Test Çöz,5.Ünite Işık Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Işık Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2015 Salı 18:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14922
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Olgunlaşmış bir kiraz şekildeki gibi kırmızı, mavi ve yeşil ışık ile aydınlatılıyor. Bu kiraz hangi renkte görünür?

 • A

Yeşil  

 • BKırmızı
 • CSiyah
 • DBeyaz

1.Soru

Yaz mevsiminde insanlar genellikle açık renkli giysiler giyerler. Bu durumun sebebini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Açık renkli giysiler havayı koyu olanlara göre daha iyi geçirir.  

 • BAçık renkli giysiler ışığı koyu olanlara göre daha iyi soğurur.
 • CAçık renkli giysiler ışığı koyu olanlara göre daha iyi yansıtır.
 • DAçık renkli giysilerin ısı iletkenliği koyu olanlardan zayıftır.

2.Soru

Aşağıdaki çizimlerden hangisi ışığın hava ortamında bulunan camdan geçişini doğru göstermektedir? 
 

 • AA
 • BB
 • CC
 • DD

3.Soru

I Gökkuşağının oluşumu, ışığın kırılma ve yansıma olayları ile açıklanabilir. 
II Renklerin oluşumu, ışığın yansıması sonucu oluşur. 
III Işığın tam yansıması ile serap olayı oluşur. 
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI-II
 • DI-III

4.Soru

Suyla dolu bardağın içerisindeki kalem neden kırık görünür?

 • A

Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için  

 • BSu ışığı farklı renklere ayırdığı için
 • CSu dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için
 • DSudan havaya geçen ışık ışınları kırılmaya uğradığı için

5.Soru

Havadan sudaki balığa ve sudan havadaki kuşa bakan gözler bu canlıları su yüzeyine göre nerede görür?

 • A

Sudan bakan göz Daha uzakta- Havadan bakan göz Aynı yerde   

 • BSudan bakan göz Daha uzakta - Havadan bakan göz Daha yakında
 • CSudan bakan göz Daha yakında - Havadan bakan göz Daha uzakta
 • DSudan bakan göz Daha yakında - Havadan bakan göz Aynı yerde

6.Soru

Bir ışın K ortamından L ortamına geçerken şekildeki gibi kırılıyor. Kırılma açısı kaç derecedir?

 • A

30   

 • B40
 • C50
 • D60

7.Soru

Yandaki ışık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak renklerine ayrılıyor. Buna göre I ve II numaralı ışınların renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A

I- Mor   II- Kırmızı  

 • BI- Yeşil   II- Sarı
 • CI- Kırmızı   II- Yeşil
 • DI- Mavi   II- Yeşil

8.Soru

Yandaki şekilde üç farklı saydam ortamda hareket eden bir ışık ışınının izlediği yol verilmiştir. Işının bu ortamlardaki süratleri arasındaki ilişki; V1 > V2 > V3’tür.

Buna göre I, II, III ortamlarının yoğunlukları ile ilgili sıralamalardan hangisi doğrudur?

 • A

I > III > II 

 • BII > III > I
 • CIII > II > I
 • DII > I > III

9.Soru

Bir radyometre çarkının dönmesi sırasında gerçekleşen enerji dönüşümü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A

Isı elektrik enerjisine dönüşür.  

 • BIşık enerjisi hareket enerjisine dönüşür.
 • CIşık enerjisi sadece ısıya dönüşür.
 • DKinetik enerji ısıya dönüşür.

10.Soru

Şekildeki resmi inceleyen öğrenciler bir göz kusurunun ince kenarlı mercek ile düzeltildiğini fark etmişlerdir. Bu göz kusuruna ilişkin olarak da aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir.

Zeynep: Bu göz hipermetroptur.

Ali: Yakındaki bir cismi görmekte zorlanır.

Merve: Uzaktaki bir cismi görmekte zorlanır.

Giray: Miyop göz kusurudur.

Hangi öğrencilerin ifade ettiği görüşler doğrudur?

 • A

Zeynep-Ali

 • BZeynep-Merve
 • CAli-Merve
 • DMerve-Giray

11.Soru

Bir öğrenci üzeri yazılı kâğıdı su dolu bardağın arkasına tutup karşıdan baktığında yazıların şekildeki gibi değiştiğini fark ediyor. Bu durumun sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

 • A

Bardağın yüzeyine çarpan ışığın yansıması  

 • BBardağın ve içerisindeki suyun ışığı kırması
 • CBardağın ve içerisindeki suyun ışığı geçirmesi
 • DBardağın ve içerisindeki suyun ışığı soğurması

12.Soru

I. Gümüş tepsi yüzeyine düştüğünde

II. Su yüzeyine çarptığında

III. Cam yüzeyine ulaştığında

Bir el fenerinden yayılan ışık yukarıda verilen durumların hangilerinde kırılmaya uğrar?

 • A

I ve II  

 • BII ve III
 • CI ve III
 • DI, II ve IIII

13.Soru

I. Gökkuşağının oluşumu, ışığın kırılma ve yansıma olayları ile açıklanabilir.

II. Renklerin oluşumu, ışığın yansıması sonucu oluşur.

III. Işığın tam yansıması ile serap olayı oluşur.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 • A

Yalnız I  

 • BYalnız II
 • CI-II
 • DI-III

14.Soru

Maddeleri ayrıntılı olarak inceleyebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır?

 • A

Optik araçlar   

 • BKesici araçlar
 • CDelici araçlar
 • DParlatıcı araçlar

15.Soru

Siyah renkli bir cisme yeşil ışık altında bakıldığında cismin rengi ne olur?

 • A

Yeşil  

 • BSarı
 • CSiyah
 • DKırmızı

16.Soru

Gökyüzünün mavi renkte görülmesi aşağıdaki olaylardan hangileri ile ilgilidir?

 • A

Soğrulma - Saçılma

 • BKırılma - Yayılma
 • CIşık tayfı - Yansıma
 • DYansıma – Kırılma

17.Soru

I – Denizin içindeki balıkların büyük görünmesinin nedeni kırılmadır.

II – Kırmızı – yeşil renk ışıklar beyaz ışığı oluşturur .

III – Cisimlerin renkli görünmesi kırılma olayı ile açıklanır.

verilenlerden hangileri yanlıştır?

 • A

I, II ve III

 • B II ve III
 • CI ve III
 • D I ve II

18.Soru

Kırılma olayının sebeplerini araştıran Sibel seçtiği olaylardan hangilerinde kırılmanın etkisinin olup olmadığını Fen Bilgisi öğretmeninden öğrenmek istiyor.

Aşağıdakilerden hangisinde kırılmanın etkili olmadığını Fen Bilgisi öğretmeni öğrencisi Sibel’ e söyleyebilir?

 • A

Açık renkli cisimlerin daha az ısınması   

 • BGök kuşağının oluşumu
 • CGök yüzünün mavi renkli görülmesi
 • DDeniz suyunun mavi renkli görülmesi

19.Soru


 

I – Işığı dağıtarak kırar.

II – Gözlük yapımında kullanılır.

III – Miyop göz kusurlarının giderilmesinde kullanılır.

Verilen özellikleri aşağıdakilerden hangisi taşır?

 • A

Kalın kenarlı mercek  

 • BTeleskop
 • Cİnce kenarlı mercek
 • DMikroskop

20.Soru