Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
07 Nisan 2020 Salı 11:49
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10355
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
I. Gökkuşağının oluşumu, ışığın kırılma ve yansıma olayları ile açıklanabilir. II. Renklerin oluşumu, ışığın yansıması sonucu oluşur. III. Işığın tam yansıması ile serap olayı oluşur. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
A Yalnız II 
B Yalnız I 
C I-III 
D I-II 
Soru 2 
          Yandaki şekilde üç farklı saydam ortamda hareket eden bir ışık ışınının izlediği yol verilmiştir. Işının bu ortamlardaki süratleri arasındaki ilişki; V1 > V2 > V3’tür. Buna göre I, II, III ortamlarının yoğunlukları ile ilgili sıralamalardan hangisi doğrudur? 
A II > III > I 
B I > III > II 
C II > I > III 
D III > II > I 
Soru 3 
Bir radyometre çarkının dönmesi sırasında gerçekleşen enerji dönüşümü hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A Işık enerjisi hareket enerjisine dönüşür. 
B Işık enerjisi sadece ısıya dönüşür. 
C Kinetik enerji ısıya dönüşür. 
D Isı elektrik enerjisine dönüşür. 
Soru 4 
Siyah renkli bir cisme yeşil ışık altında bakıldığında cismin rengi ne olur? 
A Siyah 
B Kırmızı 
C Sarı 
D Yeşil 
Soru 5 
Bir öğrenci üzeri yazılı kâğıdı su dolu bardağın arkasına tutup karşıdan baktığında yazıların şekildeki gibi değiştiğini fark ediyor. Bu durumun sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 
A Bardağın yüzeyine çarpan ışığın yansıması 
B Bardağın ve içerisindeki suyun ışığı geçirmesi 
C Bardağın ve içerisindeki suyun ışığı soğurması 
D Bardağın ve içerisindeki suyun ışığı kırması 
Soru 6 
Aşağıdaki çizimlerden hangisi ışığın hava ortamında bulunan camdan geçişini doğru göstermektedir? 

A C 
B A 
C B 
D D 
Soru 7 
Maddeleri ayrıntılı olarak inceleyebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır? 
A Delici araçlar 
B Kesici araçlar 
C Parlatıcı araçlar 
D Optik araçlar 
Soru 8 
Yaz mevsiminde insanlar genellikle açık renkli giysiler giyerler. Bu durumun sebebini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A Açık renkli giysiler ışığı koyu olanlara göre daha iyi yansıtır. 
B Açık renkli giysilerin ısı iletkenliği koyu olanlardan zayıftır. 
C Açık renkli giysiler havayı koyu olanlara göre daha iyi geçirir. 
D Açık renkli giysiler ışığı koyu olanlara göre daha iyi soğurur? 
Soru 9 
I. Gökkuşağının oluşumu, ışığın kırılma ve yansıma olayları ile açıklanabilir. II. Renklerin oluşumu, ışığın yansıması sonucu oluşur. III. Işığın tam yansıması ile serap olayı oluşur. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
A I-III 
B Yalnız II 
C I-II 
D Yalnız I 
Soru 10 
      Bir ışın K ortamından L ortamına geçerken şekildeki gibi kırılıyor. Kırılma açısı kaç derecedir? 
A 60 
B 40 
C 30 
D 50 
Soru 11 
I. Gümüş tepsi yüzeyine düştüğünde II. Su yüzeyine çarptığında III. Cam yüzeyine ulaştığında Bir el fenerinden yayılan ışık yukarıda verilen durumların hangilerinde kırılmaya uğrar? 
A II ve III 
B I, II ve IIII 
C I ve III 
D I ve II 
Soru 12 
        Olgunlaşmış bir kiraz şekildeki gibi kırmızı , mavi ve yeşil ışık ile aydınlatılıyor. Bu kiraz hangi renkte görünür? 
A Siyah 
B Beyaz 
C Yeşil 
D Kırmızı 
Soru 13 
        Yandaki ışık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak renklerine ayrılıyor. Buna göre I ve II numaralı ışınların renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A I- Mavi II- Yeşil 
B I- Kırmızı II- Yeşil 
C I- Mor II- Kırmızı 
D I- Yeşil II- Sarı 
Soru 14 
      Şekildeki resmi inceleyen öğrenciler bir göz kusurunun ince kenarlı mercek ile düzeltildiğini fark etmişlerdir. Bu göz kusuruna ilişkin olarak da aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir. Zeynep: Bu göz hipermetroptur. Ali: Yakındaki bir cismi görmekte zorlanır. Merve: Uzaktaki bir cismi görmekte zorlanır. Giray: Miyop göz kusurudur. Hangi öğrencilerin ifade ettiği görüşler doğrudur? 
A Zeynep-Ali 
B Zeynep-Merve 
C Ali-Merve 
D Merve-Giray 
Soru 15 
Havadan sudaki balığa ve sudan havadaki kuşa bakan gözler bu canlıları su yüzeyine göre nerede görür? 
A Sudan bakan göz Daha uzakta - Havadan bakan göz Daha yakında 
B Sudan bakan göz Daha yakında - Havadan bakan göz Daha uzakta 
C Sudan bakan göz Daha uzakta- Havadan bakan göz Aynı yerde 
D Sudan bakan göz Daha yakında - Havadan bakan göz Aynı yerde 
Soru 16 
Suyla dolu bardağın içerisindeki kalem neden kırık görünür? 
A Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için 
B Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için 
C Su ışığı farklı renklere ayırdığı için 
D Sudan havaya geçen ışık ışınları kırılmaya uğradığı için 
Soru 17 
I – Işığı dağıtarak kırar. II – Gözlük yapımında kullanılır. III – Miyop göz kusurlarının giderilmesinde kullanılır. Verilen özellikleri aşağıdakilerden hangisi taşır? 
A Kalın kenarlı mercek 
B Teleskop 
C Mikroskop 
D İnce kenarlı mercek 
Soru 18 
Kırılma olayının sebeplerini araştıran Sibel seçtiği olaylardan hangilerinde kırılmanın etkisinin olup olmadığını Fen Bilgisi öğretmeninden öğrenmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisinde kırılmanın etkili olmadığını Fen Bilgisi öğretmeni öğrencisi Sibel’ e söyleyebilir? 
A Gök yüzünün mavi renkli görülmesi 
B Deniz suyunun mavi renkli görülmesi 
C Gök kuşağının oluşumu 
D Açık renkli cisimlerin daha az ısınması 
Soru 19 
I – Denizin içindeki balıkların büyük görünmesinin nedeni kırılmadır. II – Kırmızı – yeşil renk ışıklar beyaz ışığı oluşturur . III – Cisimlerin renkli görünmesi kırılma olayı ile açıklanır. verilenlerden hangileri yanlıştır? 
A II ve III 
B I ve III 
C I ve II 
D I, II ve III 
Soru 20 
Gökyüzünün mavi renkte görülmesi aşağıdaki olaylardan hangileri ile ilgilidir? 
A Işık tayfı - Yansıma 
B Soğrulma - Saçılma 
C Yansıma – Kırılma 
D Kırılma - Yayılma