Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 17:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13173
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?

 • AHz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
 • BHz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
 • CHz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
 • DHz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması

1.Soru

"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
    "(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

 • AHz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir
 • BHz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir
 • CHz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir
 • DHz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir

2.Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilince başlangıçta Mekkeliler çok şaşırdılar, hatta inanmadılar. Çünkü insanlar .................................................
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ifade doğru olur?

 • ABir peygamberin olağanüstü özelliklere sahip, gelecekten haber veren veya meleklere benzeyen biri olması gerektiğine inanıyorlardı
 • BBir peygamberin geleceğine inanmıyorlardı
 • CBir peygamberin Araplardan değil de Türklerden veya Çinlilerden çıkacağına inanıyorlardı
 • DBir peygamberin kendileri gibi bir insan olması gerektiğine inanıyorlardı

3.Soru

"De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet)
Yukarıda yer alan ayet-i kerime mealinde Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?

 • APeygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi
 • BPeygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi
 • CPeygamberimiz geleceği bilmezdi
 • DPeygamberimiz bir uyarıcı ve müjdeciydi

4.Soru

Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 

 • AAllah'tan yardım alması
 • BDevlet başkanı olması
 • CAllah'tan vahiy alması
 • DArap ve Müslüman olması

5.Soru

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara hiç değiştirmeden, olduğu gibi aktarmalarına ne ad verilir?

 • AFetanet
 • Bİsmet
 • CSıdk
 • DTebliğ

6.Soru

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         

 • AHz. Muhammed (s.a.v.) Araplara ve Türklere peygamber olarak gönderilmiştir
 • BHz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir
 • CHz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir
 • DHz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur

7.Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklayan ve yorumlayan insandır. O (s.a.v.), Kur'an'da yer alan ayetlerin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır. Bu durum O'nun (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

 • Aİnsanlığa bir rahmet olması
 • BKur'an'ı açıklayıcı olması
 • CSon peygamber olması
 • DGüzel ahlaklı olması

8.Soru

Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?

 • AHadis
 • BFıkıh
 • CTefsir
 • DTarih

9.Soru

Peygamber Efendimiz kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti, kız çocuklarının öldürülmesinin önüne geçti, yetimi yoksulu koruyup gözetti, insanlara sevgiyle yaklaştı, kaba ve kırıcı olmadı, kin gütmedi, herkese şefkatli ve merhametli davrandı. Bütün bunlar O'nun (s.a.v.) hangi özelliğini vurgular?

 • AMüjdeleyici olmasını
 • BSon peygamber olmasını
 • Cİnsanlığa bir rahmet olmasını
 • DKur'an'ı açıklayıcı olmasını

10.Soru

"İnanç, imanın şartlarına inanmak" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 

 • AFıkıh
 • Bİtikad
 • CMezhep
 • Dİctihad

11.Soru

İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları sonucu ortaya çıkan akımlara ne ad verilir?

 • AMüctehid
 • Bİctihad
 • CTasavvuf
 • DMezhep

12.Soru

İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad verilir?

 • Aİctihad
 • Bİtikad
 • Cİtimad
 • DMüctehid

13.Soru

Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir?

 • AMüctehid
 • BMüderris
 • CMutasavvıf
 • Dİctihad

14.Soru

İslam dininin temel kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • AKur'an-ı Kerim ve İslam tarihi
 • BKur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları
 • CKur'an-ı Kerim ve sünnet
 • DAnsiklopediler ve hadisler

15.Soru

Din ve din anlayışı (mezhep) arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ADin vahye dayanır, mezhepler insanların görüşlerine dayanır
 • BDinin hükümleri değişmez, mezheplerin hükümleri değişebilir
 • CDin bir tektir, mezhep birden fazla olabilir
 • DDin bölgeseldir, mezhep evrenseldir

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?

 • Aİslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
 • BPeygamber Efendimizin hayatta olması
 • Cİslam coğrafyasının genişlemesi
 • DFarklı kültürlerden insanların Müslüman olması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?

 • Aİnsanların farklı yapıda olması
 • Bİslam'ın en temel kaynağının Kur'an olması
 • CMüctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
 • DToplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olması

18.Soru

Toplumsal değişim, İslam dininde mezheplerin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?

 • AMüctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
 • BBazı insanların araştırmacı, sorgulayıcı kişiliklerinin olması
 • CToplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
 • Dİnsanların eğitim seviyelerinin birbirinden farklı olması

19.Soru


 

İnsanların değişik yapısal özellikler taşıması, İslam dininde yorum biçimlerinin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?

 • AOlaylar karşısında bazı insanların duygusal, bazı insanların mantıksal davranması
 • BHer yörenin veya milletin kültürel özelliklerinin farklı olması
 • CToplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
 • DToplumların coğrafî, ekonomik ve sosyal yapılarının farklı olması

20.Soru