Test Çöz,2.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Temmuz 2015 Carsamba 07:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5447
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden hangisinin söylediği cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

 • AMerve: Hayatta zor işler de var, kolay işler de.
 • BŞeyma: Az ve öz konuşan olmak zor.
 • Cİzel: Alan el olmak, veren el olmaktan zordur.
 • DElmas: Tok ne anlar açın halinden!

1.Soru

Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Sezer, bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir.

Sezer, merakını gidermek için hangi türde yazılmış  eserleri okumalıdır?

 • AGezi yazısı
 • BBiyografi
 • CDeneme
 • DAnı

2.Soru

(1)Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2)Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3)Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4)Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok söz de deyimleşmiştir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

3.Soru

Yazarın bu kitapçıkta ele aldığı son şair olan Âşık Veysel, Türk saz şiiri geleneğinin son büyük halkasıdır. O, şiiriyle, yaklaşık bin yıllık geleneği yenilemiştir. Dış dünyayı göremeyen, fakat iç dünyası son derece aydınlık bir şair olarak, edebiyatımızda kendine has bir sesin sahibi olmuştur.

Yukarıdaki koyu yazılı cümlede Âşık Veysel’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • AUstaca saz çalması
 • BKendisinden sonra gelen sanatçıları etkilemesi.
 • CÖzgün eserler meydana getirmesi.
 • DZor bir yaşam sürmüş olması.

4.Soru

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 

 • AAradığı kitap dolabın gözündeymiş.
 • BOnun mavi kazağını annesi örmüş.
 • Cİğnenin gözünden ipi geçiremedi.
 • DSuyun gözünü bulup su doldurmuşlar.

5.Soru

(1)Aradan tam dört yıl geçti; (2)güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3)Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4)Ve onun yerini dolduramadık.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • AÇocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
 • BAvukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
 • CBu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
 • DHastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.

7.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kayması yoktur?

 • AOkullar iki ay sonra açılıyor.
 • BDudaklarında bir gülüşle bakıyor.
 • CNasrettin Hoca bir gün dama çıkar.
 • DÖnder, yarın İzmir’e gidiyor.

8.Soru

1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
2. Eklendiği ismi özne yapar.
3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
4. Ek fiilin dört çekimi vardır: “-idi,-ise,-imiş,-dir.”
Yukarıdaki ek fiille ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

9.Soru

Hangi cümlenin yüklemi ek-fiilin geçmiş zamanıdır?

 • AŞimdi onunla çok mutludur.
 • BBu bir gül reçelidir.
 • CBugün hava ne güzeldir.
 • DAdamcağız üç gündür yalnızmış.

10.Soru

Köyde insanlar güneşle birlikte uyanırlardı.Erkekler tarlada çalışmaya giderken kadınlar da hayvanlarla ve ev işleriyle uğraşırlardı. Çocuklar bazen tarlada bazen evde yardımcı olurlar bazen de arkadaşlarıyla dere boyuna balığa giderlerdi. Köy yaşamı büyükten küçüğe sorumluluğu bölüşmektedir.Yukarıdaki paragrafta anlatılan konuaşağıdaki seçeneklerin hangisindebulunmaktadır?

 • AKöylülerin olağan yaşamı
 • BErkeklerin çalışkanlığı
 • CKadınların çalışkanlığı
 • DÇocukların eğlenmesi

11.Soru

Herkesin yararlanabileceği şeyden kimi kişiler yararlanır da başkalarına yararlanma olanağı vermezlerse bundan büyük kavga çıkar.

Yukarıdaki açıklamayı ifade eden atasözü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

 • AEkmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır.
 • BHak deyince akan sular durur.
 • CBiri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.
 • DKısa günün kârı az olur.

12.Soru

Gölün üzerinde şakalaşıp gülüşerek kürek çektiler. Kıyıya vardıklarında sandalı iyice çekmeye özen gösterdi Sofi. Çok geçmeden kulübenin kapısının açık olmadığını avludan içeri girdi. Evin kapısının tokmağını döndürüp açmaya çalıştı.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 • AKayığı neşeyle çeken yalnızdı.
 • BEvde beklendiklerini biliyorlardı.
 • CKapı ardına kadar açıktı.
 • DKayık özenle kıyıya yerleştirildi.

13.Soru

l. Ama her şeyi sırası gelince ele almak en iyisi!

ll. Öncelikle Ortaçağ felsefesinden söz edeceğiz çocuğum.

lll. ……….. sana kürsüden hitap etmeyeceğim

IV. Aşağıya iniyorum.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki bağlama sözcüklerinin hangisi getirilmelidir?

 • ADaha doğrusu
 • BBunlardan ilki
 • CArtık
 • DAncak

14.Soru

Sessizlik, akşam üstü içimizden birinin uzakta cüce ağaçların oluşturduğu bir korucuk görünce bozuldu. Bunlar pek tuhaf görünümlü bitkilerdi. Gövdeleri ağaç gibiydi ama tepelerinden fışkıran yeşillik adeta bir çalıyı andırıyordu. Koyu yeşil yapraklar ağacın ucuna doğru açık renge dönüşüyordu.

Yukarıdaki paragrafa göre sessizliğin bozulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABitkilerin tuhaf görünüşü
 • BTepelerinde yeşillik fışkıran cüce ağaçlar
 • CAkşam üstü olması
 • Dİçlerinden birinin uzaklaşmış olması

15.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylendiği anda yapılmaktadır?

 • AGöl kıyısında yürüyüş yapıyorum.
 • BBenimle sen de gelecek misin?
 • CAnnem her sabah beni uyandırır.
 • DBahçeyi temizledim.

16.Soru

“Ama” bağlacı hangi cümleye şart (koşul) anlamı katmıştır?

 • AArabayı yıkarım ama beni gezdir.
 • BBeni gördü ama seslenmedi.
 • CMeyveyi severim ama mideme dokunuyor.
 • DÇok koştum ama yetişemedim.

17.Soru

Aşağıdaki metinlerin hangisi, birinci kişinin ağzından aktarılmıştır?

 

 • ASokaktan geçerken Yusuf’un gölgesi o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vurur, düşerdi.
 • BGünlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen güneşin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgârlarının sürükleyip götürdüğü Limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu.
 • Cİstanbul’a son defa o binanın taraçasından veda edecekmişim. Doğup büyüdüğüm şehirden ayrılma emrini aldıktan sonra İstanbul’da bir daha oturabilme fırsatını bulamadım.
 • DSevinçler gün ışığı olup denize yansımaya yüz tuttuğunda Sıtkı Efendi de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Etrafına bakındı, tanıdık bir yüz aradı.

18.Soru

“Ellerim kırılsaydı da o partiye oy vermeseydim.” diyen bir kişi hangi duyguyu yansıtmaktadır ?

 • AÖfke
 • BPişmanlık
 • CÖzlem
 • DSıkıntı

19.Soru


 

MÖ 600 dolayların­da Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptır­dığı “Babil’in Asma Bahçeleri”, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir. Bahçeler, Kra­lın sıla hasreti çe­ken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Yunan Coğrafyacı Strabo’nun MÖ birinci yüzyıldaki açıklamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin, ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbe­ler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.

 Bu parçada “Babil’in Asma Bahçeleri” hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

 • ATarihsel değişimine
 • BHangi amaçla yaptırıldığına
 • CMimari özelliklerine
 • DKimin için yaptırıldığına

20.Soru