Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Agustos 2015 Pazar 21:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8419
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 • AÇekirdek,elektron, iyon
 • BProton, nötron, iyon
 • CProton, nötron, elektron
 • DProton, nötron, katman

1.Soru

Kütle numarası 36 olan Y elementinin nötr halde elektron sayısı 16 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır? 

 • A16
 • B18
 • C20
 • D22

2.Soru

X-4, Y-3, Z+2 ve K+4 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre hangisinin atom numarası en büyüktür? 

 • A K
 • B X
 • CY
 • DZ

3.Soru

I. Elementler sembollerle gösterilir.

II. Elementler formülle gösterilir.

III. Bileşikler formüllerle gösterilir.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CI, II
 • DI, III

4.Soru

Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • AÇekirdek,elektron, iyon
 • BProton, nötron, iyon
 • CProton, nötron, elektron
 • DProton, nötron, katman

5.Soru

Kütle numarası 36 olan Y elementinin nötr halde elektron sayısı 16 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

 • A16
 • B18
 • C20
 • D22

6.Soru

Nötr bir atomun elektron sayısını bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?

I. Yalnız proton sayısı

II. Yalnız nötron sayısı

III. Yalnız kütle numarası

 • AYalnız I
 • BI, II
 • CI, III
 • DI, II, III

7.Soru

I. İyonik  bağda atomlar arasında elektron alışverişi olur.

II. Kovalent  bağda atomlar elektronlarını ortaklaşa   kullanırlar.

III. Elektron ve proton sayıları eşit olan atomlara iyon denir.

IV. Bir atom elektron vermiş haline anyon denir.            

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • AI-II-IV
 • BII-III
 • CIII-IV
 • DI-II

8.Soru

12X,    10Y,   18Z,   8T,    17K                         

Yukarıdaki elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • AY ve T elementleri arasında iyonik bağ oluşur.
 • BX elementi periyodik tablonun en sağında yer alır.
 • CY ve T elementleri anyon oluşturur.
 • DX elementi soygazdır.

9.Soru

Kimyasal bağlara ilişkin ;

  I-  Kimyasal bağ sonucu molekül oluşur.

 II- Elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ kovalenttir.

III- İyonik bağların oluşumu, elektron alış-verişi sonucudur.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CI,II ve III
 • DII ve III

10.Soru

Elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAmpermetre
 • BOhmmetre
 • CDinamometre
 • DVoltmetre

11.Soru

Aşağıdaki devre elemanlarında hangisi devreye daima seri bağlanır?  

 • AVoltmetre
 • BAmpermetre
 • CAmpul
 • DBatarya

12.Soru

Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • AProton,nötron,iyon
 • BProton,nötron,elektron
 • CProton,nötron,katman
 • DÇekirdek,elektron,iyon

13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AMineraller ve su, sindirime uğramazlar.
 • BBöbreklerde kanın süzüldüğü yer nefrondur.
 • CSolunum omurilik kontrolünde gerçekleştirilir.
 • DSüratleri aynı olan hareketlilerden kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AVoltmetre devreye paralel bağlanır.
 • BAkımın birimi amperdir.
 • CParalel bağlı devrelerde direnç arttıkça eşdeğer direnç büyür.
 • DBir iletkenin direnci, geriliminin elektrik akımına oranına eşittir.

15.Soru

Aylin Aslım Madde şarkısının sözleri “Maddenin yapısını madde madde maddele ………….., ……………. elektron , ilk ikisi ………………te” boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Aproton, nötron, elektron
 • Bproton, nötron, atom
 • Cproton, nötron, çekirdek
 • Dproton, elektron, çekirdek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan değildir?

 • Aİyon
 • BNötron
 • CProton
 • DElektron

17.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bir element molekülüdür?

 • AO ²
 • BB²O
 • CCO²
 • DCO

18.Soru

Atomun yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • ABir atom elek tron aldığında negatif (-) yüklü iyon durumuna geçer.
 • BElektronlar atomun enerji seviyelerindeki pozitif (+) yüklü iyon durumuna geçer.
 • CElektronlar atomun enerji sevielerindeki pozitif (+) yüklü taneciklerdir.
 • DNötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir.

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşikler için ortaktır?

 • ASaf maddelerdir.
 • BFarklı cins atomlardan oluşurlar.
 • CTek cins atom içerirler.
 • DKimyasal yollarla daha basit maddelerle ayrışabilirler.

20.Soru