Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 18:11
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
17543
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması’yla Trablusgarp’ı aşağıdaki ülkelerden hangisine vermiştir? 
A) İtalya 
B) Yunanistan 
C) İngiltere 
D) Almanya

Birinci Dünya Savaşı öncesi aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü İtilaf Devletlerinin içinde yer almıştır? 
A) Bulgaristan 
B) Osmanlı Devleti 
C) Almanya 
D) İngiltere

Dünya barışını korumak amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Milletler Cemiyeti 
B) Birleşmiş Milletler 
C) Avrupa Konseyi 
D) NATO

Sınıfta öğrencilerine “İçinde yaşadığımız toplumu seviniz ve onu yüceltmek için çalışınız.” diyen öğretmen, Atatürk ilkelerinden hangisini benimsetmeye çalışmaktadır? 
A) Devletçilik 
B) Laiklik 
C) Milliyetçilik 
D) İnkılapçılık

Osmanlı Devleti’nde padişahın fermanlarına ve beratlarına tuğra çeken divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nişancı 
B) Kazasker 
C) Vezir 
D) Sadrazam

Devletin yaşlıları korumak ve kollamak amacıyla açmış olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kızılay 
B) Darüşşafaka 
C) Darülaceze 
D) Yeşilay

Modern tıbbın kurucusu sayılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eflatun 
B) Hipokrat 
C) Farabi 
D) Birunî

Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelip Ayasofya Medresesinde müderrislik yapan Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İbni Sina 
B) Ali Kuşçu 
C) Birunî 
D) Takiyüddin er Raşit

Astronomi alanında yazılmış el-Kanunü’l Mesudi adlı eser aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir? 
A) Ali Kuşçu 
B) Birunî 
C) Uluğ Bey 
D) Hoca Saadettin

Çiftçilerimizin ürettiği tahılları satın alan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türkiye Şeker Fabrikaları 
B) Çay İşletmeleri Kurumu 
C) Toprak Mahsulleri Ofisi 
D) T.C. Ziraat Bankası

Çin’den başlayarak İstanbul’a ulaşan ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Baharat Yolu 
B) İpek Yolu 
C) Kral Yolu 
D) Kürk Yolu

Osmanlı ordusunda yer alan akıncıların görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Padişahı korumak 
B) Silah yapmak ve tamir etmek 
C) Sınırları korumak, keşif görevi yapmak 
D) Top kullanmak, malzemelerini hazırlamak

Türkçenin resmî dil olması için ferman yayımlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I. Alaeddin Keykubat 
B) I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
C) Karamanoğlu Mehmet Bey 
D) Kutalmışoğlu Süleymanşah

Anadolu’yu Türk yurdu hâline getiren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sabarlar 
B) Avarlar 
C) Avşarlar 
D) Oğuzlar

Büyük Selçuklu Devleti’nin 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan yönetiminde kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Malazgirt 
B) Pasinler 
C) Katvan 
D) Dandanakan

Alparslan’ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından kurulan, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar’ı içine alan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mengücekliler 
B) Saltuklular 
C) Artuklular 
D) Danişmentliler

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sonuçlarından biri değildir? 
A) Çarpık kentleşmenin görülmesi 
B) Konut yetersizliğinin yaşanması 
C) Kalifiye iş gücünün oluşması 
D) Alt yapı çalışmalarının yetersiz kalması

Marmara Bölgesi’nin nüfus artışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir? 
A) Sanayileşme 
B) Tarım 
C) Yer şekilleri 
D) Ulaşım

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici özelliği değildir? 
A) Konuşmacıya odaklanmak 
B) Soru sormak için beklemek 
C) Göz teması kurmak 
D) Başka işle ilgilenmek

Aşağıdakilerden hangisi barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’da ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir? 
A) Yeni mezheplerin ortaya çıkması 
B) Haçlı seferlerinin başlaması 
C) Yazılı eserlerin çoğalması 
D) Derebeylik rejiminin zayıflaması