Test Çöz,Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Kazanım Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Süreç Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 20:40
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
35575
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Peygamberleri öteki insanlardan ayıran en önemli fark hangisidir?

 • Aİnsanlara iyiyi öğretmeleri
 • BAllah'tan vahiy almaları
 • Cİbadet yapmaları
 • DGüzel ahlak sahibi olmaları

1.Soru

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin rehber oluşu ile ilgili değildir?

 • Aİnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?
 • BÖğüt ver, doğrusu öğüt insanlara fayda verir.
 • CEy Peygamber biz seni Allah’a çağıran, aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.
 • DSana da insanlara açıklaman için bu zikri biz indirdik.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta Mekkekelilerin peygamberimize inanmammasının sebeplerinden birisidir?

 • ABir peygamberin olağanüstü özelliklere sahip, gelecekten haber veren veya meleklere benzeyen biri olması gerektiğine inanıyorlardı
 • BBir peygamberin geleceğine inanmıyorlardı
 • CBir peygamberin Araplardan değil de Türklerden veya Çinlilerden çıkacağına inanıyorlardı
 • DBir peygamberin kendileri gibi bir insan olması gerektiğine inanıyorlardı

3.Soru

"De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet)
Yukarıda yer alan ayet-i kerime mealinde Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?

 • APeygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi
 • BPeygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi
 • CPeygamberimiz geleceği bilmezdi
 • DPeygamberimiz bir uyarıcı ve müjdeciydi

4.Soru

Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında “Erdemliler Topluluğuna” katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir?

 • AÖksüz ve yetim olması
 • BHaksızlıklara karşı mücadeleci olması
 • CArkadaşlarına çok değer vermesi
 • DLiderlik özelliklerine sahip olması

5.Soru

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Hadis-i şerif) Bu hadiste verilen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİslam’da ruhbanlık yoktur.
 • BHz.Muhammed (sav.) evlilik yapmıştır.
 • CHz.Muhammed (sav.), ramazan dışında bazen oruç tutmuştur.
 • DHz.Muhammed (sav.) de bir insandır.

6.Soru

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet) Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • AHz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
 • BHz. Muhammed (sav.) geleceği bilemez.
 • CHz. Muhammed (sav.) de Kur’an’a uymakla görev lidir.
 • DHz. Muhammed (sav.)’in uyarı görevi vardır.

7.Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklayan ve yorumlayan insandır. O (s.a.v.), Kur'an'da yer alan ayetlerin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır. Bu durum O'nun (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

 • Aİnsanlığa bir rahmet olması
 • BKur'an'ı açıklayıcı olması
 • CSon peygamber olması
 • DGüzel ahlaklı olması

8.Soru

Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?

 • AHadis
 • BFıkıh
 • CTefsir
 • DTarih

9.Soru

Peygamber Efendimiz kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti, kız çocuklarının öldürülmesinin önüne geçti, yetimi yoksulu koruyup gözetti, insanlara sevgiyle yaklaştı, kaba ve kırıcı olmadı, kin gütmedi, herkese şefkatli ve merhametli davrandı. Bütün bunlar O'nun (s.a.v.) hangi özelliğini vurgular?

 • AMüjdeleyici olmasını
 • BSon peygamber olmasını
 • Cİnsanlığa bir rahmet olmasını
 • DKur'an'ı açıklayıcı olmasını

10.Soru

Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli olan meleğin adı nedir?

 • AMikail (a.s.)
 • BCebrail (a.s.)
 • Cİsrafil (a.s.)
 • DAzrail (a.s.)

11.Soru

Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli olan meleğin adı nedir?

 • AMikail (a.s.)
 • BCebrail (a.s.)
 • Cİsrafil (a.s.)
 • DAzrail (a.s.)

12.Soru

Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üflemekle görevli olan meleğin adı nedir?

 • AMikail (a.s.)
 • BCebrail (a.s.)
 • Cİsrafil (a.s.)
 • DAzrail (a.s.)

13.Soru

Vefat eden insanları sorgulamakla görevli olan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

 • AHafaza melekleri
 • BMünker-Nekir melekleri
 • CKiramen Katibin melekleri
 • Dİsrafil meleği

14.Soru

Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AŞeytan Allah'a isyan etmiş bir varlıktır
 • BŞeytan topraktan yaratılmış bir varlıktır
 • CŞeytan insanları kötülük yapmaya teşvik eden bir varlıktır
 • DŞeytan kendisini insanlardan daha üstün gören bir varlıktır

15.Soru

İslam dininin ilkelerine, ayrıca akla ve bilime aykırı olan, doğruluk ve gerçeklik payı bulunmayan, dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne ad verilir?

 • AAhiret inancı
 • BKader inancı
 • CDoğru inanç
 • DBatıl inanç

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan korunmak için yapılması gerekenlerden değildir?

 • AKur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine bağlı kalınmalıdır
 • BAraştırma ve okumaya önem verilmelidir
 • CBüyüden ve nazardan korunmak için nazar boncuğu takılmalıdır
 • DEğitim-Öğretime önem verilmelidir

17.Soru

İsrafil (a.s.) meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine ne ad verilir?

 • AKıyamet
 • BMahşer
 • CMizan
 • DCennet

18.Soru

Ahirette insanların bütün amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?

 • AMizan
 • BSûr
 • CMahşer
 • DKıyamet

19.Soru


 

İsrafil (a.s.) meleğinin sûra ikinci kez üflemesiyle dünyada yaşamış olan bütün insanlar ahirette yeniden diriltilirler ve ........................... denilen büyük bir alanda, Allah'ın huzurunda toplanırlar.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

 • ACennet
 • BMahşer
 • CKabir
 • DMizan

20.Soru