Test Çöz,Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:42
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7012
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?

 • AYeni ticaret yollarının bulunması
 • BYeni okyanus ve kıtaların bulunması
 • CDünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
 • DKiliseye olan güvenin sarsılması

1.Soru

Coğrafi Keşiflere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİpek Yolu
 • BKral Yolu
 • Cİstanbul Boğazı
 • DSüveyş Kanalı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?

 • AHizmetlerin ücretsiz olması
 • BSosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
 • CEğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
 • DDevlet denetiminin dışında olması

3.Soru

I. Tarımsal üretimin azalması             

II. Taşra yönetiminin bozulması

III. Vergi gelirlerinin azalması             

 IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması

Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve IV
 • DIII ve IV

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatında kişilerin geçiş evrelerinden değildir?

 • AAcemi
 • BÇırak
 • CKalfa
 • DUsta

5.Soru

Ahilik Teşkilatının kurucusu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

 • AAhmed Nurettin
 • BFatih Sultan Mehmet
 • CAhi Evran
 • DAkşemseddin

6.Soru

Ben Osmanlı Devleti’nde yaşayan bir çiftçiyim topraklarımı her yıl sabanla sürüyorum.Toprağımı boş bırakmamalıyım çünkü üç yıl toprağımı üst üste boş bırakırsam devlet toprağımı elimden alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • ASanat ve ticaretin her dönemde etkileşim içinde olduğu
 • BOsmanlı Devleti’nde en yüksek geliri çiftçilerin elde ettiği
 • COsmanlı Devleti’nde şehirleşme oranının fazla olduğu
 • DEkonominin devlet elinde olduğu

7.Soru

Günümüzde esnaf ve ticaret odalarının Osmanlı ve Selçuklular dönemindeki karşılığı hangisidir?

 • ADirlik
 • BAhilik
 • CTımar
 • Dİkta

8.Soru

‘Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır.Hastalık insandan insana bulaşarak geçer.Bu bulaşma ise gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur’ Akşemseddin in mikrop teorisini ortaya attığı eserinin adı nedir?

 • AEl Kanun Fit Tıp
 • BEl Tasnif
 • CMaddetü l Hayat
 • DKitab ı Bahriyre

9.Soru

Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıllara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADenizcilikte çok ileride olması
 • Bİstanbul’u elinde bulundurması
 • CTopraktan elde edilen gelirin fazla olması
 • DBaharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ve Selçuklular da kervansarayların yaygın olarak bulunması ve zamanın yöneticilerinin ker­vansarayların artırılmasını teşvik etmesinin nedenidir?

 • ATicaretin öneminin kavranması
 • Bİslam dininin yayılmasına hizmet edilmesi
 • CEğitim ve öğretime verilen önemin fazla olması
 • DOsmanlı ve Selçuklularda vakıf müessesinin gelişmesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda tımar sahibinin yetkilerinden biridir?

 • ADevlet bütçesini hazırlama
 • BAsker yetiştirme
 • CVakıflar kurarak yoksullara bakma
 • DHristiyan halkın çocuklarına İslamiyet’i anlatma

12.Soru

Asagıdaki gelismelerden hangisi bazı Avrupa devletlerinin gelirlerinin artmasında ve sömürgecilik faaliyetlerine baslamalarında etkili olmustur?

 • AMatbaanın icadı
 • BBarutun bulunması
 • CCografi Kesifler
 • DRönesans Hareketleri

13.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • ACoğrafi Keşifler-Yeni kıtaların ve karaların bulunması
 • BRönesans-Skolastik düşüncenin yıkılması
 • CReform-Bilim ve sanatta yeniden doğuş
 • DSanayi İnkılabı-Üretimde makine gücüne geçilmesi

14.Soru

Rönesans Dönemi sanatçıları, eserlerinde insan vücudunu tüm ayrıntılarıyla tasvir edebilmek için kadavralar üzerinde çalışmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesine yol açmıştır?

 • ATıp
 • BKimya
 • CPsikoloji
 • DEczacılık

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?

 • AYazının icadı
 • BPusulanın geliştirilmesi
 • CKâğıdın ucuza mal edilmesi
 • DMatbaanın bulunması

16.Soru

Astronomi düşünceleri yüzünden yargılanan,mahkemeden çıkarken gene de dönüyor diyen ünlü bilim adamı kimdir?

 • ABiruni
 • BUluğ Bey
 • CGalileo
 • DÖmer Hayyam

17.Soru

Reform hareketleri sonucunda Avrupa da birçok mezhep ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

 • AKatolik
 • BKalvenizm
 • CAnglikanizm
 • DProtestanlık

18.Soru

Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?

 • ARönesans - Rusya
 • BReform – Almanya
 • CSanayi İnkılâbı - ingiltere
 • DCoğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz

19.Soru


 

Hangisinin icadı daha önce yapılmıştır ?

 • AVinç
 • BBarut
 • CAbaküs
 • DMürekkep

20.Soru