Test Çöz,4.Ünite Zaman İçinde Bilim Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Bilim Teknoloji ve Toplum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 17:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16527
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki diyagramda bir buluş hakkında yer alan bilgiyi inceleyiniz.

Çinliler tarafından şenliklerde ve eğlencelerde kullanıldı.+ Silah sanayisinde kullanıldı. + Yol yapımında ve madencilikte kullanıldı.=?

“?” işareti olan kutuya aşağıdaki buluşlardan hangisi yazılmalıdır?

 • A

Kâğıt      

 • BTop
 • CBarut
 • DTekerlek

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?

 • A

Yazının icadı    

 • BPusulanın geliştirilmesi
 • CKâğıdın ucuza mal edilmesi
 • DMatbaanın bulunması

2.Soru

Yazının gelişimini etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADinlerin ortaya çıkması
 • BDevletler arası savaşların artması
 • C

Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi

 • DKayıt tutma zorunluluğu

3.Soru

“Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir”.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A

İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğuna 

 • Bİslam dünyasında özgür düşüncenin egemen olduğuna
 • Cİslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiğine
 • Dİslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğuna

4.Soru

“Müslümanlar VIII. yüzyılda İspanya’dan Çin’e kadar uzanan ülkeleri fethedip büyük bir devlet kurdular. Müslümanlar özellikle 900 ile 1200 yılları arasında bilim ve sanatta büyük gelişmeler gösterdiler. Bilimsel birikime kendi çalışmalarını kattıkları gibi kurdukları devletlerde yaşayan farklı inanç ve kültüre sahip halklarında bilimsel birikimini de aldılar. İslam düşünürleri bu şekilde İlk Çağ dünyasında ortaya atılan fikirlerin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasına yardımcı oldular.” Struan Reid, Patricia Fara, Bilim Adamları, s.10.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A

Müslümanlar bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.      

 • BSınırları içerisindeki farklı milletlerin birikimlerinden yararlanmışlardır.
 • Cİlk Çağ’daki bilgi birikiminin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasını sağlamışlardır.
 • DOrta Çağ’da Avrupa, bilim alanında İslam dünyasına önemli katkı sağlamıştır.

5.Soru

Türk ve Müslüman bilim insanları yaptıkları çalışmalarla Avrupa’da tanınmışlardır. Çalışmalarında hükümdar ve devlet adamlarından destek görmüşlerdir. Müslüman bilim insanlarının birçoğu farklı bilim dallarında da çalışarak eserler vermişlerdir. Yaptıkları çalışmalarla birçok yeniliğe imza atmışlar, günümüzde geçerli olan bilimsel gerçeklere ulaşmışlardır.

Metne göre Türk ve Müslüman bilim insanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A

Farklı alanlarda bilimsel çalışmalar yapmışlardır.    

 • BÇalışmaları hükümdarlar tarafından teşvik edilmişlerdir.
 • CYaptıkları çalışmalar günümüzde unutulmuştur.
 • DEserleriyle Avrupa’da da tanınmışlardır.

6.Soru

Yeni Çağ’da Avrupa’da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Uluslar arasında kültür birliğini sağlamak    

 • BGelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmak
 • CHalkın yönetime katılmasını sağlamak
 • DDinî, idari ve bilimsel alanda eski uygulamalara dönmek

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır?

 • A

Akılcılık     

 • BLaiklik
 • CDemokrasi
 • DÖzgür düşünce

8.Soru

XVI. yüzyılda Dünya’nın döndüğü fikrini savunan Galileo, bu iddiasından vazgeçince cezalandırılmaktan kurtulmuştur. XVI. yüzyıl Avrupa’sı göz önüne alındığında, bu durumu aşağıdakilerden hangisi en doğru olarak açıklar?

 • A

Bilim insanlarının bilime gereken önemi vermediler.    

 • BBilimsel düşüncenin önünde engeller vardı.
 • CBilimsel çalışmalar yaşamlarını zorlaştırdı.
 • DBilimsel gelişmeler astronomi ile sınırlı kaldı.

9.Soru

İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunan ilk buluş ve icatları gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluş ve icatlardan bir değildir?

 • A

Tekerlek    

 • BYazı
 • CBuhar gücü
 • DCam

10.Soru

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarıma destek vermektedir. Bu destekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A

Uzman eleman yetiştirme    

 • BPazar fiyatlarını dengeleme
 • CUcuz kredi sağlama
 • DVergi muafiyeti sağlama

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?

 • A

Yeni ticaret yollarının bulunması    

 • BYeni okyanus ve kıtaların bulunması
 • CDünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
 • DKiliseye olan güvenin sarsılması

12.Soru

Osmanlılarda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Toprak gelirlerinin tımarlı sipahilere verilmesi     

 • BKöylülerin toprağı terk etmesinin önlenmesi
 • CTımarlı sipahilerin atlı asker beslemesi
 • DToprağı işleyen köylülerden vergi alınması

13.Soru

İkta sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A

Ordunun güçlenmesi     

 • BÜretimin devamlılığının sağlanması
 • CToprakların eşit olarak halka dağıtılması
 • DDevletin önemli giderlerinin karşılanması

14.Soru

Coğrafi Keşiflere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

İpek Yolu    

 • BKral Yolu
 • Cİstanbul Boğazı
 • DSüveyş Kanalı

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir?

 • A

Fabrika üretimine geçilmesi    

 • Bİşçi sınıfının doğması
 • CHam madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması
 • DUlaşımın gelişmesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?

 • A

Hizmetlerin ücretsiz olması     

 • BSosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
 • CEğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
 • DDevlet denetiminin dışında olması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir?

 • A

Enderun     

 • Bİmaret
 • CMahalle mektebi
 • DRasathane

18.Soru

Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A

Yetenekler      

 • BKişisel özellikler
 • CYakınların beklentileri
 • Dİlgi ve istekler

19.Soru


 

I. Tarımsal üretimin azalması

II. Taşra yönetiminin bozulması

III. Vergi gelirlerinin azalması

IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması

Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır?

 • A

I ve II     

 • BI ve III
 • CII ve IV
 • DIII ve IV

20.Soru