Test Çöz,7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 7.Ünite Küresel Bağlantılar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2015 Pazartesi 20:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6999
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?

 • A

Çarlık Rusya’sının yıkılması    

 • BEkonomik rekabet
 • CSilahlanma yarışı
 • DHam madde ve pazar yarışı

1.Soru

Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A

İtilaf devletlerinin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak   

 • BOsmanlı Devleti’nin teknik gücünden yararlanmak
 • COsmanlı Devleti aracılığı ile Rusya’ya yeni cepheler açmak
 • Dİngiltere’nin uzak doğusundaki sömürgelerine giden yolu denetim altına almak

2.Soru

Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Kafkas Cephesi     

 • BÇanakkale Cephesi
 • CKanal Cephesi
 • DSuriye – Filistin Cephesi

3.Soru

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A

Rusya’daki yeni rejimi yıkmak      

 • BRusya’ya silah ve cephane yardımında bulunmak
 • Cİstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
 • DBoğazları ele geçirmek

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

 • A

İmparatorlukların yıkılması     

 • BYeni ulusal devletlerin ortaya çıkması
 • CRejim değişikliklerinin yaşanması
 • DDünya barışının sağlanması

5.Soru

Dünyada geniş alanları etkileyen doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş, açlık, yoksulluk gibi olaylara küresel sorun adı verilmektedir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlardan biri olarak gösterilebilir?

 • A

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması     

 • BKırdan kente göçlerin olması
 • CTemiz su kaynaklarının azalması
 • DFabrikaların artması

6.Soru

Aşağıda verilen küresel sorun ve bu sorunla ilişkili uluslararası kuruluş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A

 Bulaşıcı hastalıklar –Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu    

 • BAçlık ve yoksulluk – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 • CKüresel ısınma – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
 • DÇevre kirliliği - Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

7.Soru

Ayşegül: Alışveriş yaparken geri dönüşümü olan kutularda satılan ürünleri seçebiliriz.

Murat: Kâğıt, şişe gibi maddeleri onlar için ayrılmış kutulara koyabiliriz.

Meltem: Aldığımız ürünlerin kutularını atmayarak kalem kutusu olarak vb. amaçlar için kullanabiliriz.

Yukarıdaki üç arkadaş aşağıda verilen çevre sorunlarından öncelikle hangisine yönelik çözüm önerisinde bulunmaktadırlar?

 • A

Hava kirliliği     

 • BErozyon
 • CSu Kirliliği
 • DAtıkların geri dönüşümü

8.Soru

İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık, tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerden oluşur.

Uygarlığın gelişiminde Yunanlıların, Mısırlılardan ve Hintlilerden; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddive manevi değerler rol oynamıştır.

Metne göre, uygarlığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

 • A

Toplumlar arası bilgi alışverişinin olması    

 • BTeknolojinin hızla değişmesi
 • CKültür merkezlerinin belli bölgelerde bulunması
 • DToplumların demokrasiyle yönetilmesi

9.Soru

Zeugma Antik Kenti’nin “sit alanı” ilan edilerek koruma altına alınması, ortak mirası koruma yollarından hangisine örnek olabilir?

 • A

Uluslararası kuruluşlar     

 • BYeni teknolojiler
 • CYasal düzenlemeler
 • DKütüphane ve müzeler

10.Soru

“İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını da düşünmelidir. Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu için de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” (www.atam.gov.tr)

Atatürk yukarıdaki düşüncesinde, aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir?

 • A

Laiklik anlayışını    

 • Bİnsan sevgisini
 • CDevlet adamlığını
 • DÖzgürlük anlayışını

11.Soru

Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya ve İtalya yeni sömürgeler elde etmek isterken, İngiltere ve Fransa ellerinde bulunan sömürgeleri koruma politikası takip etmişlerdir.

Yukarıdaki bilgilere göre Birinci Dünya Savaşının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

 • A

Sömürgecilik rekabeti       

 • BSilahlanma yarışı
 • CFransız İhtilali
 • DDevletler arası bloklaşma

12.Soru

Aşağıdaki Sanayi İnkılabı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

“İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücü ile üretime geçilmiştir.-> Büyük fabrikalar kurulmuştur.-> Kömür ve demirden yararlanılmıştır.->?”

Bu bilgilere göre şemadaki “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
 

 • A

Çok çeşitli ürünler bol miktarda üretilmiştir.          

 • Bİnsanların refah seviyesi düşmüştür.
 • CSeri üretime geçilmiştir.
 • Dİşçi sınıfı oluşmuştur.

13.Soru

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale

Cephesi’ni açmışlardır. Ancak Mustafa Kemal’in Çanakkale’de bulunması İtilaf Devletleri açısından tarihin en acı darbelerinden biri olmuştur.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A

İtilaf Devletleri Çanakkale’de amaçlarını gerçekleştirememişlerdir.      

 • BMüttefikleri olan Rusya’ya yardım götürülememiştir.
 • CMustafa Kemal’in askerî dehası ortaya çıkmıştır.
 • DOsmanlı Devleti savaş dışı bırakılmıştır.

14.Soru

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında kendi toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla savaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Kanal Cephesi        

 • BIrak Cephesi
 • CRomanya Cephesi
 • DÇanakkale Cephesi

15.Soru

Birinci Dünya Savaşı sonunda,

I. Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

II. Almanyada krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III. Avrupanın haritasının yeniden çizilmesi.

IV. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması.

Yukarıda yer alan durumlardan hangisi veya hangileri savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?

 • A

Yalnız I    

 • BYalnız III
 • CI ve III
 • DIII ve IV

16.Soru

UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne onay veren devletler, kendilerine özgü olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, sanatları ve gelenekleri ders olarak okutmaya başlayacak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacaktır.

Bu çalışmaların, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

 • A

Yeni kültürel değerler oluşturmaya     

 • BUluslararası kültürel etkinlikleri artırmaya
 • CUlusların geleneksel kültürlerini yaşatmaya
 • DUlusların benzer kültürel değerlerini belirlemeye

17.Soru

12 yaşındaki Mehmet, yaşadığı kasabanın,  20 yıl önceki resmini bugünkü hâli ile karşılaştırılınca çok üzülür. Eskiden ağaçlar arasında akan temiz akarsu artık çok kirlidir. İçinde meyve suyu kutuları, yiyecek artıkları, naylon torbalar vardır. Ağaçlık ve tarım alanları yok edilmiştir.

Mehmet bu problemi çözmek amacıyla afişler hazırlayıp arkadaşlarına ve komşularına dağıtır. Aşağıdakilerden hangisi bu afişlerden biri olamaz?

 • A

Geri dönüşümlü ürünler kullanıp çöplerimizi çöp kutusuna atalım.     

 • BDaha fazla ürün almak için kimyasal gübre kullanımını arttıralım.
 • CDoğal kaynaklarımızı koruyalım ve israf etmeyelim.
 • DÇevremizi ağaçlandırma ve temizleme çalışması başlatalım.