Test Çöz,3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 17:10
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 07:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
23069
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesi için yaptıkları katkılar arasında yer almaz?

 • AHaçlılar, Gürcüler ve Bizanslılara karşı Anadolu’yu savunmaları.
 • BYerleştikleri bölgelere çeşitli sosyal ve dinî yapılar inşa etmeleri.
 • CAnadolu’ya gelen Türk boylarını yaşayabilecekleri yerlere yerleştirmeleri.
 • DBirbirleriyle mücadele ederek beyliklerinin sınırlarını genişletmeye çalışmaları.

1.Soru

“Bir gün (Orhan Bey) kendi kendine tasasızca oturmuştu. Gönlüne düştü ki: Denizi geçmeli, o ülkenin halkını da imana çağırmalı. Razı olmazlarsa Tanrı uğruna savaşmalı. Bunu düşünürken adı Süleyman Paşa olan ulu oğlu, atasının eşiğini öpmeğe geldi. İzin dileyip girdi. Atası, gönlünde olanı oğluna anlatınca Süleyman Paşa yer öpüp dedi ki: “Padişah bu kuluna buyurur, bu savaşın ululuğunu bana yakıştırırsa buyruk verir; Yaratanın yarlıgaması, Muhammed dininin gücü, atam kağanın himmetiyle, yüce Tanrı dilerse, isteğince ülke almak işi kolaylaşıp yerine gelir.” Nihat Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 51.

Yukarıdaki metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • ARumeli’ye geçiş
 • BBursa’nın fethi
 • CKaresioğulları’nın alınması
 • Dİznik’in kuşatılması

2.Soru

“Murat Gazinin emriyle Bursa’da ahiret için bir yapı yaptılar. Hem konukevi, hem cami, hem medresedir. Kimsesizler, yoksullar için paçalardan, tatlılardan, ekşilerden, daha güzeli olmayan yemeklerin hepsinden verilmesini, konukların hayvanlarının da yemlendirilmesini buyurdu. Hatiplere, hafızlara, müderrislere, müridlere, öğrencilere vazife karşılığı akça bağladı.” Nihat Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 54.

Alıntıdan hareketler Kuruluş Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AFethedilen yerlerde mimari eserler yapılmıştır.
 • BÜlke dışarıdan çok sayıda göç almıştır.
 • CKimsesiz ve yoksullara yemek verilmiştir.
 • DEğitim ve öğretime önem verilmiştir.

3.Soru

“Bu büyük kasaba ağaçsızdı ve bir fersahlık (5 km) yeri de iskân edilmemişti. Sokullu Mehmet Paşa bu kasabayı tamamen kendi çabasıyla kurdu. Şimdi burada büyük bir kervansaray vardır. Kervansarayın karşısında çok güzel ve büyük bir cami yer alır ve mermer sütunlarla süslüdür. Kervansarayda avlunun ortasında bir çeşme ve ayrıca kadınlar ve erkekler için hamamlar vardır. Kervansaray (I), şifahane (II), cami (III), hamamlar (IV) ve üzeri kurşunla kaplı dükkanların inşaat giderleri Mehmet Paşa tarafından karşılanmıştır. Padişah ve sultanlar bu yoldan geçtikleri zaman bu kervansarayda kalırlar. Kervansarayda yolculara üç gün boyunca yemek verilir ve bu giderler üç yüz kasaba ve köyün gelirleri üzerinden karşılanır.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 353.

Metinde numaralandırılmış yapılar sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile ilişkilidir?

 • A(I) Ticaret, (II) eğitim, (III) sağlık, (IV) temizlik
 • B(I) Din, (II) sağlık, (III) eğitim, (IV) ticaret
 • C(I) Ticaret, (II) sağlık, (III) din, (IV) temizlik
 • D(I) Eğitim. (II) sağlık, (III) ticaret, (IV) din

4.Soru

“Ben ki Sultan Mehmet Hanım. İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah’a Peygambere, Kur’ân’a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.” Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak, s. 20.

