Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 18:07
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 06:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
39566
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Hacca ve umreye giden erkeklerin Mikat denilen yerde giydikleri dikişsiz iki parça örtüye ne ad verilir? 
A) Tavaf 
B) Vakfe 
C) İhram 
D) Sa’y

Küçükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olarak kesilmez? 
A) Hindi 
B) Manda 
C) Deve 
D) Keçi

Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amaçları arasında yer almaz? 
A) Verilen nimetlere şükretmek 
B) Kişiyi Allah’a yaklaştırmak 
C) Dayanışmayı sağlamak 
D) Maddi gelir elde etmek

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yalan söylemeye izin verilen durumlardan değildir? 
A) Boşanmak üzere olan karı kocayı barıştırmak 
B) Zulme uğrayan bir kişiyi kurtarmak 
C) Suçlu bir yakınına yardım etmek 
D) Savaşta düşmanı yanıltmak

“...Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf suresi, 31) “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış kimselere haklarını ver; elindekileri saçıp savurma” (İsra suresi, 26) 
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) İsrafın hatalı bir davranış olduğuna 
B) İsraf edenlerin yoksullaşacağına 
C) Allah’ın israf edenleri sevmediğine 
D) Yoksula yardım etmenin gerekliliğine

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir? 
A) Hacca gitmek 
B) Ahiret gününe inanmak 
C) Farz olan namazı kılmak 
D) Ramazan orucunu tutmak

Aşağıdakilerden hangisi “Teslis” inancının unsurlarından değildir? 
A) Meryem 
B) Baba 
C) Oğul 
D) Kutsal Ruh

Yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazmakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hafaza Melekleri 
B) Münker ve Nekir 
C) Kiramen Katibin 
D) Cebrail ve Mikail

Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Azrail 
B) Mikail 
C) İsrafil 
D) Cebrail

“Hani bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki: Oğulcuğum! Sakın Allah’a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak şüphesiz ki büyük bir haksızlıktır.” (Lokman suresi, 13) 
Bu ayette çocuk terbiyesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Çocuğa değer verilmelidir. 
B) İkna edici bir üslup kullanılmalıdır. 
C) Otoriter bir metot benimsenmelidir. 
D) Şefkat ve merhametli bir dil kullanılmalıdır.

I- Yehova adı verilen tek Tanrı’ya inanılır. 
II- Sembolleri “Kutsal Haç” işaretidir. 
III- Cumartesi günü kutsaldır. 
IV- Katedral’de ibadet ederler. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Yahudi inancına aittir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) III ve IV 
D) II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim hakkında yanlış bir bilgidir? 
A) Son ilahî kitaptır. 
B) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 
C) Bütün insanlığa gönderilmiştir. 
D) Tamamı bir defada indirilmiştir.

Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) İncil - Hz İsa 
B) Tevrat - Hz. Musa 
C) Zebur - Hz. İbrahim 
D) Kur’an - Hz. Muhammed

Kur’an-ı Kerim’i meydana getiren her bir cümleye ne ad verilir? 
A) Sure 
B) Cüz 
C) Ayet 
D) Hizb

Hac ibadetinde arefe günü Arafat’ta bulunmaya ne denir? 
A) Sa’y 
B) Tavaf 
C) İhram 
D) Vakfe

Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir? 
A) Sa’y 
B) Şavt 
C) Tavaf 
D) Vakfe

Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılarak bazı merkezlere gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir? 
Kitap hâline getirilmesi Çoğaltılması 
A) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer 
B) Hz. Osman - Hz. Ali 
C) Hz. Ömer - Hz. Ali 
D) Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman

Aşağıdakilerden hangisi hem hac hem de umre ibadetinde bulunur? 
A) Tavaf 
B) Şeytan taşlama 
C) Vakfe 
D) Kurban kesme

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? 
A) İhrama girmek 
B) Sa’y yapmak 
C) Vakfe yapmak 
D) Tavaf etmek