Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri Yaşamımızdaki Elektrik Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2016 Carsamba 19:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9207
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
      Yandaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampullerin parlaklıkları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir? 
A K = L 
B M = N 
C L > M 
D M > K 
Soru 2 
    Devremizi çalışır hâle getirip ampul üzerindeki gerilimi ve akımı ölçmek için voltmetre ve ampermetreyi devrenin hangi noktalarına bağlamamız gerekir? 
A Ampermetre C - D Voltmetre A – B 
B Ampermetre A - C Voltmetre C - D 
C Ampermetre C - D Voltmetre A - C 
D Ampermetre A - B Voltmetre A - C 
Soru 3 
Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampullerin tamamı seri olarak bağlanmıştır? 

A D 
B C 
C A 
D B 
Soru 4 
    Yandaki ampermetre ve voltmetrede görülen değerler, geçen akımı ve iletkenin uçları arasındaki gerilimi gösterdiğine göre iletkenin direnci kaç ohm’dur? 
A 10 
B 2 
C 20 
D 3 
Soru 5 
      yaklaştırılıyor, sonra II. elektroskobun topuzuna dokunduruluyor. 
1. elektroskobun yaprakları daha da açılırken II. elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. 
2. elektroskop “-” yüklü olduğuna göre yüklü cisim ve II. elektroskobun başlangıçtaki yüklerinin türü nedir? 
A Yüklü cisim - Elektroskop nötr 
B Yüklü cisim + Elektroskop - 
C Yüklü cisim - Elektroskop – 
D Yüklü cisim - Elektroskop + 
Soru 6 
          Yukarıdaki etkinliğe göre M ve N cisimlerinin yükleri için hangisi söylenebilir? 
A M cismi yüklü N cismi nötrdür. 
B M ve N cisimleri farklı cins yükle yüklüdür. 
C Her iki cisim de nötrdür. 
D M ve N cisimleri aynı cins yükle yüklüdür. 
Soru 7 
      (Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A Seri bağlı ampul sayısı arttıkça toplam direnç azalır. 
B Paralel bağlı ampullerin dirençlerinin toplam değeri, en küçük direncin değerinden küçüktür. 
C Paralel bağlı özdeş iki lambanın parlaklığı, seri bağlı iki lambanın parlaklığından azdır. 
D Seri bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımlar eş 
Soru 8 
        Negatif yüklü K küresi, 1. Şekildeki gibi iletken telle toprağa bağlı metal A küresine yaklaştırılıyor. Pozitif yüklü L küresi, iletken telle toprağa bağlı metal B küresine 2. şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre; 
1. A küresinden toprağa “-” yükler gider. 
2. B küresinden toprağa “+” yükler gider. 
III. B küresinin toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırılırsa B küresi negatif yüklenir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
A I ve III 
B Yalnız I 
C I ve II 
D II ve III 
Soru 9 
      (Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A Paralel bağlı ampullerin her birinin uçları arasındaki gerilim aynıdır. 
B Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç artar. 
C Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devrede, ampul sayısı artarsa ampullerin parlaklığı artar. 
D Seri bağlı devreden bir ampul çıkartılırsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder. 
Soru 10 
Bir öğrenci ipekli kumaşa sürterek (+) yükle yüklediği cam çubuğu aliminyum kağıttan oluşturduğu küçük küreciğe dokunduruyor. Kürenin (+) yükle yüklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A Kürenin (+) yük alması 
B Cam çubuğun (-) yük vermesi 
C Cam çubuğun (+) yükle yüklenmesi 
D Kürenin (-) vermesi 
Soru 11 
      Yandaki devreye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A Seri bağlı devreye ampul eklenmesiyle devredeki akım artar. 
B Seri bağlı devreye ampul eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar. 
C Seri bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç azalır. 
D Seri bağlı devreye pil eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar. 
Soru 12 
        X ve Y cisimleri yalıtkan iple asıldıktan sonra serbest bırakıldığında 1. şekildeki gibi dengede kalıyor. 2. şekildeki gibi bir yalıtkan zemin üzerinde Y ve Z cisimleri serbest bırakıldığında ise ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre cisimlerin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A X +> Y -> Z + 
B X +> Y +> Z - 
C X +> Y +> Z + 
D X - >Y - >Z + 
Soru 13 
        Özdeş ampullerden oluşan, şekildeki devrede L ampulü patlarsa K ve M ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir? 
A K Artar. - L Değiş 
B K Artar. - L Artar. 
C K Azalır. - L Azalır. 
D K Değiş - L Değişmez. 
Soru 14 
Laboratuvarda yapılan bir deney sırasında pozitif yüklü cam çubuk, negatif yüklü elektroskobun topuzuna dokundurulduğunda, yaprakların önce kapanıp sonra açıldığı gözlenmiştir. Bunun nedeni; I. Cismin yükünün elektroskobun yükünden küçük olması II. Cismin yükünün elektroskobun yükünden büyük olması III. Cismin yükünün elektroskobun yüküne eşit olması durumlarından hangisi ya da hangileridir? 
A II – III 
B Yalnız I 
C Yalnız II 
D I - III 
Soru 15 
        Gerilim (V) - Akım (A) grafi ğinde K, L ve M iletkenlerinin dirençleri arasındaki ilişki nedir? 
A RM > RK > RL 
B RM > RL > RK 
C RL > RK > RM 
D RK > RL > RM 
Soru 16 
    Özdeş ampuller kullanarak 1. Şekildeki gibi bir devre kuran Seden, ampermetrenin 10 amperi gösterdiğini gözlemliyor. Daha sonra devreye ampul ilave ederek 2. şekildeki gibi bir devre kuruyor. Buna göre devreden geçen akım değeri kaç A olur? 
A 10 
B 0 
C 15 
D 5 
Soru 17 
Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hem de ışık etkisi birlikte gözlenir? 
A Ampul 
B Hesap makinesi 
C Kapı zili 
D Pil 
Soru 18 
Bir A cismi B’ yi itiyor. C’ yi çekiyor. C cismi de D’ yi itiyor. D’ nin yükü (+) ise A ve B’ nin yükü nasıldır? 
A A (-) , B (+) 
B A (-) , B (- ) 
C A (+) , B (+) 
D A (+) , B (-) 
Soru 19 
Özdeş piller ve ampullerle kurulmuş aşağıdaki devrelerin hangisinde elektrik akımının yönü doğru gösterilmiştir? 
        
A III ve IV 
B Yalnız II 
C I ve II 
D Yalnız I 
Soru 20 
Direnci 22 Ù olan bir iletkenin iki ucu arasına 220 V gerilim uygulandığında iletken üzerinden geçen akım şiddeti kaç A olur? 
A 0,1 
B 1 
C 10 
D 100