Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2016 Carsamba 12:24
Güncellenme tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi 00:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11986
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A 2, 8, 3 
B 2, 10 
C 2, 8, 2 
D 2, 8, 1 
Soru 2 
I- O (8 ) - S(16) II- Ne(10) - Mg (12 ) III-Na (11) - Al(13) yukarıdaki atom çiftlerinin oluşturdukları bağlardan hangilerinde 2 adet elektron ortak kullanılır ? 
A IIve III 
B I, II , III 
C III 
D I 
Soru 3 
İyonlar arsında itme çekme kuvveti ile oluşan bağa .............. denir. cümlesindeki boşluğa hangi terim gelmelidir? 
A İyonik bağ 
B Katyon 
C Kovalent bağ 
D İyon 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir? 
A CI 
B Ca2+ 
C OH- 
D K+ 
Soru 5 
Aşağıda verilenlerden hangisi bir bileşik değildir ? 
A Su 
B Kükürt dioksit 
C Tuz 
D İyot gazı 
Soru 6 
Aşağıdaki atomlardan hangisi oluşturacağı bir iyonik bağda katyon görevi alır ? 
A O ( 8 ) 
B F (9) 
C Li (3) 
D Ne (10) 
Soru 7 
Aşağıdakilerin hangisinde CO2 ile aynı sayıda atom vardır? 
A CO 
B HCl 
C SO2 
D CaO 
Soru 8 
Farklı element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni maddeye ................. denir . ifadesinde boşluğa hangi terim gelmelidir.? 
A Karışım 
B Formül 
C Bileşik 
D Molekül 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır? 
A Deniz suyu 
B Oksijen 
C Tuz 
D Karbon 
Soru 10 
Bir bileşiğin formülü Al2(SO4)3 tür. Bileşikle ilgili: I. 3 cins atom bulunur II. 6 tane atom içerir. III.Daha basit maddelere ayrıştırılamaz. IV.Heterojendir. Yargılardan hangileri doğrudur? 
A I ve II 
B II 
C I 
D I , II ve IV 
Soru 11 
Bir atomun çekirdeğinde 8 proton ve 8 nötron bulunmaktadır. Bu atomun -2 yüklü iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A 2) 8) 
B 2) 8) 3) 
C 2) 7) 
D 2) 8) 5) 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacıklardan değildir? 
A Elektron 
B Proton 
C Nötron 
D İyon 
Soru 13 
Aşağıda verilen ikililerden hangileri karıştırıldığında bir çözelti oluşur? 
A Su - tuz 
B Su - zeytinyağı 
C Su - kum 
D Su - tebeşir 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi kükürt elementinin sembolüdür? 
A CL 
B K 
C S 
D C 
Soru 15 
X2 molekülünün arasındaki bağ çeşidi ve bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 7X ) 
A Bağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 2 
B Bağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 3 
C Bağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 3 
D Bağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 2 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi sıvı – sıvı çözeltilere örnektir? 
A Zeytinyağlı su 
B Hava 
C Tuzlu su 
D Sirkeli su 
Soru 17 
Aşağıda aynı miktar su içine katılan maddelerden hangisi daha çabuk çözünür? 
A 5 oC - 10 g tuz139 
B 30 oC - 10 g tuz 
C 20 oC - 10 g tuz 
D 10 oC - 20 g tuz 
Soru 18 
Mg atomu, Mg2+ iyonuna dönüşüyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A İki elektron alarak anyona dönüşmüştür. 
B Nötron sayısı azalmıştır. 
C Elektron sayısı artmıştır. 
D Proton sayısı değişmemiş 
Soru 19 
Nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A Nötron sayısı elektron sayısına eşittir. 
B Nötron sayısı proton sayısından fazladır. 
C Proton sayısı nötron sayısına eşittir. 
D Proton sayısı elektron sayısı eşittir. 
Soru 20 
şekilde gösterilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir? 
A Karışım 
B Atom 
C Molekül 
D Bileşik