Test Çöz,2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 17:32
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10141
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

"Kültür" kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aİnsanların ihtiyaçlarına göre doğar
 • BKuşaktan kuşağa aktarılır
 • CSadece manevi ögelerden oluşur
 • DDoğumdan ölüme kadar devam eden bir öğrenme yoluyla elde edilir

1.Soru

Toplumların tarih boyunca oluşturdukları maddi ve manevi ögelerin bütününe ne ad verilir?

 • AKültür
 • BAnayasa
 • CDin
 • DTeknoloji

2.Soru

"Peygamber, melek, ahiret, tasavvuf, sevap, günah, tevhid, münacaat" gibi kavramlar, İslam'ın etkisiyle .................................... girmiş dini motiflerdir.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

 • AMimarimize
 • BDilimize
 • CMusikimize
 • DÖrf ve adetlerimize

3.Soru

Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara ne ad verilir?

 • AEdebiyat
 • BSanat
 • CTarih
 • DÖrf ve adet

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Musikisinde İslam'ın etkisiyle oluşmuş türlerden biri değildir?
 

 • ATürkü
 • Bİlahi
 • CMevlit
 • DGazel

5.Soru

İslam dininde ilim öğrenmenin ve öğrencilere yardım etmenin teşvik edilmesi, Türk-İslam mimarisinde aşağıdakilerden hangilerinin yapılmasına önemli katkı sağlamıştır?

 • ADarülaceze ve aşevleri
 • BMedrese ve külliyeler
 • CMescitler
 • DŞadırvanlar

6.Soru

İslam dininde beden ve çevre temizliğine önem verilmesi ve temizliğin teşvik edilmesi, Türk-İslam mimarisinde aşağıdakilerden hangilerinin yapılmasına önemli katkı sağlamıştır?

 • ADarülaceze ve aşevleri
 • BMedrese ve külliyeler
 • CMescitler ve camiler
 • DŞadırvanlar, çeşmeler, hamamlar

7.Soru

Mimaride estetiğe önem veren atalarımız, camilerin içini ayet ve hadislerle süslemişler, bu ayet ve hadisleri en güzel şekilde yazmak için de ......................  sanatını geliştirmişlerdir.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

 • AMusiki
 • BMinyatür
 • CHat
 • DResim

8.Soru

"Laiklik" kavramının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • ADin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
 • BDin ve kültürün birbirinden ayrılması
 • CKültürün manevi ögelerinin dinle bütünleşmesi
 • DDin ve devlet işlerinin bütünleşmesi

9.Soru

"Bizi aldatan bizden değildir" Hz. Muhammed s.a.v.
Yukarıdaki hadis-i şerifte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • ABirlik olmanın
 • BDoğru ve dürüst olmanın
 • CZekat vermenin
 • DTopluluk halinde yaşamanın

10.Soru

Yüce dinimiz işlerimizde, sözlerimizde ve hayatımızın her alanında doğru, dürüst ve güvenilir olmamızı emreder. Çünkü doğruluk bize .............................................. kazandırır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMenfaat
 • BŞöhret
 • CMakam
 • DSevap

11.Soru

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir..." (Bakara suresi, 177. ayet)
Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • AAllah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır
 • BAllah zekatı vermemizi emreder
 • Cİyi insan imanın şartlarına inanır
 • Dİyilik, sevdiği maldan yoksula vermektir

12.Soru

Kişinin malından Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine karşılıksız vermesi olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATevazu
 • Bİmsak
 • Cİtikad
 • Dİnfak

13.Soru

              Bir miskini gördün ise
              Bir eskice verdin ise
              Yarın anda karşı gele
              Hak libasın giymiş gibi

                                             Yunus Emre
Yunus Emre'nin bu şiirinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 

 • AMiskin olmamalıyız
 • BEski elbiseler giymemeliyiz
 • CMalımızdan infak etmeliyiz
 • DAlçak gönüllü olmalıyız

14.Soru

"Emanet" kavramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AEmanet ehline verilmelidir
 • BEmaneti korumak sorumlu davranmayı gerektirir
 • CEmanet sadece maddi şeylerden ibarettir
 • DBedenimiz, Allah'ın bize verdiği emanetlerden biridir

15.Soru

Adalet, hakkı gözetmek demektir. Toplumun her kesiminde adalet titizlikle uygulanmalı, hukuka riayet edilmelidir. Anne-babalar çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, yöneticiler emri altındakilere adil davranmalıdırlar. Çünkü ..................................................................
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • AAdalet toplumda huzur ve güven ortamı oluşturur
 • BAdalet insanlar arasındaki düşmanlık duygularını körükler
 • CAdalet barışın oluşmasına katkıda bulunur
 • DAdalet kişinin devletine olan bağlılığını güçlendirir

16.Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) Peygamberliğin Mekke döneminde on üç yıl boyunca çeşitli zulümlere, haksızlıklara, kötü davranışlara maruz kaldı. Hatta baskıların şiddetinden dolayı Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. On yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'yi tekrar fethettiğinde, zamanında kendisine zulüm yapanların hepsini affetti. Asla intikam alma yolunu seçmedi. Bu insanlar da yaptıklarından pişmanlık duyup tövbe ettiler ve Müslüman oldular.
Peygamber Efendimizin bu asil davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • AHoşgörü
 • BCesaret
 • Cİnfak
 • DTevazu

17.Soru

Dinimizde kibir ve gurur kaçınılması gereken kötü huylar olarak belirtilmiştir. İnsan sahip olduğu nimetlerden dolayı büyüklük taslamamalı, gösterişten uzak olmalı, mütevazi bir yaşam sürmelidir. Böyle kişilere ........................................ insan denir.
Paragrafta yer alan boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASabırlı
 • BAlçak gönüllü
 • CGururlu
 • DÇalışkan

18.Soru

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)
Yukarıda yer alan Lokman suresi 18. ayetinde aşağıdaki güzel ahlaki davranışlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • AKibir
 • BCesaret
 • CYardımseverlik
 • DTevazu

19.Soru


 

Görgü kuralları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AGörgü kuralları insanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı pekiştirir
 • BGörgü kuralları sosyal yaşantımızda uymamız gereken kurallardır
 • CGörgü kuralları yazılı kurallardır ve devlet tarafından belirlenir
 • DGörgü kuralları toplum tarafından benimsenmiş, kabul görmüş ilkelerdir

20.Soru