Test Çöz,2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Agustos 2015 Pazar 18:49
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6655
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki devre elemanlarında hangisi devreye daima seri bağlanır?  

 • AVoltmetre
 • BAmpermetre
 • CAmpul    
 • DBatarya

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ışığın ana renklerinden değildir?

 • AKırmızı
 • BSiyah
 • CMavi
 • DYeşil

2.Soru

Şekerli su çözeltisini seyreltmek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?

 • AŞeker eklemek.
 • BSu eklemek.
 • CGüneşte bekletmek.
 • DÇözeltinin yarısını başka bir kaba boşaltmak.

3.Soru

Kimyasal bağlara ilişkin ;

   I- Kimyasal bağ sonucu molekül oluşur.

  II-Elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ iyoniktir.

III-İyonik bağların oluşumu, elektron alış-verişi sonucudur.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

 • AYalnız I
 • BI ve III
 • CI,II ve III
 • DII ve III

4.Soru

Bir kitap yeşil filtreden gelen ışıkla aydınlatılınca siyah görünüyor.Buna göre,kitabın rengi,
I- Beyaz      
II- Yeşil         
III- Kırmızı

renklerinden hangileri olabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CII ve III
 • DI,II ve III

5.Soru

- Bütün renkleri içerir.

- Mavi filtreye tutulduğunda mavi renkte ışık verir.

Yukarıda verilen ipuçlarında bahsedilen ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABeyaz ışık
 • BMavi ışık
 • CKırmızı ışık
 • DSiyah ışık

6.Soru

Yansıma ve kırılma olayları ışığın hangi özelliğinin birsonucudur?

 • ADoğrusal yolla yayılma
 • BEnerjiye sahip olma
 • CSaydam ortamlarda ilerleme
 • DParlak yüzeylerden geri gelme

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • AKatyonlarda proton sayısı, elektron sayısından daha çoktur.
 • BKovalent bağ elektron ortaklaşması ile gerçekleşir.
 • C-Aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirine itme kuvveti uygular.
 • D-Tahterevalli çift taraflı bir kaldıraçtır.

8.Soru

Bir öğrenci kışın güneşli bir havada gezerken üşümemek için giysilerinin hangi renk olması ona faydalı olur?

 • ABeyaz
 • BSiyah
 • CSarı
 • DYeşil

9.Soru

Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGüneş ışığının atmosferde bulunan toz parçacıklarına çarparak kırılması.
 • BMavi ışığın atmosfer tarafından soğurulması.
 • CDenizlerin mavi renkte olması.
 • DGüneş ışığının denizden yansıyıp gözümüze mavi olarak görünmesi.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AKararlı elektron dizilimine sahip  13Al  atomunun 13 elektronu vardır.
 • Bİyon oluşurken atomun çekirdeğinde bir değişiklik olmaz.
 • CAtomda proton ve nötronunu bulunduğu yere katman adı verilir.
 • DKimyasal bağ sadece farklı element atomları arasında olur.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ANötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir.
 • BTek tür atomdan oluşan saf maddelere bileşik denir.
 • CMolekül yapılı bileşikler kovalent bağlıdır.
 • DBileşiklerin özelliği oluştukları elementlerden farklıdır.

12.Soru

Aşağıdaki elementlerden hangisi kendi atomları arasında kovalent bağ oluşturmaz?

 • AHidrojen
 • BOksijen
 • CKlor
 • DHelyum

13.Soru

I-    En az iki maddeden oluşur.

II-  Saf maddedir.

III- Kimyasal formülü vardır.

Yukarıda verilen özellikler hangi maddeye  ait olabilir?

 

 • AOksijen
 • BTürk kahvesi
 • CTuzlu su
 • DSofra tuzu

14.Soru

I-   İyonik  bağda atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.

 II-   Bir atomun elektron vermiş haline katyon denir.

 III- Elektron ve proton sayıları eşit olan atomlara nötr denir.

 IV-  Kovalent  bağda atomlar arasında elektron  alışverişi vardır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi yada hangileri yanlıştır?

 • AI-II-IV
 • BII-III
 • CI-IV
 • DI-II

15.Soru

12X,    10Y,    18Z,      8T,     17K       Yukarıdaki elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AY ve Z elementleri  kararlı yapıdadır.
 • BX elementi elektron vermeye yatkındır.
 • CT ve K elementleri elektron almaya yatkındır.
 • DX elementi soy gazdır.

16.Soru

Aşağıda verilen şiirin hangi mısrasında atomun

yapısı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

(1) Oluşturur beni proton, nötron, elektron

(2) Kimliğimi belirtir çekirdeğimdeki proton

(3) Etrafımda döner proton, nötron, elektron

(4) Yüksüzdür çekirdeğimdeki nötron

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

17.Soru

Mg atomu, Mg2+  iyonuna dönüşüyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AElektron sayısı azalmıştır.
 • BKatyon sayısı azalmıştır.
 • Cİki elektron alarak anyona dönüşmüştür.
 • DProton sayısı değişmemiştir.

18.Soru

C6H12O6 bileşiğinde kaç atom bulunmaktadır?

 • A6
 • B12
 • C24
 • D45

19.Soru


 

Aşağıdaki durumların hangilerinde beyaz ışığın kırılarak renklerine ayrılması görülmez?

 • AAmpulleri yanan cam taşlı avizede
 • BÜzerine yağ dökülmüş su yüzeyinde
 • CDış yüzeyi parlak bir muslukta
 • DEtrafındaki çiçeklere su fışkırtan fıskiyede

20.Soru