Fatih Sultan Mehmet’in sözlerine dayanarak Osmanlı yönetimi ile ilgili olarak hangi yargıya ulaşılabilir?

 • AYönetim Hıristiyan yöneticilerin elindedir.
 • BÜlkede din farkı gözetilmemektedir.
 • CHıristiyanlara baskı uygulanmaktadır.
 • DTüm halkın Müslüman olmasına çalışılmaktadır.

5.Soru

“Paris sosyetesinin güzel kadınları şalvar, kuşak, başörtü gibi Türk giysilerini benimserken, Lehistan’da da doğu ziyafetleri, maskeli balolar tertipleniyor, bu balolara gelenler Türk kıyafetleri giyiyordu. Lehistan ordusunda bile, Türk üniformaları giyinmiş, Yeniçeri alayları teşkil ediliyor, Türk kılığında bir mehter takımı ve Osmanlı sipahileri örnek tutulan “uhlan-oğlan” alayları kuruluyordu.” Banu Bilgicioğlu, “16 ve 18. Yüzyıllar Arasında Avrupa ve Osmanlı Münasebetleri Neticesinde Osmanlı Kültür ve Sanatının Avrupa Toplumu Üzerinde Gösterdiği Etkileşimlerden Bazı Örnekler”, s. 112.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin hangi alanda Avrupa’yı etkilediği söylenemez?

 • A

Giyim

 • BYemek
 • CMüzik
 • DResim

6.Soru

“Bir kaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 356.

Metinde Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

 • A

Misafirperverlik

 • BGeleneklerine bağlılık
 • CDindarlık
 • DHoşgörü olmak

7.Soru

Aşağıda XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeler sırasıyla hangi alanlarla ilgilidir?

I. İlk Türkçe gazete Takvimivekayi yayınlandı.

II. Posta Nezareti kurularak mektuplar düzenli olarak dağıtıldı.

III. İstanbul’da Şirketihayriye kurularak düzenli vapur seferleri gerçekleştirildi.

IV. Çiftçilere uygun şartlarda kredi vermesi için Memleket Sandıkları oluşturuldu.

 • A

I. haberleşme, II. ulaşım, III. bankacılık, IV. basın

 • BI. ulaşım, II. basın, III. haberleşme, IV. bankacılık
 • CI. basın, II. haberleşme, III. ulaşım, IV. bankacılık
 • DI. bankacılık, II. ulaşım, III. haberleşme, IV. Basın

8.Soru

Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz?

 • A

Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması

 • BTicaretin halkın tek geçim kaynağı olması
 • CTicaretin gelişmesinin amaçlanması
 • DTicaretin özendirilmeye çalışılması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır?

 • A

Malazgirt Zaferi

 • Bİlk Türk devletleri
 • CMoğol istilası
 • DHaçlı Seferleri

10.Soru

Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hıristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • A

Derebeyliklerin zayıflamasına

 • BKilisenin otoritesinin sarsılmasına
 • CSınıf farklılıklarının ortadan kalmasına
 • DKralların güç kaybetmesine

11.Soru

Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A

Coğrafi konumu

 • BAnadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika
 • CBizans’ın zayıf olması
 • DYerleşik bir nüfusa sahip olması

12.Soru

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır?

 • A

Trabzon

 • Bİstanbul
 • CKıbrıs
 • DKırım

13.Soru

Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A

Ahilerin Moğollarla savaştıklarına

 • BUc bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna
 • CUc bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna
 • DAhilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna

14.Soru

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

 • A

Yeniçeri ocağının bozulduğuna

 • BAskerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına
 • CYeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına
 • DYeniçeri ocağının çağdışı kaldığına

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biridir?

 • A

Avrupa’nın üstünlüğü reddedilmiştir. 

 • BBatılılaşma amacını taşımıştır.
 • CSadece yönetici kadro ile sınırlı kalmıştır.
 • DBaskı ile uygulanmaya çalışılmıştır.

16.Soru

II. Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

 • A

Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin

 • BMedreselerin kapatıldığının
 • CMevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin
 • DMedrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin