Test Çöz,2.Ünite Kuvvet ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2015 Salı 18:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12017
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A

Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmezse iş yapmış olmayız.

 • BYaya uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama ya da sıkışma artar.
 • CBir cismin sürati ne kadar büyükse kinetik enerji de o kadar büyüktür.
 • DHareket hâlindeki bir cismin kütlesi ne kadar küçükse kinetik enerji de o kadar büyüktür.

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A

Basit makinelerle yapılan işten kazanç sağlanabilir.

 • BBir kaldıraçta yük, destek noktasına ne kadar yakınsa yükü kaldırmak o kadar zor olur.
 • CSürtünme ne kadar az olursa enerji kaybı da o kadar az olur.
 • DSürtünme kuvveti daima harekete zıt yönlüdür.

2.Soru

Özdeş yayların uçlarına asılan cisimler bağlandıkları ipler kesildiğinde L cisminin asılı olduğu yayın yukarı doğru daha büyük bir hızla çıktığı gözleniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A

L cismi K’ den ağır olabilir.

 • BYay L cismine daha büyük kuvvet uygular.
 • CK cisminin asılı olduğu yay daha esnek olabilir.
 • DL cisminin asılı olduğu yay daha fazla gerilmiş olabilir.

3.Soru

Seçil topu şekilde görüldüğü gibi yukarı doğru fırlatıyor. Top “K”,

“L”, “M”, “N” yörüngelerini izleyerek yere çarpıyor.

Cisim hangi noktadayken sırasıyla kinetik ve potansiyel enerjileri en büyük değerde olur?

 

 • A

L, N

 • BK, M
 • CM, N
 • DN, L

4.Soru

Şekildeki “m” kütleli cisme “F” kuvveti uygulanarak “a” kadar yer değiştiriliyor.

Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

I. Cismin şekline

II. Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne

III. Yer değiştirme miktarına

 

 • A

Yalnız I

 • BYalnız II
 • CI ve III
 • DI, II ve III

5.Soru

Aşağıda verilen durumların her birinde uygulanan kuvvet sonucunda iş yapılmaktadır. Bu sırada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur?

 • A

Balkondan düşen saksının yaptığı iş, potansiyel enerjiyi arttırır.

 • BGerilmiş bir yayın uyguladığı kuvvet sonucunda yapılan iş, oka kinetik enerji kazandırır.
 • CYukarı fırlatarak topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, potansiyel enerjiyi azaltır.
 • DTenis raketiyle topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, topun kinetik enerjisini azaltır.

6.Soru

Basit makinelerde iş enerji harcanarak yapılır. Aşağıda basit makineler ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • A

Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir.

 • BYapılan işi farklı enerji türlerine dönüştürebilir.
 • CUygulanan kuvvet cismin ağırlığını değiştirebilir.
 • DYapılan işin hızını değiştirebilir.

7.Soru

Yük taşımak için kullanılan el arabasında aşağıdaki basit makinelerden hangileri kullanılmıştır?

 • A

Eğik Düzlem - Kaldıraç

 • BKaldıraç - Tekerlek
 • CKama - Eğik Düzlem
 • DÇıkrık – Kasnak

8.Soru

Şekildeki kasnak düzeneğinde “K” kasnağı ok yönünde 4 tur dönerse “L” ve “M” kasnaklarının hareketine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

 • A

L kasnağı II yönünde 8 tur döner.

 • BM kasnağı I yönünde 8 tur döner.
 • CM kasnağı II yönünde 4 tur döner.
 • DL kasnağı I yönünde 4 tur döner.

9.Soru

Bileşik makine birden fazla basit makinenin bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre bir bileşik makine olan oltada aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur?

 • A

Makara

 • BÇıkrık
 • CKaldıraç
 • DEğik Düzlem

10.Soru

Aşağıda basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin olarak verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A

İşten kazanç sağlaması

 • BHem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması
 • CSadece yoldan kazanç sağlaması
 • DSadece iş yapma kolaylığı sağlaması

11.Soru

Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz?

 • A

Dağa tırmanan sporcu

 • BParaşütle atlayan sporcu
 • CElindeki basketbol topunu fırlatan basketçi
 • DSırt çantasıyla yürüyen sporcu

12.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir?

 • A

Yüzeylerin aşınmasına neden olur.

 • BAğırlık arttıkça sürtünme artar.
 • CSürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
 • DDaima harekete zıt yöndedir.

13.Soru

Aşağıdaki cisimlerden hangisi hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir?

 • A

Ağaçtaki elma

 • B

Yokuş aşağı yuvarlanan tekerlek

 

 • CSıkıştırılmış yay
 • DTavanda asılı avize

14.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Potansiyel enerjiye sahip olan cisimlerin kinetik enerjisi de vardır.

II. Fiziksel anlamda iş olması için hareketin kuvvetle aynı yönde olması gerekir.

III. İş birimi Newton’dur.

 • A

Yalnız I

 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DII ve III

15.Soru

K noktasından kendini serbest bırakan Dilara M noktasına gidip geri dönüyor. Buna göre;

I. L noktasında Dilara’nın kinetik enerjisi en büyük değerdedir.

II. Dilara’nın hareketi süresinde potansiyel ve kinetik enerjisi birbirine dönüşür.

III. Dilara “L” noktasından “M” noktasına giderken potansiyel enerjisi azalır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A

Yalnız I

 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A

Yaydaki gerilme miktarı yayın kalınlığına bağlı değildir.

 • BYaya asılan yük yayda her zaman şekil değişikliği meydana getirmez.
 • CYaydaki gerilme miktarı yayın sarım sıklığına göre değişir.
 • DYaylar uygulanan kuvvetin etkisiyle her zaman düzgün biçimde esner.

17.Soru

Aşağıda verilen durumların hangisinde bilimsel anlamıyla bir iş yapılmıştır?

 • A

Dağcılar, tırmandıkları dağdan aşağıya doğru inişe geçtiler.

 • BAli, dünden beri gireceği sınava hazırlanıyor.
 • CAraba sabit bir hızla 100 km yol gidiyor.
 • DAli bey oturduğu koltuğunda yarın başlayacağı maraton koşusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyor.

18.Soru

Hareketli iki cismin kütleleri ve potansiyel enerjileri eşit ise aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?

 • A

Her iki cismin de hızları aynıdır.

 • BCisimlerin mekanik enerjileri eşittir.
 • CCisimler aynı yükseklikte bulunmaktadırlar.
 • DCisimlerin kinetik enerjileri de aynı olur.

19.Soru


 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A

Esneklik yayın sarım sıklığına bağlı değildir.

 • BYaydaki gerilme miktarı yaya asılan yüke bağlıdır.
 • CAynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki ince ve kalın yayların esneklikleri aynıdır.
 • DKuvvet etkisiyle yayda oluşan gerilme miktarı yayın yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir.

20.Soru