Test Çöz,7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 değerlendirme testi, 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları, yedinci sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları, 7 sınıf sosyal bilgiler 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları, 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları test çöz, 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları sosyal bilgiler biz, 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem genel değerlendirme testi, 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem deneme sınavı, yedinci sınıf sosyal bilgiler 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Mayıs 2019 Carsamba 19:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1255
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir. Halk oylaması yapılarak karar alınır. Bu uygulama hangi demokrasi uygulamasıdır? 
A) Çoğulcu Demokrasi 
B) Temsili Demokrasi 
C) Yarı Doğrudan Demokrasi 
D) Doğrudan Demokrasi 
Soru 2 
Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkması hâlinde Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder? 
A) TBMM Başkanı 
B) Adalet Bakanı 
C) Başbakan 
D) İçişleri Bakanı 
Soru 3 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyet yönetimine geçmek. 
B) Padişahlık yönetimini zor durumda bırakmak. 
C) Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak. 
D) Osmanlı devletinde ayaklanma çıkarmak. 
Soru 4 
Aşağıda verilenlerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir? 
A) Anayasa mahkemesi 
B) Danıştay 
C) Yargıtay 
D) Ceza Mahkemeleri 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez maddelerinden birisi değildir? 
A) Başkentin Ankara olması 
B) Seçimlere katılma yaşı 
C) Dilinin Türkçe olması 
D) Yönetim şeklinin cumhuriyet olması 
Soru 6 
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır? 
A) Çoğulcu Demokrasi 
B) Doğrudan Demokrasi 
C) Yarı Doğrudan Demokrasi 
D) Temsili Demokrasi 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir? 
A) TBMM başkanını seçmek 
B) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek 
C) Uluslararası anlaşmaları onaylayıp yayınlamak 
D) Millî Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri olamaz? 
A) Oligarşik 
B) Hukuk devleti 
C) Demokratik 
D) Atatürk milliyetçiliğine bağlı 
Soru 9 
Demire şekil vermek insan gücü istiyordu, uzun ve yorucu çalışma gerektiriyordu. Sanayi inkılabı ile kömür, doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynakları ile ısıtılarak büyük kazanlarda eritilen demire kalıplarla şekil verilmeye başlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır? 
A) Ulaşım 
B) Turizm 
C) Sanayi 
D) İnşaat 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir? 
A) Federal devlet 
B) Demokratik devlet 
C) Laik devlet 
D) Sosyal devlet 
Soru 11 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanun aşağıdakilerden hangisinden sonra yürürlüğe girer? 
A) Cumhurbaşkanının onaylaması 
B) Anayasa komisyonunda görüşülmesi 
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi 
D) Resmi Gazete’de yayınlanması 
Soru 12 
Gelecekte birçok yeni meslek ortaya çıkacak. İyi eğitim almış, kendini farklı alanlarda geliştirmiş, sosyal becerilere sahip nitelikli bireyler bu değişim karşısında başarılı olacaklardır. Gelecekte yeni mesleklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olacaktır? 
A) Teknolojinin gelişmeler 
B) Ekonomik faaliyetler 
C) Bireysel başarılar 
D) Toplumsal ihtiyaçlar 
Soru 13 
Türkiye’de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir? 
A) Hukuk devleti 
B) Demokratik devlet 
C) Laik devlet 
D) Sosyal devlet 
Soru 14 
İlkel ziraat araçlarında en çok hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından birisi değildir? 
A) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi. 
B) Tarım alanlarının azalması. 
C) Üretimin artması 
D) İşsizliğin ve şehirleşmenin artması. 
Soru 15 
Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir? 
A) Laik devlet 
B) Sosyal devlet 
C) Demokratik devlet 
D) Hukuk devleti 
Soru 16 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Güçlerin benzerliği 
B) Güçlerin farkları 
C) Güçler birliği 
D) Güçler ayrılığı 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi ile insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır? 
A) Kanunlarla 
B) İç güvenlik unsurlarıyla 
C) Emniyet güçleriyle 
D) Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevlerinden biri değildir? 
A) Siyasi faaliyetlerde bulunmak. 
B) Geliri yetersiz olan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere gıda sağlık yardımında bulunmak. 
C) Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlamak. 
D) Demokrasinin gelişmesine katkı sağlamak. 
Soru 19 
Geleceğin meslekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni meslekler ortaya çıkacaktır. 
B) Doktorluk, hemşirelik, öğretmenlik, çiftçilik gibi mesleklere gelecekte de ihtiyaç olmayacaktır. 
C) insanların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesini sağlayacak beslenme şekilleri konusunda çalışma yapan gıda mühendisliği, diyetisyenlik, beslenme uzmanlığı gibi mesleklerin de gelecekte var olmaya devam edeceği beklenmektedir. 
D) Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmedeki değişim seçeceğimiz meslekleri de etkiliyor. 
Soru 20 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmesine neden olan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 12 Mart Ayaklanması 
B) Fransız İhtilalı 
C) I.Dünya Savaşı 
D) Magna Carta