Test Çöz,2.dönem 3.yazılı, 2.dönem 3.değerlendirme, 2.dönem 3.yazılı değerlendirme, 2.dönem 3.deneme, 2.dönem 3.değerlendirme etkinliği, 2.dönem 3.yazılı hazırlık, 2.dönem 3.yazılı çalışma, 2.dönem 3.yazılı yoklama, 2.dönem 3.yazılı çalışması, 2.dönem 3.değerlendirme çalışması, 2.dönem 3.yazılı denemesi,

7. Sınıf Türkçe 2.Dönem 3.Yazılı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7441
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi, emek harcamadan ele geçirilmiş bir kazancın gereksiz yere harcanıp tükeneceğini anlatır? 
A Herkesin gönlünde bir aslan yatar. 
B Serçeden korkan darı ekmez. 
C Haydan gelen huya gider. 
D Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. 
Soru 2 
“Ekmek yiyebilmek için buğday ekmek gerekir.” 
Cümlesindeki altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A Eş sesli 
B Mecaz anlamlı 
C İkileme 
D Eş anlamlı 
Soru 3 
“Ali karşısındaki kalabalığa durmadan bağırıyor öfkeyle nutuk atıyordu.“ Cümlesinde “nutuk atmak” deyiminin anlamı nedir? 
A Bir konu üzerinde bilgi vermek. 
B Sürekli başkalarını kötülemek. 
C Çok uzun bir yazıyı okumak. 
D Yüksek sesle, özensiz, bıktırıcı konuşma yapmak. 
Soru 4 
Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin son harfi ünsüz yumuşamasına uğramaz? 
A Millet 
B Dert 
C Çok 
D İlaç 
Soru 5 
“Herhangi bir konuyu kanıtlamak için yazılan yazılara ……………..; geçmişte yaşadığımız ilginç olayları anlatan yazılara ise ………….. denir.” Boşluklara hangi terimler gelmelidir? 
A deneme - anı 
B anı - fıkra 
C makale - anı 
D fıkra - makale 
Soru 6 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir anlatım söz konusudur? 
A Yapım ekleri kelimelerin anlamını değiştirir. 
B Piramitleri seyretmek insana büyük zevk veriyor. 
C Su, hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle oluşur. 
D Akciğerimiz günde on dört metreküp hava işlemektedir. 
Soru 7 
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam karışıklığına neden olur? 
A Geç kalınca, onu aramaktan vazgeçti. 
B Bir varmış, bir yokmuş diye başlar masallar. 
C Bu genç, doktorla konuşmaya gitti. 
D Köpekler, koşarak gözden kayboldular. 
Soru 8 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı kullanılmıştır? 
A Haberi duyunca hızla dışarıya koştu. 
B Kitabını okulda unuttuğunu anlayınca geri döndü. 
C Küçük kız hıçkırarak odaya girdi. 
D Dün gece çok uyumuşum. 
Soru 9 
“İşler asla ……….... değildir, yeter ki………… olanları parçalara böl¬meyi bilelim.” 
Yukarıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük çifti hangisidir? 
A kolay - küçük 
B zor - küçük 
C basit - bölünmez 
D güç - büyük 
Soru 10 
En çok özlediğim şey neşe olmuştur. Sonrala¬rı mutlu oldum ama mutluluk, neşenin yanında güneşle elektrik lambası gibidir. Mutlulu¬ğun hep bir nedeni vardır. Bir şeyler nedeniy¬le mutlu olunur. Varlığı dışardan bir olaya bağlıdır. Oysa neşenin belirli bir nedeni yok¬tur. Belki de hiç yoktan sarar seni. Varlığı güneşe benzer, kendi yüreğinin ısısıyla yakar. 
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? 
A Örneklendirme 
B Karşılaştırma 
C Tanık gösterme 
D Tanımlama 
Soru 11 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ''her zaman'' anlamı taşımaktadır? 
A Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 
B Bir hafta sonra dönüyorum. 
C Yarın memlekete döneceğim. 
D Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı. 
Soru 12 
Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 
A Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi. 
B Bir an önce işlerimizi tamamlayalım. 
C Şiir okurken çok heyecanlanıyorum. 
D Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim. 
Soru 13 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (') kullanılmasına gerek yoktur? 
A Babam tatilde bizleri Pamukkale'ye götürecek. 
B Bu akşam bize Bekir'ler gelecek. 
C Saat, 05.45'te şiddetli bir deprem oldu. 
D TBMM'nin kuruluşu 1920'de olmuştur. 
Soru 14 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? 
A Osmaniye’nin sokaklarını adım adım gezerdi. 
B Onun memleket sevgisini herkes bilirdi. 
C Osmaniye’nin çıkardığı en büyük yazardı. 
D Bu, sevgi şiirlerinden de anlaşılırdı. 
Soru 15 
Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A Okulun sonuna doğru herkes heyecanlanıyor. 
B Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 
C Sabah erkenden kalkıp bahçeyi sulamış. 
D Yalanı ortaya çıkına yerin dibine girdi. 
Soru 16 
"Başkasına bir kötülük yapmadan önce, bu kötülüğü kendine yapılmış gibi düşün." Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
A İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. 
B Kendi düşen ağlamaz. 
C Su uyur, düşman uyumaz. 
D Emanete hıyanet olmaz. 
Soru 17 
- Bu güzel çiçekleri nereden aldın ( ) 
- Arkadaşlarımdan biri getirdi ( ) 
- Kim ( ) 
- Tanırsın onu, adı şey ( ) 
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A (?) (.) (?) (.) 
B (?) (.) (?) (…) 
C (.) (.) (?) (.) 
D (?) (.) (!) (...) 
Soru 18 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? 
A Böyle çürük belgelerle insanları suçlamayınız. 
B Sıçrayarak ormanın içine girdi. 
C Sevgi, dürüst ve çalışkan bir öğrencidir. 
D Beş katlı bir apartmanda oturuyoruz. 
Soru 19 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bir başkasından duyma‘’ anlamı taşımaktadır? 
A Hayata böyle hep tek yönden bakar. 
B En güzel konuşmayı Ali yaptı. 
C Bu olaylardan babasının da haberi yokmuş. 
D İnsan dünyaya iyimser olarak gelmektedir. 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi oluş fiilidir? 
A İçmek 
B Yeşermek 
C Giymek 
D Gülmek