Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:37
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5564
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

-Bağımsız Mahkemeler 

-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

 • AYasama-Yürütme-Yargı
 • BYargı-Yürütme-Yasama
 • CYürütme-Yargı-Yasama
 • DYargı-Yasama-Yürütme

1.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri hangi maddesinde belirtilmiştir?

 • A1.maddesi
 • B2. maddesi
 • C3. maddesi
 • D4. Maddesi

2.Soru

Şu anda yürürlükte olan anayasamız hangisidir?

 • A1982 Anayasası
 • B1921 Anayasası
 • C1924 Anayasası
 • D2014 Anayasası

3.Soru

TBMM ne zaman ilan edilmiştir?

 • A23 Nisan 1920
 • B29 Ekim 1923
 • C19 Mayıs 1919
 • D17 Şubat 1926

4.Soru

15. yüzyılın or alarında Alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir

Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • AOkuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır.
 • BBilim alanında ilerleme görülmüştür.
 • CKitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır.
 • DPozitif düşenci yerini skolastik düşünce bırakmıştır.

5.Soru

Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

 • AAhi Teşkilatı
 • BMedrese
 • CEnderun
 • Dİmarethane

6.Soru

Sivil toplum örgütleri aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalarda bulunamaz?

 • ADoğal yaşamı korumak
 • BErozyonu önlemek
 • CAskeri birlikleri yönlendirmek
 • DKüresel sorunları çözmek

7.Soru

-El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır.      

 -Hammadde ve Pazar arayışı başlamış.

- İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • AHaclı Seferleri
 • BCoğrafi Keşifler
 • CRönesans Hareketleri
 • DSanayi İnkılâbı

8.Soru

İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Gök - Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • ATürklerin uzak ülkelere göç etmelerine
 • BHükümdarın halk üzerindeki otoritesinin artmasına
 • CÜlke içinde taht mücadelelerinin artmasına
 • DTürklerin farklı dinleri kabul etmelerine

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

 • AAlmanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
 • BAlmanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
 • CAlmanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
 • Dİtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

10.Soru

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • AFransız ihtilali – Sanayi devrimi
 • BFransız ihtilali – Açlık
 • CSanayi devrimi – Irkçılık
 • DAçlık – Irkçılık

11.Soru

Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİngiltere-Fransa
 • BAlmanya-Avusturya
 • CAlmanya-İtalya
 • Dİtalya-Fransa

12.Soru

Sanayi inkılabının yarattığı en önemli  sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASömürgecilik
 • BMilliyetçilik
 • COsmanlıcılık
 • DÜmmetçilik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seçim ile iş başına gelmez?

 • ABaşbakan
 • BCumhurbaşkanı
 • CMilletvekili
 • DVali

14.Soru

İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

 • AAtatürk
 • Bİsmet İnönü
 • CAbdullah Gül
 • DRecep Tayyip Erdoğan

15.Soru

’’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ ilkesi hangi yönetim şeklinin temelini oluşturur?

 • AMonarşi
 • BOligarşi
 • CTeokrasi
 • DCumhuriyet

16.Soru

Osmanlı Devletinde Meşrutiyet döneminde iki meclis bulunuyordu.Bunlardan halkın seçtiği vekillerden oluşan meclisin adı nedir?

 • AT.B.M.M
 • BParlamento
 • CMeclisi Mebusan
 • DMeclisi Ayan

17.Soru

İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletlerinde devlet meseleleri saşağıdaki kurumlardan hangisinde görüşülüyordu?

 • AMeclisi Mebusan
 • BMeclisi Ayan
 • CKurultay
 • DDivan

18.Soru

Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletini daha fazla etkilemiştir?

 • AAdalet
 • BEşitlik
 • CMilliyetçilik
 • Dİnsan Hakları

19.Soru


 

İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet,  Eşitlik,  Adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeni ile mümkündür. 

Buna göre insan haklarının güvence altında olması,  aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür?

 • APadişahlık
 • BMeşrutiyet
 • CDemokrasi
 • DTeokrasi

20.Soru