Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite İnsan ve Çevre Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2016 Carsamba 12:23
Güncellenme tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi 00:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9906
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı doğru verilmiştir? 
A Penguen -> Çöl 
B Kaktüs -> Çöl 
C Yılan ->Kutup 
D Deve -> Kutup 
Soru 2 
Bir yaşam ortamında bulunan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? 
A Çevre 
B Tür 
C Habitat 
D Popülasyon 
Soru 3 
Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısı biyolojik çeşitliliği ifade eder. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde biyolojik çeşitliliği arttıran etkenler bir arada verilmiştir? 
A Asit yağmurları – orman yangınları 
B Nesli tükenmekte olan canlıların korunması – asit yağmurları 
C Tarımda gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi – orman yangınları 
D Bilinçli avlanma – nesli tükenmekte olan canlıların korunması 
Soru 4 
Fosil yakıtların aşırı tüketimi hangisine neden olmaz? 
A Bitki çeşitliliği azalır. 
B Balık türleri artar. 
C İklimler değişir. 
D Solunum yolu hastalıkları artar. 
Soru 5 
Bir çevrede bulunan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu sisteme ne ad verilir ? 
A Habitat 
B Tür 
C Ekoloji 
D Ekosistem 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi popülasyondur? 
A Karadeniz’deki hamsiler 
B Ankara’daki küçük baş hayvanlar 
C Van gölündeki balıklar 
D Akdeniz’in bitki örtüsü 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdir? 
A Konya ovasındaki buğdaylar 
B Konya ovası ve tüm canlıları 
C Konya ovasında yaşayan bir köstebek 
D Konya ovasındaki bitkiler ve hayvanlar 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? 
A Tarım ilaçları 
B Termik santraller 
C Fosil yakıtlar 
D Egzoz gazları 
Soru 9 
Aşağıdaki canlılardan hangisi organik maddeleri parçalayarak beslenir? 
A Ayrıştırıcılar 
B Etçiller 
C Bitkiler 
D Otçullar 
Soru 10 
          Yukarıda verilen fotoğrafl arın ifade ettiği kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 
A Popülasyon, ekosistem, tür 
B Ekosistem, popülasyon, habitat 
C Popülasyon, tür, habitat 
D Tür, ekosistem, habitat 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde nesli tükenmek üzeredir? 
A Akdeniz foku 
B Asya fili 
C Kunduz 
D Yaban öküzü 
Soru 12 
. Kuzey kutbu yakınlarında yer alır. . Toprağın alt tabakası yıl boyunca dondur. . Yazlar kısa ve serindir. Yukarıdaki özellikler hangi ekosisteme aittir? 
A Tundra 
B Orman 
C Çayır 
D Çöl 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı radyasyon çevreye daha çok zarar verir? 
A Nükleer kaza 
B Bilgisayar 
C Mikrodalga fırın 
D Güneş 
Soru 14 
Aşağıda bazı canlıların habitatı verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Palmiye - yağmur ormanı II. Fare - çöl III. Yunus - deniz 
A I, II ve III 
B II ve III 
C Yalnız III 
D Yalnız I 
Soru 15 
          Yanda bir besin zincirinde yer alan canlılar gösterilmiştir. Buna göre hangi canlıların azalması, salyangoz sayısının artışına neden olabilir? 
A kertenkele, kartal 
B kuş, kartal 
C tırtıl, kuş 
D kuş, ot 
Soru 16 
I. Orman tahribini önlemek II. İnsanları bilinçlendirmek III.Milli parklar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerdendir? 
A Yalnız III 
B Yalnız I 
C I, II ve III 
D I ve II 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? 
A Kömür 
B Odun 
C Petrol 
D Rüzğar enerjisi 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi sera gazlardan değildir? 
A Azotdioksit 
B Kükürtdioksit 
C Oksijen 
D Karbondioksit 
Soru 19 
Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi küresel ısınmaya neden olur? 
A Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artması 
B Canlı türlerinin sayısının azalması 
C Atmosferdeki kükürtdioksidin yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi 
D Fabrikaların en verimli topraklar üzerine kurulması 
Soru 20 
Canlı çeşitliliği hangi ekosistemde en fazladır? 
A Tropikal yağmur ormanları 
B Step 
C Yaprak döken ağaç ormanları 
D Tundra