Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Kuvvet Ve Enerji Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2016 Carsamba 19:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
30199
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Bileşik makine birden fazla basit makinenin bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre bir bileşik makine olan oltada aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur? 
A Çıkrık 
B Kaldıraç 
C Makara 
D Eğik Düzlem 
Soru 2 
Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz? 
A Sırt çantasıyla yürüyen sporcu 
B Elindeki basketbol topunu fırlatan basketçi 
C Dağa tırmanan sporcu 
D Paraşütle atlayan sporcu 
Soru 3 
Aşağıda verilen durumların her birinde uygulanan kuvvet sonucunda iş yapılmaktadır. Bu sırada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur? 
A Yukarı fırlatarak topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, potansiyel enerjiyi azaltır. 
B Gerilmiş bir yayın uyguladığı kuvvet sonucunda yapılan iş, oka kinetik enerji kazandırır. 
C Tenis raketiyle topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, topun kinetik enerjisini azaltır. 
D Balkondan düşen saksının yaptığı iş, potansiyel enerjiyi arttırır. 
Soru 4 
Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir? 
A Daima harekete zıt yöndedir. 
B Yüzeylerin aşınmasına neden olur. 
C Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. 
D Ağırlık arttıkça sürtünme artar. 
Soru 5 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A Yaya uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama ya da sıkışma artar. 
B Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmezse iş yapmış olmayız. 
C Bir cismin sürati ne kadar büyükse kinetik enerji de o kadar büyüktür. 
D Hareket hâlindeki bir cismin kütlesi ne kadar küçükse kinetik enerji de o kadar büyüktür. 
Soru 6 
Aşağıda verilen durumların hangisinde bilimsel anlamıyla bir iş yapılmıştır? 
A Ali, dünden beri gireceği sınava hazırlanıyor. 
B Ali bey oturduğu koltuğunda yarın başlayacağı maraton koşusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyor. 
C Araba sabit bir hızla 100 km yol gidiyor. 
D Dağcılar, tırmandıkları dağdan aşağıya doğru inişe geçtiler. 
Soru 7 
Aşağıda basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin olarak verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? 
A Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması 
B Sadece yoldan kazanç sağlaması 
C Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması 
D İşten kazanç sağlaması 
Soru 8 
K noktasından kendini serbest bırakan Dilara M noktasına gidip geri dönüyor. Buna göre; 
I. L noktasında Dilara’nın kinetik enerjisi en büyük değerdedir. 
II. Dilara’nın hareketi süresinde potansiyel ve kinetik enerjisi birbirine dönüşür. 
III. Dilara “L” noktasından “M” noktasına giderken potansiyel enerjisi azalır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A Yalnız I 
B I, II ve III 
C II ve III 
D I ve II 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A Yaya asılan yük yayda her zaman şekil değişikliği meydana getirmez. 
B Yaydaki gerilme miktarı yayın kalınlığına bağlı değildir. 
C Yaydaki gerilme miktarı yayın sarım sıklığına göre değişir. 
D Yaylar uygulanan kuvvetin etkisiyle her zaman düzgün biçimde esner. 
Soru 10 
          Şekildeki kasnak düzeneğinde “K” kasnağı ok yönünde 4 tur dönerse “L” ve “M” kasnaklarının hareketine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? 
A L kasnağı I yönünde 4 tur döner. 
B L kasnağı II yönünde 8 tur döner. 
C M kasnağı I yönünde 8 tur döner. 
D M kasnağı II yönünde 4 tur döner. 
Soru 11 
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
I. Potansiyel enerjiye sahip olan cisimlerin kinetik enerjisi de vardır. 
II. Fiziksel anlamda iş olması için hareketin kuvvetle aynı yönde olması gerekir. 
III. İş birimi Newton’dur. 
A Yalnız II 
B II ve III 
C Yalnız I 
D I ve II 
Soru 12 
Basit makinelerde iş enerji harcanarak yapılır. Aşağıda basit makineler ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? 
A Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. 
B Yapılan işi farklı enerji türlerine dönüştürebilir. 
C Uygulanan kuvvet cismin ağırlığını değiştirebilir. 
D Yapılan işin hızını değiştirebilir. 
Soru 13 

           Şekildeki “m” kütleli cisme “F” kuvveti uygulanarak “a” kadar yer değiştiriliyor. 
Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 
I. Cismin şekline 
II. Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne 
III. Yer değiştirme miktarına 
A I, II ve III 
B Yalnız II 
C Yalnız I 
D I ve III 
Soru 14 
          Seçil topu şekilde görüldüğü gibi yukarı doğru fırlatıyor. Top “K”,“L”, “M”, “N” yörüngelerini izleyerek yere çarpıyor. Cisim hangi noktadayken sırasıyla kinetik ve potansiyel enerjileri en büyük değerde olur? 
A L, N 
B K, M 
C N, L 
D M, N 
Soru 15 
Hareketli iki cismin kütleleri ve potansiyel enerjileri eşit ise aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur? 
A Cisimlerin kinetik enerjileri de aynı olur. 
B Cisimlerin mekanik enerjileri eşittir. 
C Cisimler aynı yükseklikte bulunmaktadırlar. 
D Her iki cismin de hızları aynıdır. 
Soru 16 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A Sürtünme ne kadar az olursa enerji kaybı da o kadar az olur. 
B Basit makinelerle yapılan işten kazanç sağlanabilir. 
C Bir kaldıraçta yük, destek noktasına ne kadar yakınsa yükü kaldırmak o kadar zor olur. 
D Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yönlüdür. 
Soru 17 
Aşağıdaki cisimlerden hangisi hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir? 
A Yokuş aşağı yuvarlanan tekerlek 
B Sıkıştırılmış yay 
C Tavanda asılı avize 
D Ağaçtaki elma 
Soru 18 
Yük taşımak için kullanılan el arabasında aşağıdaki basit makinelerden hangileri kullanılmıştır? 
A Çıkrık – Kasnak 
B Kama - Eğik Düzlem 
C Kaldıraç - Tekerlek 
D Eğik Düzlem - Kaldıraç 
Soru 19 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A Esneklik yayın sarım sıklığına bağlı değildir. 
B Kuvvet etkisiyle yayda oluşan gerilme miktarı yayın yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir. 
C Aynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki ince ve kalın yayların esneklikleri aynıdır. 
D Yaydaki gerilme miktarı yaya asılan yüke bağlıdır. 
Soru 20 
        Özdeş yayların uçlarına asılan cisimler bağlandıkları ipler kesildiğinde L cisminin asılı olduğu yayın yukarı doğru daha büyük bir hızla çıktığı gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A L cisminin asılı olduğu yay daha fazla gerilmiş olabilir. 
B K cisminin asılı olduğu yay daha esnek olabilir. 
C Yay L cismine daha büyük kuvvet uygular. 
D L cismi K’ den ağır olabilir.