Test Çöz,Din ve Güzel Ahlak Konu Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Kazanım Testi, Din ve Güzel Ahlak Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Din ve Güzel Ahlak Süreç Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 5.Ünite Din ve Güzel Ahlak Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 17:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
38435
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Güzel ahlak sahibi olmak İslam dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlaklı insanlar olmaları içindir. İslam dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlak  rensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlaki prensiplerdir. Son peygamber, insanların en güzel huylusu ve insanların en güzel ahlaklısı Hz. Muhammed’dir (s.a.v).

Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ADiğer dinlerde ahlak kuralları yoktur.
 • BBütün kurallar insanların ahlaklı olması içindir.
 • CHz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir.
 • DGüzel ahlak İslam dini açısından önemlidir.

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi din ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaz?

 • ADin, güzel ahlakın kaynağıdır.
 • BDin ve güzel ahlak birbirinden bağımsızdır.
 • CDin, güzel ahlakın insan davranışlarına yansımasına yardımcı olur.
 • DDinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak kazandırmaktır.

2.Soru

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir..." (Bakara suresi, 177. ayet) 
Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • AAllah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır
 • BAllah zekatı vermemizi emreder
 • Cİyi insan imanın şartlarına inanır
 • Dİyilik, sevdiği maldan yoksula vermektir

3.Soru

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran Suresi, 92.ayet)

Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Aİnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir.
 • BAllah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir.
 • Cİyilikler sadece Allah rızası için yapılır.
 • DSadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz.

4.Soru

Yardımsever kişilerin yaptırmış olduğu cami, okul, çeşme, hastane vb. kişiye öldükten sonra da sevap kazandıran hayır işlerine ne denir?

 • AZekât
 • BFıtır Sadakası
 • Cİnfak
 • DSadaka-i cariye

5.Soru

"Emanet" kavramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AEmanet ehline verilmelidir
 • BEmaneti korumak sorumlu davranmayı gerektirir
 • CEmanet sadece maddi şeylerden ibarettir
 • DBedenimiz, Allah'ın bize verdiği emanetlerden biridir

6.Soru

Adalet, hakkı gözetmek demektir. Toplumun her kesiminde adalet titizlikle uygulanmalı, hukuka riayet edilmelidir. Anne-babalar çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, yöneticiler emri altındakilere adil davranmalıdırlar. Çünkü .................................................................. 
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • AAdalet toplumda huzur ve güven ortamı oluşturur
 • BAdalet insanlar arasındaki düşmanlık duygularını körükler
 • CAdalet barışın oluşmasına katkıda bulunur
 • DAdalet kişinin devletine olan bağlılığını güçlendirir

7.Soru

"Hz. Muhammed (s.a.v.) Peygamberliğin Mekke döneminde on üç yıl boyunca çeşitli zulümlere, haksızlıklara, kötü davranışlara maruz kaldı. Hatta baskıların şiddetinden dolayı Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. On yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'yi tekrar fethettiğinde, zamanında kendisine zulüm yapanların hepsini affetti. Asla intikam alma yolunu seçmedi. Bu insanlar da yaptıklarından pişmanlık duyup tövbe ettiler ve Müslüman oldular."
Peygamber Efendimizin bu asil davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • AHoşgörü
 • BCesaret
 • Cİnfak
 • DTevazu

8.Soru

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir.” Hadisinin anlamı nedir?

 • AMüslüman biri, ibadetlerini yerine getirir.
 • BMüslüman biri, vaktini boşa geçirmez.
 • CMüslüman biri dedikodu yapmaz, çalmaz, güvenilir bir kişiliğe sahiptir.
 • DMüslüman biri varlıkların anlamı üzerinde düşünür.

9.Soru

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet) 
Yukarıda yer alan Lokman suresi 18. ayetinde aşağıdaki güzel ahlaki davranışlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • AKibir
 • BCesaret
 • CYardımseverlik
 • DTevazu

10.Soru

Görgü kuralları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AGörgü kuralları insanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı pekiştirir
 • BGörgü kuralları sosyal yaşantımızda uymamız gereken kurallardır
 • CGörgü kuralları yazılı kurallardır ve devlet tarafından belirlenir
 • DGörgü kuralları toplum tarafından benimsenmiş, kabul görmüş ilkelerdir

11.Soru

Peygamberimiz: ”Allah’a yemin ederim ki hırsızlığı yapan Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onun da cezasını verirdim.’’ buyurmuştur.

Bu sözüyle Peygamberimiz neyin önemine vurgu yapmıştır?

 • AAdaletli olmanın
 • BDuygusal olmamanın
 • Cİnfak yapmanın
 • DHoşgörülü olmanın

12.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi mütevazı bir Müslümandan beklenemez?

 • AKendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.
 • BKendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.
 • CYapmacık davranışlardan uzak durur.
 • DKendisini başkalarından üstün görmez.

13.Soru

Güzel ahlak sahibi olmak İslam dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlaklı insanlar olmaları içindir. İslam dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlak prensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlaki prensiplerdir. Son peygamber, insanların en güzel huylusu ve insanların en güzel ahlaklısı hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ADiğer dinlerde ahlak kuralları yoktur.
 • BBütün kurallar insanların ahlaklı olması içindir.
 • Chz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir.
 • DGüzel ahlak İslam dini açısından önemlidir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi din ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaz?

 • ADin, güzel ahlakın kaynağıdır.
 • BDin ve güzel ahlak birbirinden bağımsızdır.
 • CDin, güzel ahlakın insan davranışlarına yansımasına yardımcı olur.
 • DDinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak kazandırmaktır.

15.Soru

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran suresi, 92.ayet.)

Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Aİnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir.
 • BAllah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir.
 • Cİyilikler sadece Allah rızası için yapılır.
 • DSadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz.

16.Soru

Yardımsever kişilerin yaptırmış olduğu cami, okul, çeşme, hastane vb. kişiye öldükten sonra da sevap kazandıran hayır işlerine ne denir?

 • AZekât
 • BFıtır Sadakası
 • Cİnfak
 • DSadaka-i cariye

17.Soru

peygamberimiz: ”Allah’a yemin ederim ki hırsızlığı yapan Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onun da cezasını verirdim.’’ buyurmuştur.

Bu sözüyle peygamberimiz neyin önemine vurgu yapmıştır?

 • Ahoşgörülü olmanın
 • Bİnfak yapmanın
 • CAdaletli olmanın
 • DDuygusal olmamanın

18.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi mütevazı bir Müslümandan beklenemez?

 • AKendisini başkalarından üstün görmez.
 • BKendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.
 • CKendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.
 • DYapmacık davranışlardan uzak durur.

19.Soru


 

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir.” Hadisinin anlamı nedir?

 • AMüslüman biri, ibadetlerini yerine getirir.
 • BMüslüman biri, vaktini boşa geçirmez.
 • CMüslüman biri dedikodu yapmaz, çalmaz, güvenilir bir kişiliğe sahiptir.
 • DMüslüman biri varlıkların anlamı üzerinde düşünür.

20.Soru