Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Mart 2016 Pazar 11:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10656
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Çin’den başlayarak İstanbul’a ulaşan ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A Kürk Yolu 
B Kral Yolu 
C İpek Yolu 
D Baharat Yolu 
Soru 2 
Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelip Ayasofya Medresesinde müderrislik yapan Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 
A Ali Kuşçu 
B İbni Sina 
C Farabi 
D Birunî 
Soru 3 
Birinci Dünya Savaşı öncesi aşağıdaki devletlerden hangisi ittifak Devletleri'nin içinde yer almıştır? 
A Bulgaristan 
B İngiltere 
C Almanya 
D Osmanlı Devleti 
Soru 4 
Marmara Bölgesi’nin nüfus artışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir? 
A Ulaşım 
B Yer şekilleri 
C Tarım 
D Sanayileşme 
Soru 5 
Yazıyı ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 
A Uygurlar 
B Lidyalılar 
C Sümerler 
D Hititler 
Soru 6 
Osmanlılarda kadı ve müderrislerin atama ve görevden alam işlerini aşağıdakilerden hangisi yürütürdü? 
A Kazasker 
B Şeyhülislam 
C Nişancı 
D Defterdar 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında değildir? 
A Soylular eski güçlerini kaybettiler. 
B Baharat ye İpek yolları eski önemini kaybetti. 
C Akdeniz limanları önem kazandı. 
D Hrıstiyanlık yayıldı. 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıları coğrafi keşiflere yönelten nedenlerden değildir? 
A Pusulanın öğrenilmesi ve coğrafyanın gelişmesi 
B Doğunun zenginliğine sahip olmak istemeleri 
C Avrupa nüfusunun hızlı artması 
D Avrupa ülkelerinin yoksul olması 
Soru 9 
Osmanlı Devleti’nde önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi? 
A Divan-ı Hümayun 
B Arz Odası 
C Lonca Teşkilatı 
D Rumeli Beylerbeyliği 
Soru 10 
Rönesans ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır? 
A İngiltere 
B Almanya 
C İtalya 
D Osmanlı Devleti 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının bölümlerinden değildir? 
A Ustalık 
B Erlik 
C Çıraklık 
D Kalfalık 
Soru 12 
İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A İbrahim Müteferrika 
B 28 Mehmet Çelebi 
C Takiyüddin 
D Biruni 
Soru 13 
Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A Katip Çelebi-Cihannüma 
B Evliya Çelebi-Seyahatname 
C İbn-i Sina-El Kanunü’l Fi-t Tıb 
D Ali Kuşçu-Kitabü’l Bahriye 
Soru 14 
Hangisi ikta sisteminin faydalarından biri olamaz? 
A Soylu ve köylü sınıfı oluşmuştur 
B Üretim denetim altına girmiştir. 
C Merkezi yönetim ve ordu güçlenmiştir. 
D Devletin önemli giderleri karşılanmıştır. 
Soru 15 
Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinenOsmanlı padişahı hangisidir? 
A Yavuz Sultan Selim 
B II. Murat 
C Çelebi Mehmet 
D II. Mehmet 
Soru 16 
İlk Çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir? 
A Yazı 
B Tekerlek 
C Matbaa 
D Takvim 
Soru 17 
III.Selim zamanında Nizam-ı Cedid ordusu ile diğer yeniliklerin masraflarını karşılamak için kurula hazine aşağıdakilerden hangisidir? 
A Berri Hümayun 
B Divanı-ordu 
C Miras 
D İrad-i Cedid 
Soru 18 
Yeniçerileri ortadan kaldırmayı başaran osmanlı padişahı kimdir? 
A III. Selim 
B II. Mahmut 
C IV. Mustafa 
D II. Mehmet 
Soru 19 
Osmanlım Devleti’nde 1575 -1580 tarihleri arasında ilk rasathaneyi(Gözlem evi) kim kurdu? 
A BİRUNİ 
B ALİ KUŞÇU 
C TAKİYÜDDİN 
D İBNİ-SİNA 
Soru 20 
Osmanlı Devleti’nde üst düzey yönetici(memur) yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 
A Lonca 
B Medreseler 
C Sıbyan Mektebi 
D Enderun Mektebi