Test Çöz,1.Dönem 2. Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2. Testi, 1.Dönem 2. Testi, 1.Dönem 2. Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 2. Kazanımları, 1.Dönem 2. Kazanım Testi, 1.Dönem 2. Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9507
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

 • AMiryokefalon
 • BMalazgirt
 • CKösedağ
 • DPasinler

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile Malazgirt Savaşı arasında doğrudan ilgi kurulamaz?

 • AOsmanlı Devleti
 • BBizans
 • CAnadolu
 • DBüyük Selçuklu  Devleti.

2.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi, Türkiye’de  kırsal kesimden kentlere doğru olan göçlerin nedenlerinden  biri değildir?

 • AÜrün  çeşitlerinin  fazla  olması
 • BTarımda makine kullanılmasının  artması
 • CTarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
 • DBüyük kentlerdeki iş olanaklarının fazla olması

3.Soru

Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABalkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
 • BBölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
 • CAnadolu’da siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
 • DGöçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

4.Soru

Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

 • ATRT
 • BRTÜK
 • CAA
 • DTDK

5.Soru

-  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.

-  Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

 • ASanatsal etkinlikleri
 • BKültürel faaliyetleri
 • CAskerî mücadeleleri
 • Dİmar çalışmalarını

6.Soru

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.

 Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİlk Türk-İslam beyliği olması
 • BTarihteki ilk Türk denizci beyliği olması
 • CAnadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması
 • DHaçlılardan Kudüs’ü geri alması

7.Soru

Aşağıda,  haçlı seferlerinin bazı sebepleri verilmiştir.
I. Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
II.Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi
III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seferleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?  

 • AI, II ve III
 • BII ve III
 • Cyalnız III
 • DYalnız I

8.Soru

Fatih Sultan Mehmet;”………..söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç, kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir.” Demiştir.

Bu söz,

I- HOŞGÖRÜ         

 II- DİNİ SERBESTLİK        

III- KÜLTÜREL BİRLİK

İlkelerinden hangilerini sağlamaya yöneliktir?

 • AYalnız  I
 • BII ve III
 • CI ve II
 • DI, II ve III

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimi olumsuz etkileyen bir davranıştır?

 • AÇok soru sormak
 • BGöz teması kurmak
 • CKonuşurken doğal olmak
 • DEmpati kurmaya çalışmak

10.Soru

Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

 • ABeden dili
 • BÜslup
 • CEtkili dinleme
 • DEmpati

11.Soru

Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

 • ASavaş
 • BSıkıyönetim
 • COlağanüstü hal
 • DNüfus sayımı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

 • Aİş imkanlarının fazla olması
 • BSağlık hizmetlerinin iyi olması
 • CKalabalık şehir olması
 • DEğitim imkanlarının iyi olması

13.Soru

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

 • ATrabzon
 • BEdirne
 • CEskişehir
 • Dİzmir

14.Soru

Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ve Balkan fetihlerinde üs olarak kullandığı toprak parçası hangisidir?

 • AKeşan
 • BMalkara
 • CBolayır
 • DÇimpe

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir?

 • ATRT
 • Bİrade-i Milliye
 • CAnadolu Ajansı
 • DHakimiyet-i Milliye

16.Soru

Osmanlı Devletinde padişahtan sonra en yetkili kişi olup Fatih Sultan Mehmet Döneminden sonra divana başkanlık yapmaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADefterdar
 • BNişancı
 • CSadrazam
 • DŞeyhülislam

17.Soru

“Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.”

Mevlana bu sözüyle iletişimde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır?

 • AÖn yargılı olmaktan kaçınma
 • BKarşımızdakinin seviyesine uygun bir dille konuşma
 • CKonuşurken doğal olup yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınma
 • DKarşımızdaki insanı eleştirme ve yargılama

18.Soru

I. Avrupalıların  ticaret yollarına hakim olmak istemeleri
 

II.      Yoksulluk içinde yaşayan Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemesi

III.    Soylular ve köylülerin  toprak sahibi olmak istemeleri

Yukarıdakilerden,   Haçlı Seferlerinin  hangi alandaki nedenleri  ile ilgili bilgi verilmiştir?

 • ASiyasi
 • BDinsel
 • CEkonomik
 • DSosyal

19.Soru


 

Tokat Niksar Kalesi’nde  Danişmentliler  tarafından   Yağıbasan  Medresesi, Anadolu’nun ilk medresesi olarak kabul edilmektedir.

Buna göre Türklerin, Anadolu’da aşağıdaki alanların hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

 • AEğitim
 • BSavunma
 • CTicaret
 • DEkonomi

20.Soru