Test Çöz,6.Ünite İnsan ve Çevre Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite İnsan ve Çevre Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2015 Salı 18:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9567
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi popülasyondur?

 • A

Ankara’daki küçük baş hayvanlar 

 • BVan gölündeki balıklar
 • CAkdeniz’in bitki örtüsü
 • DKaradeniz’deki hamsiler

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdir?

 • A

Konya ovasında yaşayan bir köstebek   

 • BKonya ovasındaki buğdaylar
 • CKonya ovasındaki bitkiler ve hayvanlar
 • DKonya ovası ve tüm canlıları

2.Soru

. Kuzey kutbu yakınlarında yer alır.

. Toprağın alt tabakası yıl boyunca dondur.

. Yazlar kısa ve serindir.

Yukarıdaki özellikler hangi ekosisteme aittir?

 • A

Tundra   

 • BOrman
 • CÇöl
 • DÇayır

3.Soru

Canlı çeşitliliği hangi ekosistemde en fazladır?

 • A

Tundra  

 • BStep
 • CTropikal yağmur ormanları
 • DYaprak döken ağaç ormanları

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde nesli tükenmek üzeredir?

 • A

Kunduz  

 • BAsya fili
 • CYaban öküzü
 • DAkdeniz foku

5.Soru

Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı doğru verilmiştir?

 • A

Penguen ->Çöl   

 • BYılan ->Kutup
 • CDeve ->Kutup
 • DKaktüs ->Çöl

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı radyasyon çevreye daha çok zarar verir?

 • A

Güneş  

 • BBilgisayar
 • CNükleer kaza
 • DMikrodalga fırın

7.Soru

Fosil yakıtların aşırı tüketimi hangisine neden olmaz?

 • A

İklimler değişir.  

 • BSolunum yolu hastalıkları artar.
 • CBalık türleri artar.
 • DBitki çeşitliliği azalır.

8.Soru

I. Orman tahribini önlemek

II. İnsanları bilinçlendirmek

III.Milli parklar oluşturmak

Yukarıdakilerden hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerdendir?

 • A

I, II ve III  

 • BYalnız I
 • CYalnız III
 • DI ve II

9.Soru

Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi küresel ısınmaya neden olur?

 • A

Atmosferdeki kükürtdioksidin yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi  

 • BFabrikaların en verimli topraklar üzerine kurulması
 • CAtmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artması
 • DCanlı türlerinin sayısının azalması

10.SoruYukarıda verilen fotoğrafl arın ifade ettiği kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

 • A

Ekosistem, popülasyon, habitat  

 • BPopülasyon, tür, habitat
 • CPopülasyon, ekosistem, tür
 • DTür, ekosistem, habitat

11.Soru

Yanda bir besin zincirinde yer alan canlılar gösterilmiştir. Buna göre hangi canlıların azalması, salyangoz sayısının artışına neden olabilir?

 • A

kertenkele, kartal  

 • Btırtıl, kuş
 • Ckuş, ot
 • Dkuş, kartal

12.Soru

Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısı biyolojik çeşitliliği ifade eder.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde biyolojik çeşitliliği arttıran etkenler bir arada verilmiştir?

 • A

Asit yağmurları – orman yangınları   

 • BBilinçli avlanma – nesli tükenmekte olan canlıların korunması
 • CTarımda gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi – orman yangınları
 • DNesli tükenmekte olan canlıların korunması – asit yağmurları

13.Soru

Aşağıda bazı canlıların habitatı verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Palmiye - yağmur ormanı

II. Fare - çöl

III. Yunus - deniz

 • A

Yalnız I  

 • BYalnız III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • A

Kömür  

 • BOdun
 • CPetrol
 • DRüzğar enerjisi

15.Soru

Bir çevrede bulunan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

 • A

Ekoloji  

 • BEkosistem
 • CHabitat
 • DTür

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlardan değildir?

 • A

Oksijen    

 • BKükürtdioksit
 • CAzotdioksit
 • DKarbondioksit

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A

Egzoz gazları   

 • BFosil yakıtlar
 • CTermik santraller
 • DTarım ilaçları

18.Soru

Aşağıdaki canlılardan hangisi organik maddeleri parçalayarak beslenir?

 • A

Bitkiler   

 • BEtçiller
 • COtçullar
 • DAyrıştırıcılar

19.Soru


 

Bir yaşam ortamında bulunan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

 • A

Habitat  

 • BTür
 • CPopülasyon
 • DÇevre

20.Soru