Test Çöz,5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 17:08
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 11:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11053
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

15-19. yüzyıllar arasında Avrupa’da meydana gelen gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A

Coğrafi Keşifleri Portekizliler ve İspanyollar başlatmıştır.    

 • BRönesans İtalya’da başlamıştır.
 • CReform hareketleri Almanya’da başlamıştır.
 • DSanayi İnkılabı Fransa’da ortaya çıkmıştır.

1.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A

Yazı - Bilim ve düşüncenin yayılması     

 • BBarut - Derebeylik rejiminin yıkılması
 • CPusula - Açık denizlere çıkılması
 • DMum - Ampulün icadı

2.Soru

Osmanlı Devleti, mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır. Süvari sınıfının temelini de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler, vergisini tımarlı sipahiye verirdi. XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla köylüler, toprağı bırakarak şehirlere gelmişler, herhangi bir devlet hizmetine girmişlerdir. Boş kalan araziler, nüfuzlu ve varlıklı kişilerin elinde toplanmaya başlamıştır.

Buna göre tımar sisteminin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

 • A

Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.     

 • BKırsal alandan kente göç artmıştır.
 • COsmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.
 • DÜretim devlet denetimine geçmiştir.

3.Soru

Aşağıda Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir.

- Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.

- Akdeniz limanları önemini yitirdi.

- Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı.

Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?

 • A

Coğrafi Keşiflerin siyasal sonuçları    

 • BCoğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları
 • CCoğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları
 • DCoğrafi Keşiflerin deniz ticaretine katkıları

4.Soru

XVIII. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücü yerine makinelere dayalı bir ekonomiye geçiş olarak tanımlanır.

Buna göre, Sanayi İnkılabı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A

El tezgâhları ve küçük atölyelerin önemi azalmıştır.  

 • BFabrikaların artmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
 • CDevletler arasındaki pazar arama yarışı sona ermiştir.
 • DBol ve ucuz ham maddeye ihtiyaç artmıştır.

5.Soru

Osmanlı Devleti Döneminde hayırsever kişilerin kurduğu çeşitli vakıflar vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Sadece insanların değil kuşların sığınması için bile pek çok kuş evi yapıldı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A

Bütün canlıların hayatı değerli sayılmıştır.    

 • Bİnsanların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması beklenmiştir.
 • COsmanlı sosyal hayatı Avrupa’ya örnek olmuştur.
 • DVakıfların gelirleri tımar topraklarından sağlanmıştır.

6.Soru

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim veren kurumların başında gelen medreseler ilk olarak Orhan Bey Döneminde İznik’te açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in açtığı Sahnı Seman Medresesi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın açtığı Süleymaniye Medreseleri ile İstanbul; bilim, kültür ve eğitim merkezi hâline gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A

Medreselerde dinî ve fen bilimleri bir arada okutulmuştur. 

 • BOsmanlı Devleti’nde her dönem medreselere büyük önem verilmiştir.
 • COsmanlı Devleti’nde eğitimin gelişmesi için faaliyetlerde bulunulmuştur.
 • DMedrese öğrencilerinin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır.

7.Soru

Bireyin;

- Yetenekleri belirlenmeli,

- İlgi alanları keşfedilmeli,

- Kişilik özellikleri ortaya konmalı,

- İlgi duyduğu meslekler incelenmeli,

- Mesleki tercihine göre alması gereken eğitim araştırılmalı.

Yukarıda verilen açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A

Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar    

 • BGünümüzde en çok tercih edilen meslekler
 • CMesleki iş bölümünün faydaları
 • DMesleklerin yaşam biçimlerine olan etkileri

8.Soru

– Urartuların sulama kanalları ve barajlar yapması

– Osmanlı Devleti’nde üretim yapmayan köylüden toprağın geri alınması

Tarihte farklı devletlere ait bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?

 • A

Madencilik      

 • BTarım
 • CSanayi
 • DHayvancılık

9.Soru

Ülkemizde sanayi kuruluşları içerisinde, ham maddesi tarım ürünlerine dayalı kuruluşlar sayıca fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

 • A

Tarım ürünlerinin çok kazandırması   

 • BDevletin bu kuruluşlara destek vermesi
 • CBu alanlarda iş gücünün fazla olması
 • DTarıma dayalı üretimin fazlalığı

10.Soru

Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda, Selçuklu, Bizans devletlerinde ve İlk Çağ uygarlıklarında da görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

 • A

Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının  

 • BAnadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının
 • CTarih boyunca uygarlıklar arasında etkileşim olmasının
 • DAnadolu’da ticaretin başlıca geçim kaynağı olmasının

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A

Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması     

 • BDevlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi
 • CTaşrada devlet otoritesinin ve güvenliğinin sağlanması
 • DTarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması

12.Soru

“Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.”

Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A

Ekonomide parayı kullanmaları    

 • BTicaret yolu üzerinde bulunmaları
 • CMadencilik sanatında ileri oldukları
 • DDevlet yönetiminde tüccarların da etkili olmaları

13.Soru

Aşağıdaki mesleklerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrası üretim teknolojisindeki gelişmelerden daha az etkilenmiştir?

 • A

Hattat    

 • BSemerci
 • CTerzi
 • DGrafiker

14.Soru

Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde birçok sosyal yardım kurumunun temel kaynağıdır. Vakıflar sosyal, ekonomik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önemli hizmetler vermişlerdir.

Yukarıdaki bilgiye göre vakıfların Osmanlı Devleti’ne faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A

Toplumsal dayanışmanın sağlanması  

 • BDevlet hazinesinin giderlerinin azaltılması
 • CHalkın devlete olan bağlılığının arttırılması
 • DDevletin asker ihtiyacının karşılanması

15.Soru

Aşağıda bazı Sivil Toplum Kuruluş (STK)larının amaçları verilmiştir.

1. STK’nin amacı: Ülkenin tarımsal faaliyetlerini geliştirmek.

2. STK’nin amacı: Toprağın aşınmasını ve çölleşmesini önlemek.

3. STK’nin amacı: Temiz içme suyu ihtiyacına çözüm bulmak.

4. STK’nin amacı: Sulak yerlerde yaşayan canlı türlerini korumak.

Yaşadıkları bölgede erozyon sorunu ile karşılaşan bir köy halkı, bu sorunu çözebilmek için öncelikle yukarıda yer alan kaç numaralı STK’ya başvurmalıdır?

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4