Test Çöz,2.Ünite Ülkemizde Nüfus Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite İnsanlar Yerler ve Çevreler Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 17:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9210
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

l. İklim

ll. Su kaynakları

lll. Tarım toprakları

lV. Bitki türleri

Yukarıdakilerden hangileri insanların yerleşmek istedikleri yerin seçmelerinde daha az etkilidir?

 

 • A

Yalnız l

 • Bll ve lll
 • Clll ve lV
 • DYalnız lV

1.Soru

“Ülkemizde genel olarak kıyı şeridinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sağlayan etkenler arasında gösterilebilir?

 • A

Denizlerin iklim üzerindeki olumlu etkisi

 • BTarım alanlarının bulunmayışı
 • COrmanlarla kaplı oluşu
 • DManzaranın güzel oluşu

2.Soru

“Türkiye’de büyük şehirlerin nüfusu, ülke ortalamasından daha fazla artmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden değildir?

 • A

İş imkânlarının çok oluşu

 • BUlaşım araçlarının çeşitliliği
 • CEğitim hizmetlerinin varlığı
 • DSağlık hizmetlerinin çokluğu

3.Soru

“Hızlı nüfus artışı, ekonomisi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlara neden olmaktadır.” ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşanacak sorunlardan biri olamaz?

 • A

İç ve dış göç hızlanır.

 • BKalkınma hızı yavaşlar.
 • CÜlke kaynakları hızla tükenir.
 • DNüfusun cinsiyet dengesi bozulur.

4.Soru

l. Genç nüfusun çokluğu

ll. Okul ihtiyacının fazlalığı

llI. Ücretlerin düşüklüğü

lV. Yaşlı nüfusun fazlalığı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’de nüfus artışının hızlı olduğuna kanıt gösterilebilir?

 • A

Yalnız l

 • Bl ve ll
 • Cl, llI ve lV
 • DYalnız lV

5.Soru

“Ekonomimiz hızlı bir gelişme içerisindedir. Nüfusumuzun % 67’si çalışabilir nitelikte olup iş gücü kapasitemiz çok geniştir.” ifadesine göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

 • A

Üretim artışı hızlanır .

 • BTicaret hacmimiz genişler.
 • Cİşsizlik artar.
 • DUlaşım canlanır.

6.Soru

Ülkemizin kalkınması için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç vardır?

 • A

Toplam nüfusumuzun fazla olmasına

 

 • BÇalışabilir nüfusumuzun çok olmasına
 • CNüfusumuzun eğitim düzeyinin yüksek olmasına
 • DErkek nüfusumuzun fazla olmasına

7.Soru

Çalışma hakkı ve düzeninin yasalar ile güvence altına alınması, aşağıdakilerden hangilerinin oluşmasını sağlamaz?

 • A

Millî gelirden eşit pay alma

 • BÇalışanların iş ve ücret güvencesi
 • CSağlık güvencesi
 • DEmeklilik güvencesi

8.Soru

“Türkiye’de hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların sayısı giderek artmaktadır.” ifadesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak anlaşılır?

 • A

Tarımsal üretim çok azalmaktadır.

 • BSanayi ve hizmet sektörü gelişmektedir.
 • CGıda maddeleri ithal edilmektedir.
 • DDış ticaretimiz azalmaktadır.

9.Soru

“Ülkemizin önemli sorunlarından biri de kırdan kente doğru hızlı bir göçün yaşanmasıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

 • A

Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması

 • BKentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olması
 • CFabrikaların şehirlerin çevresinde yoğunlaşması
 • DEkilen alanların genişlemesi

10.Soru

“Göç; insanların çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri geçici veya sürekli olarak terk etmesi olayıdır.” ifadesi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi göçü doğuran nedenler arasında gösterilemez?

 • A

İş imkanlarındaki farklılıklar

 • BBölgeler arasındaki kalkınma farklılığı
 • CYöneticilerin tutum ve davranışları
 • DDoğal afetler

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin önemli sorunlarından biridir?

 • A

Ülkelerin kalkınması gecikir.

 • BÜlkelerde işsizlik azalır.
 • CKişi başına düşen millî gelir artar.
 • DNüfus artışı dengelenir.

12.Soru

Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • A

Ülkemizin her köşesi yerleşmeye uygundur.

 • BDoğal şartlar kara ulaşımını zorlaştırır.
 • CÜlkemizde köy yerleşmelerinin sayısı azdır.
 • DDağlık bölgelerdeki yerleşmeler daha hızlı gelişir.

13.Soru

Anayasamıza göre yerleşme ve seyahat hürriyeti “suç işlenmesini önlemek, ekonomik gelişmeyi ve kamu mallarını korumak” amacıyla sınırlandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade kapsamına girer?

 • A

Mühendislerin çalışmak için gelişmiş ülkelere gitmesi

 • BBilim insanlarının yurt dışındaki kongrelere katılması
 • CÜniversite kazananların başka şehirlere gitmesi
 • DŞüpheli kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi

14.Soru

Ülkemizde nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

 • A

Üretimde artış

 • BKentleşmede artış
 • Cİş gücünde azalma
 • DMillî gelirde azalma

15.Soru

Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren köyden kente doğru yoğun bir nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

 • A

İş gücünün azalması

 • BTarım alanlarının parçalanması
 • CSağlık ve eğitim olanaklarının yetersizliği
 • Dİş olanaklarının yetersizliği

16.Soru

Ülkemizde nüfus yoğunluğunun azalmasında engebeli arazi ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde bu durum söz konusudur?

 • A

Kocaeli

 • BAksaray
 • CHakkâri
 • DIsparta

17.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin sosyal bir devlet olma niteliği çerçevesinde gerçekleştirdiği sorumluluklardan biri değildir?

 • A

Toplu konut yaptırmak

 • Bİş alanları oluşturmak
 • COkul yaptırmak
 • DGüvenliği sağlamak

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde nüfus sayımlarından elde edilen sonuçlardan yararlanılmaz?

 • A

Hastane yaptırırken

 • BFabrika kurarken
 • CÇevreyi korurken
 • DOkul açarken

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında değildir?

 • A

Sosyal güvence

 • Bİstediği alanda çalışma
 • CAdil ücret
 • Dİstediği ücreti alma

20.Soru