Test Çöz,1.Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Birey ve Toplum Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 20:11
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14341
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ayla: “Hadi bahçeye çıkıp oyun oynayalım.”

Seray: “Çok hastayım, çıkamayacağım.”

Ayla: “Hadi çıkalım…”

Seray: “Oyun oynayacak hâlim yok.”

Ayla: “Bir daha seninle oynamayacağım.”

Yukarıdaki diyalogda yapılan iletişim hatası öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

 

 • ABeden dilini kullanmama
 • BEleştiriye açık olamama
 • CEmpati kuramama
 • DKendini doğru ifade edememe

1.Soru

Fatih, arkadaşlarını kırmaktan çok çekinen, bu yüzden de bazen kırılmasına rağmen bunu arkadaşlarına ifade edemeyen bir gençtir.

Etkili iletişim unsurlarından olan;

I – Anlayışlı olmak

II – Jest ve mimikleri doğru ve etkili kullanmak

III – Düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek unsurlarından hangileri, Fatih’in arkadaşlarıyla daha doğru bir iletişim kurmasına katkıda bulunacak niteliktedir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI – II
 • DII – III

2.Soru

Sabah kalktığımız zaman çevremizdeki insanlara “Günaydın” deriz. Okulda arkadaşlarımızı gördüğümüzde” Merhaba, nasılsın?” diyerek selam veririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunlarımızı dile getirerek çözüm buluruz.

Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?

 • Aİnsanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
 • Bİletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
 • CHer insan etkili iletişim kurmalıdır.
 • Dİletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.

3.Soru

Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini okuyunuz.

“Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz.”

“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 346-347.

Mustafa Kemal, bu sözlerinde aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangilerine dikkat çekmektedir?

I - Kitle iletişim özgürlüğü

II - Doğru bilgi alma hakkı

III - Düşünceyi açıklama özgürlüğü

IV- Özel hayatın gizliliği hakkı

 • AI - II – III - IV
 • BI - II – III 
 • CI - II – IV
 • DI - III - IV

4.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan bazı maddeler şunlardır:

- Doğru bilgi alma hakkı

- Düşünceyi açıklama özgürlüğü

- Kitle iletişim özgürlüğü

Bu maddeler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

 • Aİnsan hak ve özgürlükleriyle
 • BDemokrasinin sınırlı olmasıyla
 • CUlusal egemenlik ve bağımsızlıkla
 • DÖzel yaşamın korunmasıyla

5.Soru

Aşağıda yer alan bazı muhabirlerin verdiği haberleri okuyunuz.

1. Muhabir: “Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.”

2. Muhabir: “Ünlü yazar Ali Bey’in ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayımlandı.”

3. Muhabir: “Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.”

4. Muhabir: “Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı.”

Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir?

 

 • A1. Muhabir
 • B2. Muhabir
 • C3. Muhabir
 • DMuhabir

6.Soru

Basın yayın kuruluşları tarafından kabul edilen yayıncılık ilkelerinden bazıları şunlardır:

I – Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak

II – Ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet olmamak

III – Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumak

IV – Kişi ve kuruluşların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak

Yukarıda verilen ilkelerden hangisi başkalarının da düşüncelerini açıklamasına fırsat vermeye yöneliktir?

 

 • AI
 • BII
 • CIII
 • DIV

7.Soru

(1) Kitle iletişim araçları günümüzde haberleşmeyi kolaylaştırmaktadır. (2) Bu araçlar sayesinde bilgi alışverişi, kamuoyu oluşturma ve çeşitli yardım kampanyaları geniş kitlelerce paylaşılır. (3) İnsanlar kitle iletişim araçları sayesinde her konudaki düşüncelerini sınırsızca, hiçbir kurala bağlı olmaksızın dile getirebilirler. (4) Telefon, gazete, İnternet,

TV en çok kullanılan kitle iletişim araçlarındandır.

Yukarıdaki paragrafta kitle iletişim araçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

8.Soru

Mert, ailesiyle belirledikleri günlük TV izleme saatini fazlasıyla aştığı için ailesi tarafından sert bir şekilde uyarılmıştır. Mert yaptığından pişman olmuştur. Ancak ailesinin sert tepkisine çok kırılmıştır.

Mert bu durum karşısında, ailesine duygularını en doğru şekilde nasıl ifade etmelidir?

 • ANiye bu kadar TV izlediğimi hiç sormuyorsunuz ki…
 • BSürekli benim hatamı arayıp duruyorsunuz.
 • CYaptığım hatadan ötürü bu şekilde uyarılmak beni çok üzdü.
 • DSözümü tutamadım ama siz de bazen sözünüzü tutmuyorsunuz.

9.Soru

İnsanlar, çok uzak yerlerde toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Milli keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?

 • AEkonomik kalkınmayı sağlama
 • BDoğru haber yapma
 • CMilli bilinç kazandırma
 • DToplumu bilgilendirme

10.Soru

7. sınıf öğrencisi Ali, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine kırgın olduğunu fark eder. Ali’nin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

 • ADurumu görmezden gelmesi
 • BArkadaşına öfkelenmesi
 • CNedenini anlamaya çalışması
 • Dİşi şakaya vurması

11.Soru

Bir anne, derslerine çalışmayan çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa onu eleştirip suçlamadan sadece kendi duygularını ortaya koyarak onu uyarmış olur?

 • ADerslerini yapmazsan akşam bilgisayar kullanamazsın.
 • BSorumluluklarının farkında değilmiş gibi davranıyorsun.
 • COkuldan geldiğin andan itibaren derslerine hiç çalışmadın.
 • DDerslerine düzenli çalışmaman beni endişelendiriyor.

12.Soru

Yapılan bir araştırmaya göre, TV ve gazetelerde yapılan deprem ile ilgili yayınlar, çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Deprem bölgesinde yapılan çalışma ve incelemelerde çocuklarda kitle iletişim araçlarından uzaklaşma ve TV seyretmek istememe gibi davranışların geliştiği görülmüştür.

Araştırma sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çocukların kitle iletişim araçlarından olumsuz etkilenmesini önlemek için yapılacaklardan biri değildir?

 • AÇocuklar, kitle iletişim araçlarından sürekli uzak tutulmalıdır.
 • BMedya kuruluşları daha dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
 • CAileler, medyadaki yayınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalıdırlar.
 • DÇocuklar deprem ile ilgili yayınları aileleriyle birlikte izlemelidirler.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

 • AHakimiyetimilliye Gazetesi
 • BAnadolu Ajansı
 • Cİradeyimilliye Gazetesi
 • DTürkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

14.Soru

Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır.

Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • ABasın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.
 • BHalk, basın yayın araçlarını izlemektedir.
 • CÜlkede basın yayın özgürlüğü vardır.
 • DBasın yayın araçları ülke yönetiminde etkilidir.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur?

 • ABasın ve yayın organlarının taraflı haber yapması
 • BHer türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
 • CDoğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
 • Dİnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması