Test Çöz,1.Tema İletişim Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Türkçe 1.Tema Erdemler Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 07:37
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 04:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12275
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar 8'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

                                                                               Doğan CUCELO⁄LU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A

İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.

 • BTanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
 • CGözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
 • DBir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.

1.Soru

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • ABeden dili
 • Bİlk izlenimler
 • CSözsüz mesaj
 • DKişilik tahmini

2.Soru

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

 • A

Nasıl konuştuğumuz

 • BYüz ifademiz
 • CNasıl göründüğümüz
 • DNe söylediğimiz

3.Soru

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

 • A

Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları

 • BYaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
 • CDışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
 • DBir konferansa dinleyici olarak katılmak

4.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?

 • A

Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.

 • BSuçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
 • CEvimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
 • DAğaçların yapraklarını tek tek incelemiş.

5.Soru

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

6 ve 7. soruları paragrafa göre cevaplayınız.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

 

 • A4
 • B5
 • C6
 • D7

6.Soru

Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

 • AGelecek zaman
 • BGeniş zaman
 • CGörülen geçmiş zaman
 • DŞimdiki zaman

7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • A

Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.

 • BOnaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
 • CSergi, saat 17.00'de açılacakmış.
 • DKarma karışık bir odada ders çalışamam.

8.Soru

“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi fiirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

 • A

Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.

 • BÇok muhabbet tez ayrılık getirir.
 • CKapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
 • Dİnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.

9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A

İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.

 • BBir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
 • CGökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
 • DKitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.

10.Soru

“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?

 • A

Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.

 • BYeni gelen öğretmen bize ısındı.
 • CŞömineyi yakınca salon hemen ısındı.
 • DTenceredeki su ısındı.

11.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?

 • A

Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.

 • BDost dost diye nicesine sarıldım.
 • CBenim canım arkadaşım nasıl?
 • DAy tutulmasını izledik.

12.Soru

Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerindenfarklıdır?

 • A

siyah- kara

 • Bözgürlük - barış
 • Ctercüme - çeviri
 • Dfayda - yarar

13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

 • A

Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.

 • BÜçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
 • CBu davranışı ne ilk ne de sondu.
 • DAnadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.

14.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?

 • A

çehre

 • Bbulut
 • Chava
 • Ddut

15.Soru

“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Sesteşlik

 • BAnlamdaşlık
 • CZıt anlamlılık
 • DDeyim

16.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

 • A

Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.

 • BKışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
 • CLiseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
 • DVan Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.

17.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır.

 • A

Cebimde yüz yetmiş liram vardı.

 • BBuralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
 • CAnnem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
 • DKitabı yirmi dört liraya aldım.

18.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

 • A

O, her zaman bana saygılı davranır.

 • BBenim çantam kardeşiminkinden büyük.
 • CBu konuda kendin karar vermelisin.
 • DÖyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.

19.Soru


 

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 • A

Çamaşır balkondan aşağı düştü.

 • BEn son o bindi otobüse.
 • CYeni örtüyü masaya serdik.
 • DKeşke şimdi o şehirde olsam.

20.Soru