Test Çöz,Kültürümüz ve Din Konu Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Kazanım Testi, Kültürümüz ve Din Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Kültürümüz ve Din Süreç Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Süreç Testi,

7. Sınıf Din Kültürü 6.Ünite Kültürümüz ve Din Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Agustos 2015 Persembe 17:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9500
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?

 • ADüşkünlere yardım etme
 • BToplumsal suçları bağışlama
 • CFarklı düşüncelere saygı gösterme
 • DDuygu ve düşünceleri paylaşma

1.Soru

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir.” Hadisinin anlamı nedir?

 • AMüslüman biri, ibadetlerini yerine getirir.
 • BMüslüman biri, vaktini boşa geçirmez.
 • CMüslüman biri dedikodu yapmaz, çalmaz, güvenilir bir kişiliğe sahiptir.
 • DMüslüman biri varlıkların anlamı üzerinde düşünür.

2.Soru

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin servetinden harcamada bulunmasına, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasına ne denir?

 • ATevekkül
 • BKardeşlik
 • Cİnfak
 • DTeknoloji
 • ESalih Amel

3.Soru

“Bir topluluğa, bir millete olan kininiz sizi (...) davranmaktan alıkoymasın.” (Maide Suresi, 8.ayet) ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi gerekir?

 • Ailkeli
 • Badaletli
 • Choşgörülü
 • Dmerhametli

4.Soru

Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara ne ad verilir?

 • AEdebiyat
 • BSanat
 • CTarih
 • DÖrf ve adet

5.Soru

 İnsanların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe ne ad verilir?

 • AGelenek
 • BAhlak
 • CKültür
 • DBilgi

6.Soru

İslam dininde ilim öğrenmenin ve öğrencilere yardım etmenin teşvik edilmesi, Türk-İslam mimarisinde aşağıdakilerden hangilerinin yapılmasına önemli katkı sağlamıştır?

 • ADarülaceze ve aşevleri
 • BMedrese ve külliyeler
 • CMescitler
 • DŞadırvanlar

7.Soru

İslam dininde temizliğe verilen önem sonucunda aşağıdakilerin hangisinin mimarisinin gelişiminde etkili olmuştur?

 • ADarülaceze ve aşevleri
 • BMedrese ve külliyeler
 • CMescitler ve camiler
 • DŞadırvanlar, çeşmeler, hamamlar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültüre örnek olarak gösterilemez?

 • AÖrf-Adetler
 • BBarajlar
 • CYollar
 • DFabrikalar

9.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi laiklikle ilgilidir?

 • ADin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
 • BDin ve kültürün birbirinden ayrılması
 • CKültürün manevi ögelerinin dinle bütünleşmesi
 • DDin ve devlet işlerinin bütünleşmesi

10.Soru

 İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?

 • AFıkıh
 • BKelam
 • Cİtikad
 • Dİctihad

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh biliminin ele aldığı konulardan değildir?

 • AEvlilik
 • BTicaret
 • CMiras
 • Dİnanç

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?

 • AFarklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
 • Bİslam inancı konusunda ortaya çıkan şüphe ve fitneleri giderme ihtiyacı
 • CSosyal hayatın gelişmesi sonucu toplumda sorunların ortaya çıkması
 • Dİslam coğrafyasının genişlemesi

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün ögelerinden birisi değildir?

 • ADin
 • BDil
 • CTarih
 • DDoğal güzellikler

14.Soru

İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii'nin ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • AHanefi
 • BŞafii
 • CMaliki
 • DHanbeli

15.Soru

İmam Malik bin Enes'in ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • AHanefi
 • BŞafii
 • CMaliki
 • DHanbeli

16.Soru

İmam Ahmed bin Hanbel'in ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • AHanefi
 • BŞafii
 • CMaliki
 • DHanbeli

17.Soru

Tasavvufi yorumlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AAhlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlamışlardır
 • BPeygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir yaşam tarzını benimsemişlerdir
 • CMüslümanların maddi refah seviyelerinin yükseltilmesini ilke edinmişlerdir
 • DSade ve gösterişten uzak bir hayatı yaşamayı ilke edinmişlerdir

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir?

 • AŞadırvan
 • BSaray
 • CMedrese
 • DCami

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin kazanımlarından biri olamaz?

 • ADin, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması
 • BFarklı anlayışlara sahip inanç gruplarının, demokratik bir toplum düzeni içinde varlıklarını sürdürmelerine ortam sağlaması
 • CDini ve ideolojik/felsefi inancın istismarını önlemesi
 • DDevletin, inanç grupları arasından herhangi birini diğerlerine karşı baskı aracı olarak kullanmasına olanak sağlaması

20.Soru