Bizans topraklarını ele geçirmeye
 • DDoğu yönünde ilerlemelerine

5.Soru

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki İskân Politikasında Türklerin Rumeli’ye geçişleri başlangıçta Türk dervişleri yolu ile olmuştur. Dervişler yerli halkın gönüllerini kazanmışlar ve asıl fethe zemin hazırlamışlardır. Rumeli’de yapılan fetihlerle birlikte bölgeye daha çok konar-göçer olan Türkmen nüfusu yerleştirilmiştir. Bunlara zengin topraklar verilmiştir. Bütün akrabaları ile gelenlere özel haklar tanınmıştır.

Buna göre, Osmanlı’nın İskân Politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AFetih politikasında teşvik amacı taşıyan işler yapılmıştır.
 • BBölge baskı yoluyla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.
 • Cİskan Politikasında Türkmenlerden yararlanılmıştır.
 • DBölgenin Türkleştirilmesi amacı güdülmüştür.

6.Soru

Türkler Malazgirt Zaferi’nden sonra gruplar halinde Anadolu’ya yerleştiler. Bu dönemde Anadolu’da Türklerden başka Rum, Ermeni ve Süryani gibi gayrimüslim toplumlar da bulunmaktaydı,

Verilen bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • AAnadolu’da farklı dinlere inanan insanlar bir arada yaşamıştır.
 • BAnadolu’da mezhep birliği sağlanmıştır.
 • CAnadolu’da Türk nüfusu azınlıkta kalmıştır.
 • DTürkler, gayrimüslimlere baskı uygulamaktadır.

7.Soru

Osmanlı ordusunda yer alan Akıncılarla ilgili bazı bilgiler şunlardır;

 • Sınır boylarında yer alan öncü birliklerdi.
 • Ordunun keşif hizmetini görürlerdi.
 • Düşmanın durumunu öğrenirlerdi.
 • Düşman sınırlarındaki araziyi keşfederek orduya yol açardı.

        Bu bilgilere göre akıncılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • ADüşmanla ilgili istihbarat topladıklarına
 • BOrdunun gideceği yerlerde yer açtıklarına
 • COrdunun en donanımlı askeri kanadını oluşturduklarına
 • DUç bölgelerde görev aldıklarına

8.Soru

Osmanlı Devleti, zaman içinde sınırlarını genişleterek Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında egemenlik kurmuştur. Bu durum Osmanlı’yı nasıl etkilemiştir?

 • AGelir kaynakları artmıştır.
 • BEkonomik yönden zayıflamıştır.
 • CFarklı kültürlerle tanışmıştır.
 • DÇok uluslu bir devlet olmuştur.

9.Soru

Türkiye Selçuklu sultanları bilim ve sanata önem vermişler ,Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi şehirlerde kurdukları …………………………. ile bilimin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Adarüşşifalar
 • Bbedestenler
 • Ckervansaraylar
 • Dmedreseler

10.Soru

Osmanlıların Rumeli’de ilerleyerek Sofya, Niş, Manastır gibi önemli şehirleri ele geçirmeleri üzerine Balkan milletleri Osmanlılara karşı kendi aralarında anlaşma yaparak Sırp Kralı’nın öncülüğünde bir Haçlı ordusu kurmuşlardır.

Bunu göre, Balkanlar’da Osmanlılara karşı Haçlı orduları kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • AOsmanlı Devleti’nin denizlerde etkinliğinin artması
 • BOsmanlı Devleti’nin Rumeli’de ilerlemesi
 • CBizans’ın yardım çağrısında bulunması
 • DAnadolu’da siyasi birliğin sağlanması

11.Soru

I.  Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan taht kavgaları sonucunda Mehmet Çelebi, kardeşlerine karşı giriştiği mücadelede başarılı olarak Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.
 

II. Tarihçiler, Mehmet Çelebi’yi Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak adlandırmışlardır.

        I. Bilgi göz önüne alındığında Mehmet Çelebi’ye Osmanlı Devleti’nin II. Kurucusu denilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • ADiğer kuruluş devri padişahlarından daha başarılı olması
 • BTeşkilatçı bir kişiliğe sahip olması
 • CDevleti dağılmaktan kurtararak tekrar siyasi birliği sağlaması
 • DKardeşlerine karşı taht mücadelesine girişmesi

12.Soru

İstanbul’un fethi; kale ve surların ne kadar güçlü olursa olsun top gülleleri ile yıkılabileceğini ortaya koymuştur. Bunun üzerine Avrupalı krallar, derebeyliklerinin şatolarını top gülleleri ile yıkarak kendi bünyelerine katmış ve güçlerini arttırmışlardır.”

Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Aİstanbul’un fethi evrensel gelişmelere yol açmıştır.
 • BAvrupalılar Osmanlı’nın yeniliklerinden yararlanmıştır.
 • Cİstanbul’un fethi, askerlik bilgisi ve tekniğinin gelişmesini sağlamıştır.
 • DTopçuluğun gelişmesi, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini güçleştirmiştir.

13.Soru

Osmanlı Devletinde Divanın yerine Türkiye Cumhuriyetinde hangisi oluşturulmuştur?

 • ACumhurbaşkanı
 • BGenelkurmay Başkanı
 • CBakanlar Kurulu
 • DTBMM

14.Soru

-Hakimiyet-i Milliye

-İrade-i Milliye

-Anadolu Ajansı

-......?

Yukarıdaki sıralamada  “?” yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ARTÜK’ün görevleri
 • BAvrupa’da Türk basını
 • CUlusal yayın kuruluşları
 • DKurtuluş Savaşı’nda yayın organları

15.Soru

(I) Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askerî bir sınıftır ve  padişaha bağlı Kapıkulu Ocaklarının piyade kısmıdır. (II) Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile köle olarak toplanan Hıristiyan çocukların küçüklükten yetiştirilmesi ile oluşturulur. (III) Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdiği için II. Mahmut tarafından Vaka-i Hayriye olayı ile kaldırıldı. (IV) Yeniçeriler, barış zamanında İstanbul'u, savaş zamanında padişahı korurlardı.

Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi, yeniçeri sınıfının meydana getirilme yöntemini anlatmaktadır?

 • AI
 • BII
 • CIII
 • DIV