Test Çöz,7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Çalışma Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Çalışması, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Hazırlık Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Kazanım Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Konu Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Testi Çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
27 Subat 2019 Carsamba 19:47
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2140
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı

B) Hıristiyan gençlerin devşirildiği

C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği

D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

 

2-Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.

Buna göre;

I.  Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

 

3-Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.

Bu uygulama ile;

I.  Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III.Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

 

4.  1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Doğum oranının yüksek olmasına

B) Evli nüfusun fazla olmasına

C) Çocuk ölümlerinin az olmasına

D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

 

5.  Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

 

6-  Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A) Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması

B) Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması

C) İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi

D) Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

 

 

8. M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

A) Geometri

B) Astronomi

C) Matematik

D) Tıp

 

9. Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.

Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi  koşulları  bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

 

10. Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

A) İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi

B) Fenikeli denizcilerin camı bulması

C) Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması

D) Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

 

11. “Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?

A) Lidyalılar

B) Asurlar

C) Babiller

D) Sümerler

 

12. “M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü
kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?

A) Çivi yazısı

B) Papirüs

C) Hiyeroglif

D) Latin alfabesi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük
rolü vardır.

B) Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.

C) Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.

D)  Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.

 

14. “Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı
sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?

A) Yunanlılar

B) Romalılar

C) Mısırlılar

D)  Sümerler

 

15. Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve flozoftur?

A) Katip Çelebi

B) AliKuşçu

C) Hazini

D)  İbn Sina

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fzik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?

A) Hazini

B) Harezmi

C) Cezeri

D)  Buruni

 

17. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?

A) Hazini

B) Harezmi

C) Cezeri

D)  Buruni

 

18. Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilmiştir?

A) Farabi

B) Biruni

C) Hazini

D)  Cezeri

 

19. Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pisagor

B) Aristo

C) Galileo

D)  Macellan

 

20. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiş ve aynı zamanda ilk kez Dünya’nın Gü neş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır?

A) Pisagor

B) Aristo

C) Galileo

D)  Tales