Test Çöz,İslam Düşüncesinde Yorumlar Konu Değerlendirme Testi, İslam Düşüncesinde Yorumlar Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, İslam Düşüncesinde Yorumlar Kazanım Testi, İslam Düşüncesinde Yorumlar Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, İslam Düşüncesinde Yorumlar Süreç Değerlendirme Testi, İslam Düşüncesinde Yorumlar Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 4.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 17:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
55746
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarına inanmak anlamına gelmektedir?

 • Aİctihad
 • Bİtikad
 • CFıkıh
 • DMezhep

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir?

 • AMüctehid
 • Bİctihad
 • CTasavvuf
 • DMezhep

2.Soru

Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 • AGerçek dinin kaynağı vahiydir.
 • BDinî tercihlerde özgür irade önemlidir.
 • CDin iyiliği ve güzelliği yaymak ister.
 • DDinin en büyük amacı insanlara dünya mutluluğu vermektir.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam’ı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir? 

 • Aİnsanların anlayabilecekleri seviyeye uygun bir şekilde dini anlatmaya dikkat etmiştir.
 • Bİnsanlara öğüt verirken, içinde bulundukları durumu dikkate almıştır.
 • Cİnsanları islam’a davet ederken sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır.
 • Dİslam’a insanları çağırırken soylu ve zenginlere öncelik vermiştir.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi islam dininin temel kaynaklarıdır?

 • AKur'an-ı Kerim ve İslam tarihi
 • BKur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları
 • CKur'an-ı Kerim ve sünnet
 • DAnsiklopediler ve hadisler

5.Soru

Mezhepler arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ADin vahye dayanır, mezhepler insanların görüşlerine dayanır
 • BDinin hükümleri değişmez, mezheplerin hükümleri değişebilir
 • CDin bir tektir, mezhep birden fazla olabilir
 • DDin bölgeseldir, mezhep evrenseldir

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?

 • Aİslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
 • BPeygamber Efendimizin hayatta olması
 • Cİslam coğrafyasının genişlemesi
 • DFarklı kültürlerden insanların Müslüman olması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinde mezhep oluşmasının sebeplerinden değildir?

 • Aİnsanların farklı yapıda olması
 • Bİslam'ın en temel kaynağının Kur'an olması
 • CToplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olması
 • DMüctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? 

 • ASosyal çevre
 • BEğitim düzeyi
 • CKur’an ve sünnet
 • DKültürel farklılıklar

9.Soru

İnsanların değişik yapısal özellikler taşıması, İslam dininde yorum biçimlerinin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?

 • AOlaylar karşısında bazı insanların duygusal, bazı insanların mantıksal davranması
 • BHer yörenin veya milletin kültürel özelliklerinin farklı olması
 • CToplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
 • DToplumların coğrafî, ekonomik ve sosyal yapılarının farklı olması

10.Soru

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi islamın inanç esaslarını incelemektedir?

 • Aİctihad
 • Bİtikad
 • Cİtimad
 • DMüctehid

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam inancına uygun değildir?

 • AHurafeye inanmak
 • BMeleklere inanmak
 • CKutsal kitaplara inanmak
 • DAhirete inanmak

12.Soru

Peygamberimiz “Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” diye soran birine, “Namaz kıl.” derken aynı soruyu soran bir başkasına da “Anne ve babana iyilik et.” demiştir. (Müslim,İman,14) 
Buna göre Peygamberimizin aynı soruya iki farklı cevap vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATekrara düşmek istememiştir.
 • BKültürel farklılıkları dikkate almıştır.
 • CKişilerin içinde bulundukları konumu göz önünde bulundurmuştur.
 • DSoranların yaşlarını ve cinsiyetlerini dikkate almıştır.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itikadi yorum biçimlerinin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?

 • AFarklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
 • BEski Yunan düşüncesine ait felsefi eserlerin Arapçaya çevrilmesi
 • CMüslümanların sade ve gösterişten uzak bir hayat sürmeleri
 • Dİslam inancı konusunda ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri giderme ihtiyacı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki başlıca farklardan biri değildir?

 • ADin anlayışı evrenseldir.
 • BDin tek iken din anlayışları birden çoktur.
 • CDin, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütlerdir.
 • DDin anlayışı dinin insanlar tarafından şartlara göre yorumlanmasıdır.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? 

 • Aİnsanın içinde bulunduğu şartların onun din anlayışı üzerinde etkili olması
 • Bİnsanların düşünme ve anlama yeteneklerindeki farklılıkların yorumlarına da yansıması
 • CDinin, insanların sahip oldukları yeteneklerini kullanmalarına imkân tanıması
 • DDinin bütün zamanlara hitap etmesinin mümkün olmaması

16.Soru

İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?

 • AFıkıh
 • BKelam
 • Cİtikad
 • Dİctihad

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh biliminin ele aldığı konulardan değildir?

 • AEvlilik
 • BTicaret
 • CMiras
 • Dİnanç

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir? 

 • Aİslam dini, Arap Yarımadası dışındaki çeşitli toplumlar arasında yayıldı.
 • BMüslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar.
 • CDinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı.
 • DMüslüman bilginler ortaya çıkan yeni problemlere çözüm üretmediler.

19.Soru


 

Peygamberimiz hayattayken var olan dini hayatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AHz.Muhammed insanlara rehberlik ediyordu.
 • BMüslümanlar, dinî konularla ilgili sorunlarını Hz. Muhammed’e danışıyorlardı.
 • CSahabenin kişisel yorumları ön plandaydı.
 • DPeygamberimizin ortaya koyduğu çözümler kabul ediliyordu.

20.Soru