Test Çöz,7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirme Çalışma Testi, 7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirme Çalışması, 7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirme Kazanım Testi, 7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirme Testi, 7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirme Testi Çöz, 7.Sınıf 3.Ünite Değerlendirmesi, 7.Sınıf 3.Ünite Kazanım Değerlendirme Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışımlar Ünite Kazanımları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
18 Aralık 2019 Carsamba 23:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1686
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için bazı kaynakları kullanmak durumundadır. Bu kullanım sonucunda işe yaramayan, çevre için tehlike oluşturan her türlü madde nasıl adlandırılır?

A) atık

B) geri dönüşüm

C) evsel atık

D) kirlilik

 

2. Evde kullanılan atık sular, atık yağlar, kâğıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik araçlar, sebze, meyve ve yemek atıklar nasıl adlandırılır?

A) Organik atık

B) Evsel atık

C) Dönüşümsel atık

D) Çöplük

 

3. Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ne denir?

A) Organik atık

B) Evsel atık

C) Dönüşümsel atık

D) Çöplük

 

4. Aşağıdaki karışımlardan hangisi buharlaştırma yöntemi ile ayrılmaz?

A) Tuzlu su

B) Şekerli su

C) Yağlı su

D) Kumlu su

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sıvı-sıvı karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemdir?

A) Damıtma

B) Süzme

C) Eleme

D) Buharlaştırma

 

6. Aşağıdaki karışımları ayırma işlemlerinden hangisinde sıvıların kaynama noktaları farkından yararlanılır?

A) Damıtma

B) Süzme

C) Eleme

D) Buharlaştırma

 

7.  Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Metal içeren katı çözeltiler.

B) Demir içeren sıvı çözeltiler.

C) Metal karışımı içeren element çözeltileri.

D) Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.

 

8.  Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Sıcaklık

B) Temas yüzeyi

C) Karıştırma

D) Nem

 

9.  İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?

A) Süzme yöntemi

B) Eleme yöntemi

C) Çöktürme yöntemi

D) Mıknatıs yöntemi

 

10. “Beyaz renkli toz halindedir. Halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir. Tarımda,
inşaat sektöründe, atık su arıtmada, metal ve kâğıt sanayisinde, ağaçları böceklerden korumada kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2)

B) Sodyum Hidroksit (NaOH)

C) Nitrik Asit (HNO3)

D) Hidroklorik Asit (HCI)

 

11.  “Yumuşak ve kaygandır. Nem çekici özelliğine sahiptir. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2)

B) Sodyum Hidroksit (NaOH)

C) Nitrik Asit (HNO3)

D) Hidroklorik Asit (HCI)

 

12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir?

A) Amonyak =NH3

B) Karbondioksit =CO2

C) Hidrojenklorür =HC3

D) Kükürtdioksit =SO2

 

13. “Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana
elementidir. Ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A) Bor (B)

B) Karbon (C)

C) Azot (N)

D) Oksijen (O)

 

14. “Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini
oluşturur. Soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır.
Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A) Bor (B)

B) Karbon (C)

C) Azot (N)

D) Oksijen (O)

 

15. “Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların
solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde
bulunur.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A) Bor (B)

B) Karbon (C)

C) Azot (N)

D) Oksijen (O)

16. “Doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Camın ham maddesini
oluşturur. Ayrıca yapısında bu element bulunan kum ve kil, yapı malzemelerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Alüminyum (Al)

B) Silisyum (Si)

C) Fosfor (P)

D) Kükürt (S)

 

17. “Sinir sistemi ve kemik gelişimi için önemlidir. Havai fişeklerde, kibritlerde
ve suni gübre yapımında kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Alüminyum (Al)

B) Silisyum (Si)

C) Fosfor (P)

D) Kükürt (S)

 

18. “Sarı renkte olup katı bir elementtir. Barut, suni gübre, sülfürik asit, kurutulmuş meyvelerin sarartılmasında ve bazı sabunların içeriğinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Alüminyum (Al)

B) Silisyum (Si)

C) Fosfor (P)

D) Kükürt (S)

 

19. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdekte bulunan protonun ve nötronun hızı  elektrona göre çok hızlıdır.

B) Elektronların çekirdekten uzaklaşmama sebebi merkezde bulanan “+” yüklü proton ile çekim kuvvetine sahip olması ve elektronların hem kendi etraflarında hem de çekirdekten belli uzaklıkta çok hızlı hareket etmeleridir.

C) Katmanlar bir atomun elektronlarının bulunma ihtimali en fazla olan bölgeleridir.

D) Elektronlar çekirdek etrafında dönme hareketini katmanlarda yapar.

 

20. “Atomları oluşturan proton, nötron ve elektron taneciklerinin sayısı atomlara göre farklılık gösterir.” Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanecik sayısı daha azdır?

A) Altın
B) Gümüş

C) Civa

D) Hidrojen