Test Çöz,3.Tema Kavramlar Ve Çağrışımlar Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Türkçe 3.Tema Milli Kültürümüz Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 07:35
Güncellenme tarihi
23 Kasım 2019 Cumartesi 02:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5795
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Karşısında, görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi olmadıkça bütün dünya müzelerindeki tablolar bir tahta tuval ve boya yığınından başka nedir ki... Onlara sanat değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları heyecandır. Sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan, onu takdir eden seyirci de bence, o eser ve sanatçılar kadar değerlidir.”

                                                                       Muhsin ERTU⁄RUL
Yukarıdaki paragrafa göre bir eseri sanat eseri yapan özellik nedir?

 

 • A

Büyük bir müzede sergileniyor olması

 • BOna kıymet verenlerin çok olması
 • CEsere sanat eseri damgası vurulması
 • DEserin insan ruhunda heyecan uyandırması

1.Soru

Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

 • A

Sanatçılar, anlaşılmadıkça kıymetleri bilinmez.

 • BEstetik zevkten yoksun bir toplum, sanatçılarını da etkiler.
 • CSeyirci, sanat eseri ve sanatçı kadar değerlidir.
 • DBir eseri yalnız sahnede canlandırmak yeterli değildir.

2.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A

başlayacak - türemiş fiil

 • Bbeğendi - basit fiil
 • Cselam verdi - birleşik fiil
 • Dartırdı - basit fiil

3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türetilmiş bir fiil vardir?

 • A

Defterimdeki şiirleri çiçek motişeriyle süsledim.

 • BHat, ebru, tezhip, minyatür geleneksel sanatlardır.
 • COyun, uçurtma, topaç denilince çocukluğum aklıma gelir.
 • DBütün yaşadıklarım herhâlde bir rüyaydı.

4.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

 • A

Bütün gömleklerini yarım saatte yıkayıverdi.

 • BHakem voleybol maçını beş dakika geç başlattı.
 • CArkadaşımı hatalarına rağmen affettim.
 • DO günden sonra öğretmenimin sözleri kulağıma küpe oldu.

5.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir fiil yoktur?

 • A

Beden eğitimi dersinde bütün öğrencileri koşturdu.

 • BKafesteki keklik gün boyu ötüyordu.
 • CYüksek tepeleri de aşınca ova bir deniz gibi görünürdü.
 • DŞehrin üzerine çöken bulutlar bir anda her yeri kararttı.

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi “bir işi başkasına yaptırma” anlamını taşımaktadır?

 • A

Bütün şehri bir haftada geziverdi.

 • BGenç mimar, Selimiye’nin mimarisine bakakaldı.
 • CBabam yaz gelmeden evimizin bütün odalarını boyattı.
 • DKardeşim iki haftada ancak kulaç atmayı öğrenebildi.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin fiili “Sabah erkenden komşusuna selam verdi.” Cümlesinin fiili ile aynı yapıdadır?

 • A

Yurt dışından gelen turistler ülkemizi çok sevdi.

 • BHalasına haber vermek için telefon etti.
 • CNe yapmak istediğimi bir türlü anlatamadım.
 • DBebeğini her gece ona masal okuyarak uyutur.

8.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?

 • A

Mektubu kapının altından atıver.

 • BBu çuvalı kaldırabilir misin?
 • CHemencecik teklifimi kabul etti.
 • DOnu biraz sonra içeri alır mısın?

9.Soru

“Bana kalırsa onun dediklerine .............................” cümlesi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • A

kulak vermek

 • Bkulak kabartmak
 • Ckulak asmamak
 • Dkulak tıkamak

10.Soru

Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisi hazırlıklı konuşmaya örnek de%ildir?

 • A

Kitle önünde yapılacak bir nutuk

 • BGüncel olay ve konularla ilgili yapılan açık oturum
 • Cİki insanın arasını bulmak için yapılan konuşmalar
 • DBilimsel herhangi bir konuda verilen konferans konuşması

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının konuşmasından önce yapacaklarından biri de%ildir?

 • A

Önce düşüncelerinden yararlanacağı birine konuşmasını yapmak

 • BDeğişik kaynaklardan kapsamlı bir hazırlık yapmak
 • CKonuşma planı yapmak
 • DDinleyenleri sıkmamak için konuya uygun fıkra anlatmak

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yazıya başlanmadan önce yapılan çalışmalardan de%ildir?

 • A

Araştırma

 • BPlanlama
 • CYazıyı okuma
 • DÖrneklerini belirleme

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümü paragrafının ilk tümcesi olmaya uygundur?

 • A

Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı

 • BTürk kültür hayatındaki on-on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonraki reformlardan hız almıştır.
 • CBöyle önemli eserlerin sahnelenmeleri çok dikkatli bir çalışma gerektirmektedir.
 • DYüzyıllar içinde oluşmuş biyazı dilinin bu kadar kolaylıkla ortadan kalkması üzerinde yeterince durulduğunu sanmıyorum.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri de%ildir?

 • A

Kutlama konuşması

 • BTelefonla konuşma
 • CÖzür dileme konuşması
 • DDuyuru yapma

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güdümlü konuşmanın amacıdır?

 • A

Belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış Açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek

 • BÖğrencilerin bir konu üzerinde olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek benimsedikleri fikirleri savunma becerisini geliştirmek
 • CÖğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini, duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek
 • DDinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmaya başlarken göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri de%ildir?

 • A

Söze başlarken duruş, kılık kıyafetin düzenlenmesi

 • BKonuşma ile hareketler arasında uyum sağlama
 • CYazıyı birkaç kez sessiz okuma
 • DCanlı inandırıcı ve ilgi çekici olmaya özen gösterme

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumsuz çekimlenmiştir?

 • A

Her sabah gelir ortalığı süpürürüm.

 • BSaat kaçta ve nerede buluşacağımızı şimdi hatırlamıyorum.
 • CBalık tutan bu adamların hepsi evlerine ekmek götürme derdinde.
 • DYemeğini hızlıca bitirip sofradan kalktı.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde fiil farklı bir şahıs eki almıştır?

 • A

Bu kitapları okuyup bir an önce teslim edin.

 • BO da herkes gibi elindeki işle ilgilensin
 • CMasasının üzerindeki eşyaları kontrol etsin.
 • DAnnemi öğleden sonra doktor kontrolüne götürsün.

19.Soru


 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

 • A

Daha çok ne tür kitaplar okuyorsun?

 • BAkşam bizimle tiyatroya gelir misin?
 • CNasıl bir işte çalışmak istiyorsun?
 • DNeden bizi daha önce aramadın?

20.Soru