Test Çöz,4.Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2015 Salı 18:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16295
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

şekilde gösterilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 • A

Molekül   

 • BAtom
 • CBileşik
 • DKarışı

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kükürt elementinin sembolüdür?

 • A

K   

 • BS
 • CC
 • DCL

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacıklardan değildir?

 • A

Proton       

 • BNötron
 • CElektron
 • Dİyon

3.Soru

X2 molekülünün arasındaki bağ çeşidi ve bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A

Bağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 2    

 • BBağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 2
 • CBağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 3
 • DBağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 3

4.Soru

Aşağıda verilen ikililerden hangileri karıştırıldığında bir çözelti oluşur?

 • A

Su - kum    

 • BSu - zeytinyağı
 • CSu - tuz
 • DSu - tebeşir

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıvı – sıvı çözeltilere örnektir?

 • A

Tuzlu su     

 • BSirkeli su
 • CZeytinyağlı su
 • DHava

6.Soru

Aşağıda aynı miktar su içine katılan maddelerden hangisi daha çabuk çözünür?

 • A

20 oC - 10 g tuz      

 • B10 oC - 20 g tuz
 • C30 oC - 10 g tuz
 • D5 oC - 10 g tuz139

7.Soru

Nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A

Proton sayısı elektron sayısı eşittir.   

 • BNötron sayısı elektron sayısına eşittir.
 • CProton sayısı nötron sayısına eşittir.
 • DNötron sayısı proton sayısından fazladır.

8.Soru

Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

2, 8, 1

 • B2, 8, 2
 • C2, 8, 3
 • D2, 10

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir?

 • A

K+   

 • BCI
 • CCa2+
 • DOH-

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde CO2 ile aynı sayıda atom vardır?

 • A

HCl  

 • BSO2
 • CCO
 • DCaO

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır?

 • A

Tuz   

 • BOksijen
 • CDeniz suyu
 • DKarbon

12.Soru

Mg atomu, Mg2+ iyonuna dönüşüyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A

Elektron sayısı artmıştır. 

 • BNötron sayısı azalmıştır.
 • Cİki elektron alarak anyona dönüşmüştür.
 • DProton sayısı değişmemiştir.

13.Soru

Bir atomun çekirdeğinde 8 proton ve 8 nötron bulunmaktadır. Bu atomun -2 yüklü iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

2) 8)     

 • B2) 7)
 • C2) 8) 3)
 • D2) 8) 5)

14.Soru

Bir bileşiğin formülü Al2(SO4)3 tür. Bileşikle ilgili:

I. 3 cins atom bulunur

II. 6 tane atom içerir.

III.Daha basit maddelere ayrıştırılamaz.

IV.Heterojendir.

Yargılardan hangileri doğrudur?

 • A

I   

 • B II
 • CI ve II
 • DI , II ve IV

15.Soru

Farklı element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni maddeye ................. denir .  ifadesinde boşluğa hangi terim gelmelidir?

 • A

Formül  

 • BMolekül
 • CBileşik
 • D Karışım

16.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bir bileşik değildir ?

 • A

Su      

 • Bİyot gazı
 • CKükürt dioksit
 • DTuz

17.Soru

İyonlar arsında itme çekme kuvveti ile oluşan bağa .............. denir. cümlesindeki boşluğa hangi terim gelmelidir?

 • A

Katyon      

 • B İyon
 • CKovalent bağ
 • D İyonik bağ

18.Soru

I- O (8 ) - S(16)

II- Ne(10) - Mg (12 )

III-Na (11) - Al(13)

yukarıdaki atom çiftlerinin oluşturdukları bağlardan hangilerinde 2 adet elektron ortak kullanılır?

 • A

I     

 • B III
 • CIIve III
 • DI, II , III

19.Soru


 

Aşağıdaki atomlardan hangisi oluşturacağı bir iyonik bağda katyon görevi alır?

 • A

Li (3)     

 • BO ( 8 )
 • C F (9)
 • DNe (10)

20.Soru