Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf, 7.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 7.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 7.Sınıf Din Kültürü testleri, 7.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 7.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 7.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 7.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

7. Sınıf Din Kültürü 4.Ünite Değerlendirme Testi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2013 Cuma 20:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
115716
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? 
A) Allah bağışlar ve merhamet eder. 
B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. 
C) Öyleyse dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. 
D) Allah sabredenlerle beraberdir.

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir? 
A) hanefilik 
B) Şafiilik 
C) Caferilik 
D) Yesevilik

“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. (Ümmetimin farklı düşünmesi onlar için bir rahmettir.)”hadisinden hangi sonuç çıkarılamaz? 
A) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir. 
B) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir. 
C) Farklı anlayışlar farklı toplumların ihtiyaçlarına cevap verir. 
D) İslam’da oluşan farklı inanç ve yorumlar çatışmalara sebep olur.

I. İnanç
II. İbadet
III. Ahlak. 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam dininin temel konularındandır? 
A) Yalnız III 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II, III

Tasavvufi yorumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
A) Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler. 
B) Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar. 
C) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunurlar. 
D) İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu söylerler.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden biri değildir? 
A) Fıkıh 
B) Kulüp 
C) Tasavvuf 
D) İnanç

Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir? 
A) İnsanın yapısı 
B) Ortam ve kültür 
C) Batıl inançlar 
D) Ekonomi

“Aynı filmi seyreden, aynı kitabı okuyan insanlar film ve kitap konusunda farklı yorum yapabilirler. Bu durum din konusunda da geçerlidir. Aynı ayet ve hadisi her insan farklı yorumlayabilir. İnsanların anlayış düzeyi ve bilgi birikiminin farklı olması bu durumun en önemli nedenidir.” Yukarıda verilenlere göre dindeki anlayış farklarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eğitim, kültür ve karakter farkı 
B) İnsanların farklı coğrafi bölgelerde yetişmesi 
C) Ekonomik farklılık 
D) Farklı siyasi düşünceler

Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik gibi oluşumlar aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi içerisinde gösterilir? 
A) İnanç 
B) Fıkıh 
C) Tasavvuf 
D) Vakıf

Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir? 
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır. 
B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır. 
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. 
D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.