Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Ocak 2014 Pazar 16:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
18358
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Güzel” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanına göre çekimlenmiştir? 
A) Güzeldi 
B) Güzelmiş 
C) Güzeldir 
D) Güzelse

“Şahsuvaroğlu, III. Mehmet’ten geriye 27 giysi kaldığını söylemiştir.” 
Bu cümlede “düşünceyi açma ve geliştirme yolları”ndan hangisi kullanılmıştır? 
A) Tanımlama 
B) Benzetme 
C) Karşılaştırma 
D) Tanık gösterme

Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi, “-di’li geçmiş zaman” yerine kullanılmıştır? 
A) İki gün sonra yola çıkıyoruz. 
B) Bu akşam sinemaya gidiyoruz. 
C) Her hafta sonu koşu yapıyorum. 
D) O yıllarda başka işte çalışıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yeterlilik fiili kullanılmıştır? 
A) Dağın zirvesine sonunda çıkabildi. 
B) Hep aynı olaylar süregeliyordu. 
C) Kitabı bir solukta okuyuverdi. 
D) Taşlar üstüme düşeyazdı.

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit fiildir? 
A) İşle- 
B) Koru- 
C) Azal- 
D) İçir-

Kendinize ille de bir dost bulmak isterseniz onu kitaplar arasında aramalısınız. Her şeyden, herkesten vefasızlık gelir; kitaplardan gelmez. Dahası, insanoğlu dost bellediği bir kitaptan uzaklaşmak istese bilir ki o kitap canciğer oluşlarından önce neyse, sonra da odur. Kendisine hiçbir kötülük yapmayı düşünmez. 
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kitaplar iyi birer arkadaştır. 
B) Kitaplar insanlara yol gösterir. 
C) Kitap, aslında hayatın kendisidir. 
D) Kitap okuyan, iyiyle kötüyü ayırt eder.

Küçük bir lavanta çiçeği
Sarışın arı
Ve alabildiğine gelincik
Düşünmeden sevdiğimiz şu anda
Birdenbire başlayan gökyüzü
Oktay Rifat
Bu şiire egemen olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Korku 
B) Endişe 
C) Sevgi 
D) Merak

Yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini hiçbir iddiaya yer vermeden, kesin yargılara varmadan anlattığı yazı türüne ne ad verilir? 
A) Hikâye 
B) Deneme 
C) Roman 
D) Röportaj

Bazı okuma yöntem ve tekniklerine ait olan aşağıdaki açıklamalardan hangisi “işaretleyerek okuma” ile ilgilidir? 
A) Sesler, sözcükler, cümleler dil bilgisi kurallarına göre vurgulanmalı; ses tonu metnin ruhuna uygun olarak ayarlanmalıdır. 
B) Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesidir. 
C) Okuma yapılırken her bölümü bir iki cümleyle ifade etmek gerekir. 
D) Okunan metinle diğer metinler arasında ilgi kurmaktır.

“Kışın Erciyes’te kayak yapacağız.” Cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Zaman zarfı 
B) Yer-yön zarfı 
C) Ölçü zarfı 
D) Soru zarfı

Aşağıdakilerden hangisi “yaz-” fiilinin olumsuz bir biçimidir? 
A) Yazacaksınız 
B) Yazmalı mıyım 
C) Yazıyor mu 
D) Yazmayınız

Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir? 
A) Eleştirel konuşma 
B) Katılımlı konuşma 
C) Empati kurma 
D) Tartışma

“Ahmet çarşıdan dün gömlek almış.” Cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? 
A) Ahmet 
B) Çarşıdan 
C) Dün 
D) Gömlek

Aşağıdaki eylemlerden hangisi dilek kipindedir? 
A) Geldim 
B) Yürümüş 
C) Görmeliyiz 
D) Yazıyorsunuz

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluş fiilidir? 
A) Anlattıklarımı büyük bir dikkatle dinliyordu. 
B) Yavru kedi ayağımın dibinde oturuyordu. 
C) Çiçekler her gün biraz daha büyüyordu. 
D) Hayalindeki evin krokisini çiziyordu.

Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? 
A) Yakın-uzak 
B) Ak-beyaz 
C) Duygu-his 
D) Büyük-iri

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Koca bir kazan patates kaynattık. 
B) Benim maketlerimi incelemekle meşguldü. 
C) Selânik elden çıkınca ailesi İzmir’e göçmüştü. 
D) Etkisini ölçmek için derin tetkikler yapmak lazım.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır? 
A) Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. 
B) Alt başlıkta bulunan kelimelerin tüm harfleri büyük yazılır. 
C) Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin tamamı büyük olarak yazılır. 
D) Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.

Oğuz Atay( ) Oyunlarla Yaşayanlar( ) İletişim Yayınları( ) İstanbul( ) 2006( ) Yukarıdaki “bibliyografik künye”de, yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? 
A) (:) (:) (-) (-) (.) 
B) (:) (,) (,) (,) (.) 
C) (,) (,) (,) (,) (.) 
D) (,) (/) (/) (/) (.)

Dinleme yöntem ve tekniklerinden biri olan “yaratıcı dinleme”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kendini konuşanın yerine koyarak empati kurmaktır. 
B) Dinlenenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesidir. 
C) Dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesidir. 
D) Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır.